Strona główna | Archiwum | Zarządzanie jakością żywności. Systemy, koncepcje, instrumenty
Zarządzanie jakością żywności. Systemy, koncepcje, instrumenty
Autor: Małgorzata Wiśniewska, Ewa Malinowska
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-504-8
Data wydania: 2011
Liczba stron: 390/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Książka poświęcona jest jakości, w tym bezpieczeństwu żywności, z punktu widzenia problematyki zarządzania jakością w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego. Oprócz podstaw teoretycznych zawiera wiele przykładów praktycznych, bazujących na koncepcjach, metodach i narzędziach, których wykorzystanie pozwala na osiągnięcie, utrzymanie, a następnie skuteczne doskonalenie wymaganego poziomu jakości i poprawę konkurencyjności danego przedsiębiorstwa.

Książka ma charakter podręcznika akademickiego i jest przede wszystkim przeznaczona dla studentów, doktorantów kierunków zarządzania, towaroznawstwa, technologii przemysłu spożywczego i innych kierunków pokrewnych. Może być także stosowana przez szerokie grono menedżerów do spraw jakości, specjalistów i praktyków, przedstawicieli przemysłu spożywczego.

Spis treści:

Przedmowa
 
Rozdział 1. Jakość i bezpieczeństwo żywności
 
1.1. Pojęcie żywności i terminy pokrewne
1.2. Pojęcie jakości żywności
1.2.1. Jakość żywności i jej składowe
1.2.2. Jakość żywności w ujęciu kompleksowym
1.3. Pojęcie bezpieczeństwa żywności
1.3.1. Bezpieczeństwo żywności i zanieczyszczenia występujące w żywności
1.3.2. Systemy i instrumenty na straży bezpieczeństwa żywności w prawie UE
1.3.2.1. HACCP, GMP, GHP
1.3.2.2. RASFF
 
Rozdział 2. Systemy znormalizowane i programy wspierające jakość i bezpieczeństwo żywności
 
2.1. Podejścia normatywne
2.1.1. Pojęcie normy i normalizacji
2.1.2. System zarządzania jakością według ISO 9001
2.1.3. System zarządzania bezpieczeństwem żywności według ISO 22000
2.1.4. Standardy sieci handlowych
2.1.5. Standard GlobalGAP dla producentów podstawowych
2.1.6. System bezpieczeństwa pasz GMP+
2.1.7. Globalny system certyfikacji żywności FS 22000
2.1.7.1. Globalna Inicjatywa na rzecz Bezpieczeństwa Żywności – GFSI
2.1.7.2. Standardy rekomendowane przez GFSI
2.1.7.3. Standard FS 22000
2.1.8. Norma PN EN 15593 dotycząca opakowań do żywności
2.1.9. ISO/IEC 17025 – wymagania dotyczące laboratoriów badawczych
2.2. Wybrane programy na rzecz jakości i bezpieczeństwa żywności
2.2.1. Wybrane programy powołane w krajach Europy
2.2.2. Programy polskie
2.3. System CARVER+Shock
2.3.1. Istota bioterroryzmu
2.3.2. Istota systemu CARVER+Shock
2.3.3. Etapy wdrażania systemu
 
Rozdział 3. Urzędowy i rynkowy nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności
 
3.1. Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności
3.2. Polskie urzędy na straży jakości i bezpieczeństwa żywności
3.3. Rola i zadania jednostek certyfikacyjnych
3.4. Auditowanie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodnie z normą ISO 19011:2003
 
Rozdział 4. Koncepcje wspierające jakość i bezpieczeństwo żywności
 
4.1. TQM – Total Quality Management
4.1.1. Definicja TQM
4.1.2. Zasady i model TQM
4.1.3. Modele doskonałości
4.2. Koncepcja kosztów jakości
4.2.1. Definicja kosztów jakości
4.2.2. Modele i klasyfikacja kosztów jakości
4.2.3. Rachunek kosztów jakości
4.3. Six Sigma
4.3.1. Istota podejścia Six Sigma
4.3.2. Wdrażanie Six Sigma
4.3.3. Infrastruktura Six Sigma
4.4. Japońska koncepcja zarządzania jakością – kaizen
4.4.1. Istota koncepcji kaizen
4.4.2. Pojęcie straty (muda)
4.4.3. Podstawowe praktyki towarzyszące kaizen
 
Rozdział 5. Instrumentarium zarządzania jakością
 
5.1. Klasyfikacja narzędzi zarządzania jakością
5.2. Tradycyjne narzędzia zarządzania jakością
5.2.1. Arkusz kontrolny
5.2.2 Karta kontrolna
5.2.3. Histogram
5.2.4. Diagram Ishikawy
5.2.5. Diagram Pareto
5.2.6. Diagram rozproszenia
5.2.7. Schemat blokowy
5.3. Nowe narzędzia zarządzania jakością
5.3.1. Diagram pokrewieństwa
5.3.2. Diagram zależności
5.3.3. Diagram systematyki
5.3.4. Diagram macierzowy
5.3.5. Macierzowa analiza danych
5.3.6. Plan działania
5.3.7. Diagram strzałkowy
5.4. Klasyfikacja metod zarządzania jakością
5.5. Metody zarządzania jakością
5.5.1. Metoda Kano
5.5.2. Metoda QFD
5.5.3. Metoda FMEA
5.5.4. Metoda CSI
5.5.5. Metoda Servqual
5.5.6. Metoda kryterialnego wzorca jakości
5.6. Inne instrumenty zarządzania jakością o charakterze wspierającym
5.6.1. Burza mózgów
5.6.2. Metoda 5Why
5.6.3. Metoda Suzuki
5.6.4. Metoda 8D
5.6.5. Metoda 5S
 
Rozdział 6. Przykłady praktycznych zastosowań wybranych instrumentów
 
6.1. Zastosowanie diagramu Ishikawy do identyfikacji przyczyn spadku popytu na usługi w zakładzie gastronomicznym
6.2. Zastosowanie burzy mózgów, diagramu pokrewieństwa, zależności i systematyki do rozwiązania problemów w hurtowni koncentratów spożywczych
6.3. Zastosowanie metody Kano przez producenta przetworów mleczarskich
6.4. Zastosowanie metody CSI przez producenta przetworów mleczarskich
 
Słownik pojęć
Bibliografia
Załączniki

Ewa Malinowska

dr inż., adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik zakładu Zarządzania Jakością, w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw, specjalizuje się w problematyce zarządzania jakością i bezpieczeństwa produktu żywnościowego, w tym kosztów jakości, szczególnie w obszarze żywienia zbiorowego. Jest autorką wielu publikacji, książek i artykułów poświęconych temu zagadnieniu. Ma bogate doświadczenie praktyczne jako konsultant w zakresie wdrażania systemów bezpieczeństwa żywności w placówkach żywienia zbiorowego.


Małgorzata Wiśniewska

dr hab., profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania, jest autorką wielu publikacji, w tym podręczników akademickich, artykułów oraz poradników dotyczących zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jakości i bezpieczeństwa produktu żywnościowego. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznych konferencji naukowych pt. Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w sektorze rolno-spożywczym, realizowanych pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współpracuje z wiodącymi jednostkami certyfikacyjnymi, prowadząc szkolenia dla producentów przemysłu spożywczego.


» Katarzyna Szczepańska, Nauki inżynierskie i technologie nr 2(5) 2012 »

 Wstecz
Koszyk pusty

Zaproszenie na konferencję

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
OBLICZA WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU
23-24.04.2018
Biblioteka Główna AszWoj


więcej szczegółów »

Kiermasz taniej książki

Gdzie kupić

Facebook

 

Bestsellery

Dla przyszłych autorów


» Wydaj książkę w Difinie

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line