Strona główna | Zarządzanie | Spółdzielnie mieszkaniowe. Problemy ekonomiczne i społeczne w okresie przekształceń własnościowych
Spółdzielnie mieszkaniowe. Problemy ekonomiczne i społeczne w okresie przekształceń własnościowych
Autor: Teodor Skotarczak, Małgorzata Blaszke
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-284-6
Data wydania: 2016
Liczba stron: 182/B5
Oprawa: miękka
Cena: 55,00 zł 49,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Publikacja zawiera analizę funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w aspekcie ekonomicznym i społecznym. Przedstawia problematykę specyfiki grup społecznych zamieszkujących spółdzielcze zasoby mieszkaniowe. Wykazano w niej uzasadnienie ekonomiczne zmian statusu mieszkań (lokatorskie, spółdzielcze własnościowe i odrębnej własności). Oceniono skutki społeczne wykupu mieszkań spółdzielczych i wpływ tych okoliczności na sferę społeczną (zmiany zarządzania w spółdzielniach) oraz w sferze ekonomicznej (opłat pobieranych przez spółdzielnie mieszkaniowe).

W pracy wskazano na kulturotwórczą rolę spółdzielni mieszkaniowych w osiedlach mieszkaniowych realizowaną dla członków spółdzielni, ale także dla innych mieszkańców okolicznych domów i mieszkań. Przeanalizowana została zmiana aktywności członków spółdzielni, także przy wykupie mieszkań. Zaobserwowano zjawisko alienacji i separatingu (sprawy spółdzielni nie pozostają w kręgu zainteresowań członków spółdzielni, którzy chcą jedynie wygodnie mieszkać w dobrze i tanio zarządzanych zasobach mieszkaniowych, nie znają nawet członków zarządu czy rady spółdzielni).

Autorzy przedstawili również jedną z bardziej kontrowersyjnych kwestii w zarządzaniu spółdzielniami mieszkaniowymi, jaką jest zasada działalności non profit w relacji do potrzeb uzyskania środków finansowych na eksploatację, zarządzanie i inwestycje.

Książka stanowi kompleksowe ujęcie problematyki spółdzielni mieszkaniowych z uwzględnieniem zmian strukturalnych w mieszkalnictwie, wynikających głównie z dominacji na rynku nieruchomości inwestycji deweloperskich.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Charakterystyka społeczna osób zamieszkujących zasoby mieszkaniowe spółdzielni mieszkaniowych

1.1. Zróżnicowanie środowiskowe
1.2. Uwarunkowania zmian tytułów prawnych do lokali

Rozdział 2. Przesłanki i efekty wykupu mieszkań spółdzielczych

2.1. Przesłanki podjęcia decyzji o wykupie mieszkania
2.1.1. Przesłanki ustawowe po stronie spółdzielni mieszkaniowej
2.1.2. Przesłanki wynikające z rynku nieruchomości
2.1.3. Przesłanki osobiste i o charakterze emocjonalnym
2.2. Uwarunkowania ekonomiczne wykupu mieszkań

Rozdział 3. Funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych w sferze zarządzania zasobami mieszkaniowymi

3.1. Sposób organizacji zarządzania zasobami spółdzielni
3.2. Aktywność członków spółdzielni i innych osób uprawnionych w zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi
3.3. Infrastruktura socjalna, społeczna i kulturalna spółdzielni

Rozdział 4. Finanse spółdzielni mieszkaniowych

4.1. Kształtowanie opłat eksploatacyjnych i za zarządzanie mieszkaniami
4.2. Realizacja zasady non profit a wyniki finansowe
4.3. Kierunki inwestowania a ryzyko inwestycyjne spółdzielni mieszkaniowej

Rozdział 5. Mieszkania spółdzielcze na rynku nieruchomości

5.1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i odrębna własność lokalu jako przedmiot obrotu
5.2. Powierzchnia lokalu mieszkalnego jako determinanta średniej ceny
5.3. Zróżnicowanie cen lokali mieszkalnych w poszczególnych powiatach
województwa zachodniopomorskiego

Podsumowanie

Literatura

Akty prawne i dokumenty 

Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorze

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line