Strona główna | Zasoby Ludzkie | Relacje jako kapitał organizacji
Relacje jako kapitał organizacji
Autor: Joanna M. Moczydłowska, Anna Korombel, Agnieszka Bitkowska
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-544-1
Data wydania: 2017
Liczba stron: 137/B5
Oprawa: miękka
Cena: 40,00 zł 36,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka wskazuje na znaczenie relacji jako źródła wartości i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Ukazuje miejsce relacji budowanych z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi w strukturze kapitału niematerialnego organizacji.

W załącznikach do publikacji zaprezentowano zarządzanie relacjami z klientami w ujęciu praktycznym w odniesieniu do następujących podmiotów: banku, międzynarodowego przedsiębiorstwa z sektora farmaceutycznego, przedsiębiorstwa transportowego, przedsiębiorstwa z branży kosmetycznej oraz międzynarodowego przedsiębiorstwa z branży odzieżowej.

Książka przeznaczona jest dla kadry menedżerskiej, przedsiębiorców, studentów szkół wyższych (w tym studiów podyplomowych), konsultantów zajmujący się problemami zarządzania relacjami z klientami oraz wewnątrz organizacji.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Relacje jako kluczowy element kapitału niematerialnego organizacji

1.1. Kapitał niematerialny organizacji
1.2. Relacje w ujęciu psychospołecznym, organizacyjnym i ekonomicznym
1.3. Koncepcja kapitału relacyjnego
1.4. Wartość kapitału relacyjnego – próby pomiaru

Rozdział 2. Zarządzanie relacjami z klientami

2.1. Istota zarządzania relacjami z klientami
2.2. Narzędzia zarządzania relacjami z klientami
2.3. Pomiar kapitału relacyjnego klienta
2.4. Obsługa klienta podstawą  zarządzania relacjami z klientami
 
Rozdział 3. Wewnętrzny kapitał relacyjny organizacji – zarządzanie relacjami z pracownikami

3.1. Koncepcja zarządzania relacjami z pracownikami
3.2. Zarządzanie zaangażowaniem jako element zarządzania relacjami z pracownikami
3.3. Kulturowe uwarunkowania budowania wewnętrznego kapitału relacyjnego
3.4. Zarządzanie relacjami z pracownikami w organizacji będącej w kryzysie
3.5. Relacje wymagają zaufania i autentyczności. Etyczny kontekst relacji z pracownikami
3.6. Praktyka zarządzania relacjami z pracownikami – przyczynek empiryczny
3.6.1. Źródła trudności w zarządzaniu relacjami z pracownikami w ocenie menedżerów z sektora przedsiębiorstw
3.6.2. Urzędnicza kadra kierownicza o zarządzaniu relacjami z pracownikami – analiza wyników badania jakościowego

Spis tabel i rysunków
Bibliografia

Załączniki
Załącznik 1.  Przykład wykorzystania narzędzi CRM w branży farmaceutycznej
Załącznik 2.  Studia przypadków
Zarządzanie relacjami z klientami na przykładzie banku
Zarządzanie relacjami z klientami na przykładzie międzynarodowego przedsiębiorstwa sektora farmaceutycznego
Zarządzanie relacjami z klientami na przykładzie przedsiębiorstwa transportowego
Zarządzanie relacjami z klientami na przykładzie przedsiębiorstwa z branży kosmetycznej
Zarządzanie relacjami z klientami na przykładzie międzynarodowego
przedsiębiorstwa z branży odzieżowej

Anna Korombel

prof. dr hab. Kierownik Katedry Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości Politechniki Częstochowskiej. Zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze zintegrowanego zarządzania ryzykiem ERM (Enterprise Risk Management) i łączącego się z tym procesem pojęcia apetytu na ryzyko. Posiada międzynarodowy certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation. Autorka ponad 90 publikacji naukowych. W 2008 roku napisana przez nią książka pt. Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance, wydana w Difinie, zdobyła I Nagrodę w organizowanym przez Gazetę Prawną Konkursie Złote Skrzydła za ”najlepszą fachową książkę młodego autora” w kategorii Zarządzanie. Jest autorką pionierskich badań w Polsce dotyczących holistycznego podejścia do apetytu na ryzyko, których wyniki zostały przedstawione w monografii pt. Apetyt na ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.


Joanna M. Moczydłowska

prof. nadzw. dr hab. Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania Politechniki Białostockiej. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia, habilitacja z nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Specjalizacja: psychologia organizacji oraz zarządzanie kapitałem ludzkim. Nauczyciel akademicki, autorka programów studiów podyplomowych (m.in. Uczelnia Łazarskiego, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk) doradca personalny, konsultant, trener. Autorka licznych prac naukowych i popularno-naukowych dotyczących, między innymi, nowych koncepcji zarządzania ludźmi, a zwłaszcza zarządzania talentami, zarządzania relacjami, motywowania pracowników, zarządzania kompetencjami zawodowymi, roli intuicji i kreatywności w zarządzaniu.


Agnieszka Bitkowska

prof nadzw. dr hab. inż. Kierownik Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Doświadczenie z zakresu podejścia procesowego zdobywała w przedsiębiorstwach doradczych i telekomunikacyjnych. Kierownik specjalności Zarządzanie procesami i projektami w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Brała udział w wielu projektach naukowo-badawczych z zakresu zarządzania procesowego, restrukturyzacji oraz innowacyjności przedsiębiorstw. Uzyskała międzynarodowy certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation. Inicjatorka cyklicznej ogólnopolskiej konferencji naukowej Perspektywy rozwoju zarządzania procesowego. Uczestniczka staży zagranicznych i międzynarodowych konferencji min. w USA, Hiszpanii, Włoszech, Brazylii, Rumunii. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Autorka ponad 140 publikacji w języku polskim i angielskim z zakresu zarządzania procesowego.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line