Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że w dniach 21-22.11 zostało zaplanowane przeniesienie księgarnii na inny serwer. W związku z tym mogą występować problemy techniczne związane ze składaniem zamowienień.

Za utrudnienia przepraszamy,
zespół wydawnictwa Difin

Strona główna | Turystyka i Hotelarstwo | Zarządzanie hotelem. Wybrane zagadnienia
Zarządzanie hotelem. Wybrane zagadnienia
Autor: Piotr Dominik redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-554-4
Data wydania: 2015
Liczba stron: 278/B5
Oprawa: miękka
Cena: 50,00 zł 45,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka stanowi kompendium wiedzy, z którą można się spotkać w postaci rozproszonej w wielu branżowych podręcznikach. W publikacji, będącej podręcznikiem akademickim, zebrano najistotniejsze informacje z zakresu omawianej tematyki. Innowacyjnym zabiegiem podczas tworzenia publikacji było zaproszenie do podzielenia się doświadczeniem hotelarzy praktyków z prestiżowych sieci hotelowych, którzy stali się współautorami podręcznika.

Opracowanie jest adresowane do studentów kierunków mających w swych programach zagadnienia związane z branżą noclegową, ze szczególnym uwzględnieniem hotelarstwa. Absolwenci tych kierunków będą stanowić kadrę zarządzającą w hotelach.

Autorzy zakładają znajomość podstawowych zagadnień praktycznych, dotyczących pracy w hotelu na poziomie technika hotelowego, kierując niniejsze opracowanie do poziomu menedżerskiego. W podręczniku zaprezentowano wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem hotelowym w świetle współczesnych tendencji i trendów.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające – elementy teorii zarządzania

1.1. Charakterystyka zarządzania
1.2. Funkcje zarządzania
1.3. Koncepcja dobrej praktyki zarządzania
1.4. Techniki zarządzania hotelem

Rozdział 2. Planowanie i organizowanie

2.1. Etapy planowania
2.2. Rodzaje planów  
2.3. Planowanie strategiczne  
2.4. Organizowanie   

Rozdział 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w hotelu  

3.1. Istota, cele i cechy zarządzania zasobami ludzkimi  
3.2. Podział procesu zarządzania zasobami ludzkimi  
3.3. Stosunki międzyludzkie  
3.4. Kształtowanie zaangażowania pracowników  
3.5. Skargi pracowników  
3.6. Służba pracownicza

Rozdział 4. Rola stanowisk kierowniczych w zarządzaniu hotelem

4.1. Przygotowanie do pełnienia stanowisk kierowniczych  
4.2. Style i szczeble kierownicze  
4.3. Stanowiska kierownicze w hotelu  
4.4. Kontrole w hotelu  
4.5. Komunikowanie się

Rozdział 5. Wybrane koncepcje nowoczesnego zarządzania w hotelu

5.1. Franczyza  
5.2. Outsourcing
5.3. Reengineering
5.4. Benchmarking  
5.5. Zarządzanie przez cele
5.6. Lean Management (LM)   
5.7. Zarządzanie wiedzą (KM)  
5.8. Zarządzanie dostawami
5.9. Filozofia kaizen   
5.10. Analiza SWOT

Rozdział 6. Zarządzanie kosztami w hotelarstwie

6.1. Koszty w hotelu
6.2. Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie
6.3. Polityka cenowa
6.4. Metody ustalania cen  
6.5. Revenue Management (Yield Management)  
6.6. Majątek przedsiębiorstwa  

Rozdział 7. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu hotelem

7.1. Systemy zarządzania budynkiem
7.2. Wybrane systemy w zarządzaniu hotelem
7.3. Internet w hotelu

Rozdział 8. Zarządzanie obsługą gości w hotelu

8.1. Istota obsługi klienta i jej rodzaje
8.2. Typy klientów hotelu i restauracji
8.3. Nowoczesne technologie w procesie obsługi klienta
8.4. Zarządzanie gościnnością
8.5. Standardy jako gwarant powtarzalności jakości
8.6. Hotelowa Księga Standardów  
8.7. Kultura przedsiębiorstwa hotelarskiego

Rozdział 9. Zarządzanie jakością w hotelu

9.1. Czynniki determinujące poziom usług hotelarskich
9.2. Kompleksowe Zarządzanie przez Jakość – Total Quality Management (TQM)
9.3. System jakości według norm ISO 9000
9.4. Zarządzanie proekologiczne według ISO 14000  
9.5. Systemy zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w żywieniu zbiorowym

Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Piotr Dominik

kierownik Katedry Gospodarki Turystycznej, Hotelarstwa i Gastronomii Szkoły Wyższej AlmaMer. W pracy dydaktycznej koncentruje się na tematyce hotelarstwa, a w szczególności dotyczącej organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem hotelarskim, gastronomią oraz agroturystyką. Pod względem naukowym bada zagadnienia związane z innowacjami w hotelarstwie, zarządzaniem personelem oraz wdrażaniem standardów jakości. W swojej pracy wiedzę praktyczną pozyskuje za sprawą bliskich kontaktów z branżą hotelarską poprzez członkowstwo w Radzie Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line