Strona główna | Zarządzanie jakością | Wybrane aspekty zarządzania jakością i towaroznawstwa żywności. Systemy, metody, narzędzia
Wybrane aspekty zarządzania jakością i towaroznawstwa żywności. Systemy, metody, narzędzia
Autor: Piotr Grudowski, Maria Szpakowska, Elwira Brodnicka, Ewa Marjańska, Zbigniew Celmerowski
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-004-0
Data wydania: 2016
Liczba stron: 198/B5
Oprawa: miękka
Cena: 48,00 zł 43,20 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka poświęcona jest wybranym, charakterystycznym problemom zarządzania jakością, od podstaw teoretycznych po uwarunkowania aplikacyjne. Autorzy odnoszą się do konkretnych przykładów w obszarze jakości, bezpieczeństwa i towaroznawstwa produktów żywnościowych.

Publikacja zainteresuje przedstawicieli przemysłu spożywczego, doktorantów i studentów specjalizujących się w obszarach zarządzania, zarządzania inżynierskiego, zarządzania produkcją, zarządzania jakością oraz towaroznawstwa.

Spis treści:

Wykaz najważniejszych skrótów

Wprowadzenie

Rozdział 1. Podstawy zarządzania projakościowego

1.1. Jakość w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.2. Wybrane kategorie instrumentarium zarządzania jakością
1.3. Systemy zarządzania oparte na kryterium jakości
1.4. Podejście procesowe
1.5. Integracja normatywnych systemów zarządzania
1.6. Aspekty ekonomiczne związane z jakością

Rozdział 2. Wybrane systemy związane z jakością i bezpieczeństwem żywności

2.1. Istota bezpieczeństwa żywności
2.2. Programy warunków wstępnych
2.3. System HACCP
2.4. Norma ISO 22000

Rozdział 3. Metody badania preferencji i satysfakcji konsumenta produktów żywnościowych

3.1. Istota badań satysfakcji konsumenta
3.2. Badania sondażowe
3.3. Wybrane metody sensorycznych badań konsumenckich
3.4. Metoda EsSENSE™ profile i metoda MUSA
3.5. Metoda CSI

Rozdział 4. Statystyczne metody doskonalenia procesów

4.1. Istota doskonalenia procesów z użyciem metod statystycznych
4.2. Analiza regresji
4.3. Projektowanie eksperymentów

Rozdział 5. Przykłady zastosowań wybranych metod w zarządzaniu jakością i w towaroznawstwie

5.1. System HACCP dla nowego dania serwowanego w restauracji
5.2. Konsumencka ocena sensoryczna metodą parzystą za pomocą testu dwustronnego
5.3. Metoda EsSENSE Profile™ w  badaniach konsumenckich
5.4. Metoda MUSA w analizie satysfakcji konsumentów z produktu żywnościowego
5.5. Ocena satysfakcji konsumentów wybranych win metodą CSI
5.6. Tworzenie i weryfikacja prostego modelu regresyjnego
5.7. Tworzenie i weryfikacja modelu regresji wielorakiej
5.8. Zastosowanie metody projektowania eksperymentów DOE

Podsumowanie
Bibliografia
Załączniki
Spis tabel i rysunków

Piotr Grudowski

dr hab. inż, prof. nadzw. PG, kierownik Zakładu Zarządzania Jakością Politechniki Gdańskiej. Autor wielu prac naukowych, kierownik krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych dotyczących problematyki zarządzania jakością, zarządzania proekologicznego oraz zarządzania produkcją.


Maria Szpakowska

prof. dr hab. inż., kierownik Katedry Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa Politechniki Gdańskiej. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. oscylatorów membranowych oraz towaroznawczych problemów jakości produktów żywnościowych, w szczególności badań jakości żywności za pomocą sensorów smaku. Jest międzynarodową specjalistką w zakresie membran ciekłych i towaroznawczych uwarunkować jakości i bezpieczeństwa żywności.


Elwira Brodnicka

mgr inż., asystentka w Katedrze Zarządzania Jakością i Twaroznawstwa Politechniki Gdańskiej. Autorka publikacji z zakresu zarządzania jakością oraz jakości i bezpieczeństwa żywności.


Ewa Marjańska

mgr inż., asystentka w Katedrze Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa Politechniki Gdańskiej. Autorka artykułów m.in. dotyczących właściwości sensorycznych żywności i preferencji konsumenckich.


Zbigniew Celmerowski

dr inż., starszy wykładowca w Katedrze Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa Politechniki Gdańskiej, kierownik studiów podyplomowych Lean Six Sigma Black Belt przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Specjalista z zakresu zastosowania metod statystycznych w doskonaleniu jakości procesów i produktów.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line