Strona główna | Zarządzanie | Procesy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach przemysłowych
Procesy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach przemysłowych
Autor: Paweł Mielcarek
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-192-4
Data wydania: 2016
Liczba stron: 200/B5
Oprawa: miękka
Cena: 55,00 zł 49,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

W książce podjęto problematykę procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach przemysłowych. W części teoretycznej opracowano model realizacji działalności innowacyjnej oraz model procesu zarządzania innowacjami oparty na koncepcji dojrzałości procesowej. Pierwszy model zbudowano na podstawie trzech kryteriów: źródeł powstawania innowacji, ciągłości realizacji oraz sposobu wykorzystania innowacji. Pozwoliło to na wydzielenie ośmiu wariantów realizacji działalności innowacyjnej, z których każdy cechuje się odmiennie ukształtowanym procesem zarządzania innowacjami. W drugim modelu przyjęto założenie, że  zmieniające się warunki funkcjonowania organizacji oraz dążenie do realizacji potrzeb klienta  wymuszają poszukiwanie optymalnej konfiguracji procesu zarządzania innowacjami. W konsekwencji, poprzez cykliczną realizację czynności, dochodzi do ciągłego doskonalenia procesu, co przekłada się na osiąganie wyższego poziomu dojrzałości i efektywności realizowanych działań.

Opracowane modele zweryfikowano przeprowadzając badania porównawcze w latach 2007–2009 oraz 2012–2014. Badaniami objęto grupę średnich i dużych polskich przedsiębiorstw należących do branż niskiej, średniej i wysokiej techniki. Przedstawione wyniki odnoszą się do uwarunkowań działalności innowacyjnej, ukształtowania procesów zarządzania innowacjami dla wariantów realizacji działalności innowacyjnej oraz wskazują dalsze kierunki działań usprawniających dla grupy badanych przedsiębiorstw.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Znaczenie zarządzania innowacjami w działalności przedsiębiorstwa

1.1. Istota innowacji i zarządzania innowacjami
1.2. Determinanty zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie
1.3. Modele przedsiębiorstwa innowacyjnego

Rozdział 2. Istota i znaczenie podejścia procesowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem

2.1. Istota procesu i koncepcji podejścia procesowego
2.2. Organizacja zorientowana na procesy
2.3. Dojrzałość procesowa organizacji

Rozdział 3. Proces zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie – ujęcie modelowe

3.1. Rola procesu zarządzania innowacjami w architekturze procesów organizacji
3.2. Model procesu zarządzania innowacjami
3.3. Warianty realizacji działalności innowacyjnej

Rozdział 4.  Procesy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach przemysłowych – wyniki badań empirycznych

4.1. Metodyka postępowania badawczego
4.2. Uwarunkowania działalności innowacyjnej badanych przedsiębiorstw
4.3. Dojrzałość procesowa zarządzania innowacjami
4.4. Procesy zarządzania innowacjami w wariantach realizacji działalności innowacyjnej
4.5. Kierunki doskonalenia procesów zarządzania innowacjami

Zakończenie

Spis rysunków i tabel

Paweł Mielcarek

pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.  Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania innowacjami,podejścia procesowego do zarządzania oraz zarządzania przedsiębiorstwem w sieci biznesowej. Posiada bogate doświadczenie konsultingowe jako uczestnik lub kierownik projektów, potwierdzone certyfikatem Lean Six Sigma Green Belt. Członek towarzystw naukowych: PTE, EIASM, IMP.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line