Strona główna | Zarządzanie | O przedsiębiorczości
O przedsiębiorczości
Autor: Monika Kostera redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-465-3
Data wydania: 2014
Liczba stron: 214/B5
Oprawa: miękka
Cena: 45,00 zł 40,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka jest przede wszystkim podręcznikiem akademickim do wykorzystania na zajęciach konwersatoryjnych i na ćwiczeniach. Jest dostosowana do prowadzenia ćwiczeń i konwersatoriów z wielu przedmiotów, takich jak: zarządzanie, kultura organizacyjna, etnografia organizacji, socjologia organizacji itd. Wielowątkowość przypadków, gęstość opisu i bogaty kontekst, w jakim przedstawione są problemy zarządzania, dają im szerokie możliwości zastosowania. Nie istnieje jedno właściwe rozwiązanie przypadków, a ambicją autorów jest przedstawienie materiału, który w interesujący sposób można analizować na wiele sposobów przez wiele lat.

Można także po prostu czytać kolejne rozdziały, pomijając zamieszczone na końcu pytania – jak ciekawe i wciągające opowieści o życiu w organizacjach. Zgodnie z postulatami zarządzania humanistycznego książka pisana jest staranną polszczyzną, bez użycia charakterystycznego dla wielu polskich tekstów naukowych z dziedziny zarządzania języka, kojarzącego się z językiem urzędowym raczej niż z literackim. Wszystkie przypadki oparte są na autentycznych wydarzeniach i pochodzą z badań terenowych autorów rozdziałów. Widziana w ten sposób publikacja jest po prostu wciągającą lekturą o ważnej części codziennego życia właściwie nas wszystkich – zatrudnionych w organizacjach, zarządzających nimi, uczących się w nich i spędzających w sposób zorganizowany wolny czas.

Przedmowa autorstwa prof. Bogusława Nierenberga, jednego z najwybitniejszych polskich przedstawicieli nurtu humanistycznego w zarządzaniu oraz praktyka, organizatora i menedżera-humanisty, ukazuje nurt ten w szerszej perspektywie tradycji badawczych i zapotrzebowania praktyki. Mówi o tym, dlaczego warto studiować zarządzanie humanistyczne i czemu takie spojrzenie na świat organizacji jest w dzisiejszych czasach konieczne. Wprowadzenie przybliża metodę krytycznego studium przypadku w dydaktyce i proponuje sposoby korzystania z podręcznika. Każdy merytoryczny rozdział zawiera opis przypadku, do którego przypisana jest lista 4–5 pytań do rozważenia i dyskusji. Pytania te mają postać problemowych tematów do syntezy i pogłębionej refleksji, mogących służyć np. jako tematy eseju egzaminacyjnego, po połączeniu z odpowiednią bazą literaturową.

Spis treści:
 
Przedmowa. Czym jest zarządzanie humanistyczne?
Bogusław Nierenberg

STUDIUM PRZYPADKU Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

1. Studium przypadku a edukacja przedsiębiorczości
Monika Kostera  

Przypadki w nauce i w dydaktyce zarządzania i przedsiębiorczości  
Organizacje a nadawanie sensu  
Przedsiębiorczość a niepewność  
Opowieść jako forma wiedzy o organizacjach  
Krytyczne przypadki humanistyczne  
Kilka słów o książce  

MAŁA FIRMA – MAŁY KŁOPOT?  

2. Magiczna rzeczywistość organizacyjna w polskiej/brytyjskiej
budowlance
Martyna Śliwa  

Wprowadzenie
Kontekst organizacji
Metoda  
Przypadek firmy Wikpol
Zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Resource Management)
Zarządzanie relacjami z klientami (Customer Relationship Management)
Problemy i wyzwania  
Podsumowanie  
Pytania  
 
3. Pech czy szczęście? Rola momentów krytycznych w procesach przedsiębiorczych
Beata Glinka i Svetlana Gudkova

Wprowadzenie
Metoda  
Przedsiębiorcy w momentach przełomowych
Seria niefortunnych zdarzeń
American dream?  
Czarna robota, czyli niespodziewana sukcesja  
Podsumowanie  
Pytania
 
4. Firma dwóch kultur: I jak tu się porozumieć?
Agnieszka Brzozowska

Wprowadzenie
Wietnamski biznes
Metoda  
Bar obiadowy  
Początki  
Organizacja pracy w barze  
Moment krytyczny  
Epilog  
Pytania

5. Otoczenie organizacyjne w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa rodzinnego
Natalia Płomińska

Wprowadzenie  
Metoda
Masarnia M  
Początki – przypadkowy biznes
Czas zmian  
Firma dziś – i co dalej?
Pytania

6. Zwalniać po ludzku: Opowieść o polskiej organizacji, która przezwyciężyła kryzys i zawstydziła Amerykę
Bartosz Sławecki

Wprowadzenie  
Organizacja  
Metoda  
Kryzys bez utraty sensu
Problem, pomysł, cel
Uniknąć najgorszego – redukcje, przesunięcia, wyrzeczenia
Zwolnienia
Refleksje menedżera  
Pytania  

PRZEDSIĘBIORCZY PROJEKT

7. Hydra lernejska. O zarządzaniu  projektami w organizacjach publicznych

Beata Jałocha

Wprowadzenie   
Metoda  
Projekty i organizacje
Miejska legenda o bibliofilu
Sny o wskaźnikach, czyli jak „wyrobić” niepełnosprawnych
I nie rozliczę cię, nawet po śmierci  
Czekajcie, a będzie wam dane
Na zakończenie  
Pytania

8. Trzy kroki w przód, dwa kroki wstecz. Wokół organizowania festiwalu tańca współczesnego
Małgorzata Ćwikła  

Wprowadzenie
Metoda  
Festiwal a projekt
Hasła  
Teren
Wydarzenie  
Podsumowanie  
Pytania

LUDZIE PRZEDSIĘBIORCZY
 
9. Opowieść o niezwykłej determinacji  w służbie lokalnej społeczności

Aneta Milczarczyk

Wprowadzenie  
Przedsiębiorstwo społeczne Southend Credit Union  
Metoda  
Dzieje spółdzielni kredytowej  

10. Szkoła z autorytetem
Emilia Nagucka

Wprowadzenie  
Metoda  
Historia Dyrektora szkoły   
Zmiana na stanowisku
Pytania

11. Sprostać oczekiwaniom – wielowymiarowość roli nauczyciela
Olga Symołon

Wprowadzenie  
Metoda  
Nauczyciel wielowymiarowy   
Pytania  

12. Opowieść o zwycięstwie nad samym sobą
Agnieszka Postuła  

Wprowadzenie
Metoda  
Opowieść o pewnym treningu  
Epilog  
Pytania  

13. Doświadczenie czyni mistrza
Marta Szeluga-Romańska

Wprowadzenie  
Metoda  
Firma w procesie zmian
Być dyrektorem...  
Epilog  
Pytania

Bibliografia

O autorach 

Monika Kostera

jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesorem na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii oraz Profesorem gościem na Uniwersytecie Linneusza w Szwecji, University of Leicester i University of Essex w Wielkiej Brytanii. Jest autorką i redaktorem naukowym 31 książek w języku polskim i angielskim opublikowanych m.in. przez takie wydawnictwa jak Blackwell, Edward Elgar, PWN oraz licznych artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach, m.in. Organization Studies, Journal of Organizational Behavior i Organizational Dynamics. Jest współredaktorem pism British Journal of Management i Management Learning oraz członkiem rady redakcyjnej 11 pism. Obecnie zajmuje się zarządzaniem humanistycznym, wierzy w naukę jako powołanie i zgadza się z Hermannem Hesse, że „sens i istota znajdują się nie gdzieś poza rzeczami, ale w nich, we wszystkim”.

dr hab. inż. Krzysztof Leja:

Książka jest niezwykła, nie tylko w tytule, ale i w opowieściach stanowiących studia przypadków wyjątkowych, obrazujących złożoność problemów, przed jakimi stają współczesne organizacje. Jest to jedno z niewielu opracowań przedstawiających studia przypadków przy wykorzystaniu metod etnograficznych. Przedsiębiorczość humanistyczna, której różne przykłady znajdzie Czytelnik tej interesującej książki, stawia w centrum uwagi człowieka jako kapitał organizacji, z jego zaletami i wadami, zdolnościami do niepoddawania się trudnościom i ich przezwyciężania, ale i słabościami, umiejętnością dostosowania się do zmian otoczenia organizacji, a także kreowania ich.

(…) Studia przypadków osadzone są w realiach polskich lub dotyczą polskich przedsiębiorców, którzy próbowali swych sił za granicą i obejmują szerokie spektrum organizacji i problemów w nich występujących. Autorzy opisując poszczególne przypadki posługiwali się metodami jakościowymi takimi, jak: badania terenowe, obserwacja uczestnicząca, niestandaryzowane i niestrukturalizowane wywiady antropologiczne, teoria ugruntowana, autoetnografia. Badacze opowiadając historie organizacji starali się wyjaśniać, dlaczego one się wydarzyły, unikając ocen, a poszukując związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy poszczególnymi etapami rozwoju organizacji.

Niezwykłość opisywanych historii polega na tym, że pokazany jest ich szeroki kontekst społeczny, a także szczegółowo analizowane są źródła sukcesów i przyczyny porażek. (…) Dodatkową wartością są pytania i problemy badawcze umieszczone na końcu każdego rozdziału, dzięki czemu praca ma duży walor dydaktyczny i może być przydatna podczas zajęć na wielu kierunkach studiów, które obejmują przedmioty związane z badaniami nad organizacją.

Książka ma dużą wartość naukową i dydaktyczną i może być uznana za wzorcowy podręcznik przydatny w kształceniu (lub samokształceniu) każdej osoby zainteresowanej losami współczesnych organizacji, niezależnie od tego, czy ich własność jest prywatna, publiczna czy społeczna. Po tę niezwykłą książkę mogą sięgnąć nie tylko nauczyciele akademiccy i studenci, ale każdy, komu bliskie są losy współczesnych organizacji, lub kto był, jest lub zamierza zostać przedsiębiorcą.

 Wstecz
Koszyk pusty

Zaproszenie na Warszawskie Targi Książki

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia stoiska wydawnictwa Difin w dniach 17-20.05.2018.
Stoisko numer 5/BK.

Kiermasz taniej książki

Gdzie kupić

Facebook

 

Bestsellery

Dla przyszłych autorów


» Wydaj książkę w Difinie

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line