Strona główna | Wszystkie | Prowadzenie działalności leczniczej. Aspekty prawne
Prowadzenie działalności leczniczej. Aspekty prawne
Autor: Paweł Bała
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-178-2
Data wydania: 2013-10-
Liczba stron:
Format: E-book
Cena: 35,00 zł
Dostępność: Natychmiast w panelu, po zaksięgowaniu zapłaty.
Rodzaj: PDF
DRM: WATERMARK

Poleć znajomemu

Do schowka

Zamiarem autorów nie było napisanie komentarza do ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r., gdyż takie Czytelnik znajdzie na rynku wydawniczym. Niniejsza pozycja nie została ograniczona do analizy jednej ustawy, lecz aspektowo obejmuje zagadnienia kluczowe w funkcjonowaniu podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zamiarem Autorów było stworzenie publikacji stanowiącej niejako kompendium wiedzy o prawnych aspektach prowadzenia tego rodzaju specyficznej działalności.

Opracowanie zostało przygotowane przez praktyków prawa związanych z kancelarią KPMZ.pl w Rzeszowie, którzy od wielu lat zajmują się obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doświadczenie i wiedza nabyte podczas obsługi prawnej szpitali, ZOZów, prowadzenia sporów sądowych z zakresu odpowiedzialności z tytułu błędów medycznych, naruszeń praw pacjenta, sporów pracowniczych i innych, pozwoliły na skonfrontowanie teoretycznych założeń norm ustawowych z praktycznymi aspektami ich stosowania, i przez to wyciągnięcie odpowiednich wniosków.

Wstęp

Rozdział I. Prawo do ochrony zdrowia i prawa pacjenta
Paweł Bała
1. Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia
1.1. Podmioty prawa do ochrony zdrowia
1.2. Treść prawa do ochrony zdrowia
2. Pojęcie praw pacjenta
2.1. Katalog praw pacjenta
2.2. Charakterystyka praw pacjenta
2.3. Odpowiedzialność w przypadku naruszenia praw pacjenta
Rozdział II. Proces powstawania podmiotów prowadzących działalność leczniczą
Dawid Grysztar
1. Rodzaje podmiotów prowadzących działalność leczniczą
1.1. Przedsiębiorca jako podmiot leczniczy
1.2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jako podmiot leczniczy
2. Podmioty prowadzące działalność leczniczą, a obowiązek rejestracyjny
2.1. Przesłanki odmowy wpisu podmiotu do rejestru oraz przesłanki wykreślenia podmiotu z rejestru
3. Podmioty prowadzące działalność leczniczą o szczególnej regulacji
4. Proces przekształcania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego
4.1. Przekształcenie ? definicja
5. Podsumowanie
Rozdział III. Zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Piotr Pietruś
1. Ustawowe warunki wykonywania działalności leczniczej
1.1. Podmioty lecznicze ? warunki funkcjonowania
1.2. Praktyka zawodowa ? warunki funkcjonowania
1.3. Dodatkowe warunki udzielania świadczeń zdrowotnych
2. Finansowanie świadczeń medycznych z środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia jako podstawowe źródło finansowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą
2.1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
2.2. Udzielanie świadczeń ponadlimitowych
Rozdział IV. Podmioty prowadzące działalność leczniczą niebędące przedsiębiorcami
Wojciech Maciejko
1. Publicznoprawne aspekty zdrowia
2. Podmioty lecznicze niebędący przedsiębiorcami
3. Statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą
4. Rada Społeczna
Rozdział V. Komercyjne prowadzenie działalności leczniczej
Mariusz Załucki
1. Zasady ogólne
2. Pobieranie opłat od świadczeniobiorców
3. Przypadki szczególne
4. Obowiązki organizacyjne
5. Odpłatność usług okołomedycznych
6. Reklama i informacja
Rozdział VI. Kontrola i nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
Janusz Gujda
1. Zakres kontroli i nadzoru
2. Podmioty wykonujące kontrolę i nadzór w działalności leczniczej
3. Uprawnienia podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Rozdział VII. Pojęcie pracodawcy i charakter jego obowiązków w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
Aleksandra Kowalczyk
1. Pojęcie pracodawcy i zakładu pracy wobec regulacji ustawy o działalności leczniczej
2. Kategorie pojęciowe ?przedsiębiorstwa? i ?działalności gospodarczej? w świetle uprawnień zbiorowości pracowniczej
3. Charakter obowiązków pracodawcy związanych z bieżącym funkcjonowaniem zakładu pracy i organizacją procesu pracy
Rozdział VIII. Błąd medyczny i odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących działalność leczniczą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
Małgorzata Żyła
1. Pojęcie błędu medycznego
2. Odpowiedzialność cywilna z tytułu błędu medycznego
3. Prowadzenie sporów sądowych w sprawach odszkodowawczych związanych z prowadzeniem działalności leczniczej
Rozdział IX. Udostępnienie dokumentacji medycznej
Piotr Pliś
1. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
2. Treść dokumentacji medycznej
3. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Paweł Bała

doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, adwokat prowadzący kancelarię adwokacką w Rzeszowie i w Szczawnicy. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, administracyjnym, wyznaniowym, również w prawie cywilnym i zamówieniach publicznych. Autor dwóch, współautor trzech monografii i kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa publicznego.

Zamiarem autorów nie było napisanie komentarza do ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r., gdyż takie Czytelnik znajdzie na rynku wydawniczym. Niniejsza pozycja nie została ograniczona do analizy jednej ustawy, lecz aspektowo obejmuje zagadnienia kluczowe w funkcjonowaniu podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zamiarem Autorów było stworzenie publikacji stanowiącej niejako kompendium wiedzy o prawnych aspektach prowadzenia tego rodzaju specyficznej działalności.

Opracowanie zostało przygotowane przez praktyków prawa związanych z kancelarią KPMZ.pl w Rzeszowie, którzy od wielu lat zajmują się obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doświadczenie i wiedza nabyte podczas obsługi prawnej szpitali, ZOZów, prowadzenia sporów sądowych z zakresu odpowiedzialności z tytułu błędów medycznych, naruszeń praw pacjenta, sporów pracowniczych i innych, pozwoliły na skonfrontowanie teoretycznych założeń norm ustawowych z praktycznymi aspektami ich stosowania, i przez to wyciągnięcie odpowiednich wniosków.

 Wstecz
Koszyk pusty

Zaproszenie na Warszawskie Targi Książki

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia stoiska wydawnictwa Difin w dniach 17-20.05.2018.
Stoisko numer 5/BK.

Kiermasz taniej książki

Gdzie kupić

Facebook

 

Bestsellery

Dla przyszłych autorów


» Wydaj książkę w Difinie

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line