Strona główna | Zarządzanie | Internet of Things. Nowy paradygmat rynku
Internet of Things. Nowy paradygmat rynku
Autor: Łukasz Sułkowski, Dominika Kaczorowska-Spychalska redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-584-7
Data wydania: 2018
Liczba stron: 254/B5
Oprawa: miękka
Cena: 55,00 zł 49,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Z roku na rok obserwuje się dynamiczny wzrost znaczenia problematyki cyfryzacji i wirtualizacji gospodarki. Technologia stała się siłą napędową współczesnego świata i przejawem egalitaryzmu. W efekcie Internet Rzeczy (Internet of Things – IoT), przestaje być jedynie futurystyczną wizją świata, modnym trendem wśród marketingowców czy ustrukturalizowanym wymysłem przedstawicieli branży IT. To ekosystem, w którym kluczową rolę pełnią czujniki, sensory i urządzenia, które mogą się wzajemnie komunikować, często bez udziału człowieka. Zyskują dzięki temu pewien poziom swoistej inteligencji stojącej u podstaw ich autonomicznych decyzji. Ale to człowiek, posiada umiejętność projektowania i łączenia poszczególnych elementów tego ekosystemu, pozostając wciąż jego nadrzędnym ogniwem.

Książka jest pierwszą na rynku publikacją stanowiącą opracowanie najważniejszych aspektów związanych z koncepcją Internetu Rzeczy napisaną przez polskich autorów. Prezentuje ona istotę IoT w sposób interdyscyplinarny. Pokazuje w jaki sposób Internet Rzeczy modyfikuje zachowania konsumentów, przedsiębiorstw i marek w różnych obszarach rynku (np. biznes, edukacja czy medycyna). Wskazuje, przy tym, najważniejsze kierunki zmian z jakimi będziemy się mierzyć w najbliższych latach, sugerując jednocześnie sposób w jaki można je zaakceptować i wykorzystać.

Spis treści:

Wstęp
    
Rozdział 1. Internet Przedmiotów - konwersja naukowo-przemysłowa
Ryszard Romaniuk
    
Rozdział 2. Internet Rzeczy a cyfrowa transformacja - implikacje dla marketingu B2C
Grzegorz Mazurek
    
Rozdział 3. Internet of Things w funkcjonowaniu i rozwoju organizacji inteligentnych okresu transformacji cyfrowej
Piotr Adamczewski
    
Rozdział 4. Internet of Things - w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej
Łukasz Sułkowski, Dominika Kaczorowska-Spychalska
    
Rozdział 5. Wearable Technology w sferze Internet of Things - elektryfikacja XXI wieku  
Anna Tarabasz
    
Rozdział 6. Miasto w dobie Internet of Things
Jacek Szołtysek
    
Rozdział 7. Uniwersytet jako otwarty projekt w świecie Internet of Things
Grzegorz Baran
    
Rozdział 8. Internet of Things - wykorzystywanie nowych technologii w ochronie zdrowia
Ewa M. Kwiatkowska
    
Rozdział 9. Internet of Things w branży motoryzacyjnej - nowe oblicze samochodu
Bartłomiej Stopczyński
    
Rozdział 10. Postrzeganie i użytkowanie technologii Internetu Rzeczy przez młodych konsumentów - wyniki badań
Radosław Mącik
    
Załącznik

Łukasz Sułkowski

prof. zw. dr hab. nauk ekonomicznych. Profesor Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyrektor Akademickiego Centrum Rozwoju Społecznej Akademii Nauk i programu Clark University. Jest członkiem stowarzyszeń akademickich: Academy of Management (AM), Reseau Pays du, Groupe de Vysegrad (PGV), Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Prezydium PKA). Opublikował ponad 300 publikacji na temat poznawczych i metodologicznych problemów zarządzania i marketingu, zarządzania firmami rodzinnymi, kultury organizacyjnej i kapitału ludzkiego, zarządzania w sektorze medycznym.

prof. dr hab. Czesław Zając:

Problematyka sztucznej inteligencji rozpatrywana przez pryzmat Internetu Rzeczy zyskuje na znaczeniu w praktyce i teorii zarządzania. Internet Rzeczy wywiera bowiem coraz silniejszy wpływ na funkcjonowanie współczesnych organizacji oraz rynków. Monografia stanowi kompleksowe i wielowymiarowe ujęcie tego zagadnienia w perspektywie rynkowej, dzięki interdyscyplinarnemu doborowi autorów poszczególnych rozdziałów. To wartościowy poznawczo dla teoretyków i praktyków materiał, obejmujący rzetelne warsztatowo analizy i oceny badanej problematyki w wymiarze teoretycznym i empirycznym.

prof. dr hab. Andrzej Pomykalski:

Monografia stanowi kompleksowy zbiór wiedzy, który jest pod wieloma względami oryginalny, o istotnych walorach merytorycznych. Wskazuje w sposób kompetentny szerokie spektrum metod analizy i oceny relacji Internetu Rzeczy z nauką i praktyką. Wyjaśnia uwarunkowania stymulujące i ograniczające rozwój IoT i jego wpływ na otaczający nas świat. Zawiera nowe spojrzenie na rynek oparty na odmiennych strukturach i segmentach.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line