Strona główna | Zarządzanie | Przedsiębiorczość organizacyjna i zarządzanie pozytywne
Przedsiębiorczość organizacyjna i zarządzanie pozytywne
Autor: Przemysław Zbierowski
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-725-4
Data wydania: 2018
Liczba stron: 190/B5
Oprawa: miękka
Cena: 45,00 zł 40,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Treścią książki jest zarządzanie pozytywne, a w szczególności wybrane jego elementy: kapitał psychologiczny, organizacyjne zachowania obywatelskie, empowerment, motywacja prospołeczna, pasja harmonijna i przedsiębiorcza, pozytywna odmienność oraz postrzegane wsparcie organizacyjne. Książka przedstawia elementy zarządzania pozytywnego, a także odpowiada na pytanie, jakie znaczenie mają one w osiąganiu przez firmę przedsiębiorczości organizacyjnej oraz wysokiej efektywności. W tym celu przeprowadzone zostały badania, których wyniki oraz ich omówienie przedstawione są w książce.

Dla badaczy książka przedstawia empirycznie zweryfikowany model wpływu elementów zarządzania pozytywnego na przedsiębiorczość organizacyjną i efektywność organizacji, a praktykom w dziedzinie zarządzania dostarcza wskazówek, jak wykorzystać zarządzanie pozytywne w prowadzeniu swoich przedsiębiorstw do sukcesu.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Organizacje efektywne i przedsiębiorcze

1.1. Źródła wysokiej efektywności
1.2. Orientacja przedsiębiorcza

Rozdział 2. Pozytywna psychologia i pozytywna nauka o organizacji

2.1. Psychologia pozytywna
2.2. Pozytywna nauka o organizacji

Rozdział 3. Elementy zarządzania pozytywnego

3.1. (Pozytywny) kapitał psychologiczny
3.2. Organizacyjne zachowania obywatelskie
3.3. Empowerment psychologiczny
3.4. Motywacja prospołeczna
3.5. Pasja harmonijna, obsesyjna i przedsiębiorcza
3.6. Pozytywna odmienność
3.7. Postrzegane wsparcie organizacyjne
3.8. Model badawczy

Rozdział 4. Wyniki badań

4.1. Metodyka badań
4.1.1. Zmienne i ich pomiar
4.1.2. Próba badawcza
4.1.3. Metody analizy statystycznej materiału empirycznego
4.2. Wyniki analizy ścieżek
4.3. Wyniki analizy moderacji relacji przez otoczenie
4.4. Omówienie wyników badań

Zakończenie
Spis tablic
Spis rysunków
Załącznik – Narzędzia badawcze
Bibliografia

Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorze

 Wstecz

Zobacz także

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line