Strona główna | Zarządzanie | Internacjonalizacja polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej i globalizacji
Internacjonalizacja polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej i globalizacji
Autor: Joanna Duda
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-436-9
Data wydania: 2017
Liczba stron: 420/B5
Oprawa: miękka
Cena: 85,00 zł 76,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

W związku z niskim stopniem umiędzynarodowienia polskich mikro- i małych przedsiębiorstw, celem książki jest identyfikacja barier internacjonalizacji oraz aktualnie stosowanych strategii i modeli umiędzynarodowienia i wskazanie skutecznych strategii oraz form internacjonalizacji dedykowanych specjalnie dla polskich mikro- i małych przedsiębiorstw. Dodatkowym walorem publikacji jest prezentacja strategii stosowanych w innych krajach: Europy środkowowschodniej jak np. Czechy oraz w gospodarkach rozwiniętych (Niemcy, Finlandia, Austria i Wielka Brytania).

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Internacjonalizacja, globalizacja i integracja w działalności przedsiębiorstw

1.1. Internacjonalizacja, globalizacja, integracja – przesłanki teoretyczne
1.2. Bariery umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw
1.3. Wpływ internacjonalizacji na funkcjonowanie mikro- i małych przedsiębiorstw

Rozdział 2. Przegląd wybranych modeli internacjonalizacji

2.1. Modele tradycyjne
2.2. Modele oparte na zasobach
2.3. Modele sieciowe
2.4. Model wczesnej internacjonalizacji – born global

Rozdział 3. Strategie internacjonalizacji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

3.1. Pojęcie strategii – przegląd definicji
3.2. Strategie konkurencji przedsiębiorstw
3.3. Strategie internacjonalizacji

Rozdział 4. Formy internacjonalizacji przedsiębiorstw

4.1. Typologia form internacjonalizacji
4.2. Funkcjonalne formy internacjonalizacji
4.3. Powiązania sieciowe
4.4. Alianse strategiczne jako forma umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw
4.5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako forma ekspansji na rynki międzynarodowe

Rozdział 5. Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw – przykłady z wybranych krajów Unii Europejskiej

5.1. Czechy – przykład internacjonalizacji przedsiębiorstw z gospodarek wschodzących
5.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw pochodzących z małych rynków  wewnętrznych – przykłady Finlandii, Holandii i Austrii
5.3. Strategia internacjonalizacji charakterystyczna dla dobrze rozwiniętych dużych rynków wewnętrznych – przykład Niemiec i Wielkiej Brytanii

Rozdział 6. Internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MMSP w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wyników krajowych ośrodków badawczych

6.1. Funkcjonowanie polskiego sektora MMSP na rynku międzynarodowym
6.2. Bariery internacjonalizacji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
6.3. Działalność międzynarodowa przedsiębiorstw – przegląd badań

Rozdział 7. Poszukiwanie skutecznej strategii internacjonalizacji dopasowanej do specyfiki małopolskich mikro- i małych przedsiębiorstw

7.1. Założenia metodyczne badań własnych
7.2. Proces doboru próby badawczej
7.3. Cel badań
7.4. Internacjonalizacja małopolskich mikro- i małych przedsiębiorstw  w świetle badań empirycznych
7.5.  Wnioski z badań oraz propozycja strategii i form internacjonalizacji małopolskich mikro- i małych przedsiębiorstw

Podsumowanie
Literatura
Załączniki

Joanna Duda

dr, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autorka i współautorka ponad 100 publikacji naukowych z zakresu funkcjonowania, rozwoju i internacjonalizacji przedsiębiorstw MMSP.


dr hab. Barbara Siuta-Tokarska:

Książka stanowi ważne opracowanie, które zostało przedstawione w sposób wieloaspektowy w temacie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Na podkreślenie zasługuje realizacja badań z uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw, które często są pomijane w tego typu badaniach (...). Autorka w tym względzie zapełniła istniejącą lukę w badaniach empirycznych, co niewątpliwie należy uznać za ważne opracowanie i wnoszące znaczną wartość do dotychczasowych badań.

prof. dr hab. Władysław Janasz:

Współczesna problematyka internacjonalizacji działalności gospodarczej przedsiębiorstw ma pierwszorzędne znaczenie zarówno w wymiarze lokalnym, jak i poszczególnych państw, sektorów, działów, pojedynczych podmiotów (...). Opracowanie należy zaliczyć do interesujących i aktualnych (...). Praca stanowi wartościowe studium teoretyczno-empiryczne określonych zależności ekonomicznych, dotyczące możliwości dostępu do nowych rynków zbytu, nowych technologii i procesów technologicznych, nowej wiedzy na temat organizacji i zarzadzania, gustów, preferencji i upodobań klientów, co w konsekwencji prowadzi do umiędzynarodowienia produkcji, dystrybucji i marketingu. Autorka ma rację twierdząc, że wspomniane zjawiska mają wpływ na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw, szczególnie tych z sektora MMSP (...). Rozprawa jest rzetelnym, metaforycznie oryginalnym opracowaniem syntetyzującym współczesną wiedzę, wspartą wynikami własnych badań o uwarunkowaniach internacjonalizacji działalności mikro- i małych przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej i globalizacji ze szczególnym uwzględnieniem regionu małopolskiego.

 Wstecz

Zobacz także

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line