Strona główna | Zarządzanie | Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe. Współczesne wyzwania prawno-organizacyjne
Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe. Współczesne wyzwania prawno-organizacyjne
Autor: Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-497-0
Data wydania: 2017
Liczba stron: 213/B5
Oprawa: miękka
Cena: 45,00 zł 40,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka stanowi kolejny tom serii wydawniczej „Metody i techniki zarządzania”. Podjęto w nim problematykę metod, technik i narzędzi polityki społecznej w perspektywie wielokulturowości. Realizacja polityki społecznej nie jest zawężona do metod zaczerpniętych z nauk o zarządzaniu, chociaż z metodologii zarządzania wykorzystuje koncepcje strategii, zarządzania kadrami oraz teorii organizacji.

Spis treści:

Wprowadzenie
    
Rozdział 1. Zarządzanie zespołem wielokulturowym
Ewa Stroińska, Justyna Trippner-Hrabi
    
Rozdział 2. Wielokulturowość a zarządzanie
Agata Kołodziejska
    
Rozdział 3. Metody zarządzania międzykulturowego
Michał Chmielecki, Łukasz Sułkowski
    
Rozdział 4. Interkulturowość prawa. Treści czynności prawnych
Paweł Sydor
    
Rozdział 5. Aspekty kulturowe rachunkowości
Justyna Fijałkowska
    
Rozdział 6. Wybrane problemy zarządzania podmiotami leczniczymi w dobie przemian kulturowych na podstawie badań pilotażowych w Polsce i w Wielkiej Brytanii
Andrzej Woźniak, Robert Seliga

Rozdział 7. Prawo pacjenta do informacji i autonomii decydowania w wymiarze wielokulturowości
Justyna Zajde
    
Rozdział 8. Nauczyciel w szkole wielokulturowej
Adam K. Gogacz
    
Rozdział 9. Kultura strategiczna – nowe podejście w zarządzaniu strategią
Krzysztof Skusiewicz
    
Rozdział 10. Reklama w perspektywie wielokulturowości
Grzegorz Ignatowski
    
Rozdział 11. Zezwolenia na pracę cudzoziemców ze wschodu w Polsce
Joanna Wróblewska
    
Rozdział 12. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców ze wschodu
Aleksandra Wojewoda
    
Rozdział 13. Obraz ciała kobiet w różnych kulturach – wybrane konteksty
Mariola Świderska
    
Rozdział 14. Normatywne uwarunkowania ochrony zabytków sakralnych
Tomaszowa Mazowieckiego
Waldemar Szymański

Łukasz Sułkowski

prof. zw. dr hab. nauk ekonomicznych. Profesor Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyrektor Akademickiego Centrum Rozwoju Społecznej Akademii Nauk i programu Clark University. Jest członkiem stowarzyszeń akademickich: Academy of Management (AM), Reseau Pays du, Groupe de Vysegrad (PGV), Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Prezydium PKA). Opublikował ponad 300 publikacji na temat poznawczych i metodologicznych problemów zarządzania i marketingu, zarządzania firmami rodzinnymi, kultury organizacyjnej i kapitału ludzkiego, zarządzania w sektorze medycznym.

Grzegorz Ignatowski

dr hab., prof. SAN. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.


dr. hab. Zbysław Dobrowolski:

Książka Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe. Współczesne wyzwania prawno-organizacyjne jest z pewnością pozycją wartościową, ujmującą problem z szerokiej perspektywy i z uwzględnieniem rozmaitych aspektów: społecznych, prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line