Strona główna | Turystyka i Hotelarstwo | Rynek turystyczny. Studium strukturalne
Rynek turystyczny. Studium strukturalne
Autor: Aleksander Panasiuk
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-169-0
Data wydania: 2014
Liczba stron: 284/B5
Oprawa: miękka
Cena: 60,00 zł 54,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

W książce przedstawiano analizę struktury rynku turystycznego. W kolejnych rozdziałach omówiono zagadnienia:

- turystyki jako elementu struktury gospodarki,
- funkcjonowania rynku turystycznego,
- struktury podmiotowej rynku turystycznego, z wyodrębnieniem oferentów rynku turystycznego, konsumentów oraz podmiotów polityki turystycznej,
- struktury przedmiotowej rynku turystycznego (podaż turystyczna, popyt turystyczny, cena i jakość jakości produktu turystycznego),
- procesów strukturalnych na rynku turystycznym (oferta turystyczna, metody i instrumenty polityki turystycznej, marketing przedsiębiorstw i destynacji turystycznych, strategie rozwoju rynku turystycznego),
- współczesnych aspektów funkcjonowania rynku turystycznego (globalizacja, asymetria informacji, nowoczesne technologie informacyjne, procesy innowacyjne, funkcjonowanie rynków substytucyjnych, kształtowanie polityki turystycznej wobec zmian strukturalnych rynku turystycznego).

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. TURYSTYKA JAKO BRANŻA GOSPODARKI

1.1. Turystyka jako przedmiot badań ekonomicznych
1.2. Miejsce turystyki w strukturze gospodarki
1.3. Ekonomiczne funkcje turystyki
1.4. Gospodarka turystyczna

Rozdział II. FUNKCJONOWANIE RYNKU TURYSTYCZNEGO

2.1. Istota i zakres rynku turystycznego
2.2. Cechy rynku turystycznego
2.3. Relacje na rynku turystycznym
2.4. Modele rynku turystycznego
2.5. Metodyczne aspekty analizy struktury rynku turystycznego

Rozdział III. STRUKTURA PODMIOTOWA RYNKU TURYSTYCZNEGO

3.1. Struktura świadczeniodawców
3.1.1. Przedsiębiorstwa turystyczne
3.1.2. Destynacje turystyczne
3.2. Struktura świadczeniobiorców
3.3. Struktura podmiotów polityki turystycznej

Rozdział IV. STRUKTURA PRZEDMIOTOWA RYNKU TURYSTYCZNEGO

4.1. Podaż turystyczna
4.2. Popyt turystyczny
4.3. Cena produktu turystycznego
4.4. Jakość produktu turystycznego

Rozdział V. PROCESY STRUKTURALNE NA RYNKU TURYSTYCZNYM

5.1. Oferta turystyczna
5.1.1. Produkt turystyczny jako oferta rynkowa
5.1.2. Wymiary oferty turystycznej
5.2. Metody i instrumenty polityki turystycznej
5.3. Instrumenty marketingowe w kształtowaniu oferty na rynku turystycznym
5.3.1. Wprowadzenie do zagadnień marketingu turystycznego
5.3.2. Struktura instrumentów marketingowych
5.3.3. Cykl życia produktu turystycznego
5.4. Strategie na rynku turystycznym

Rozdział VI. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY STRUKTURALNE RYNKU TURYSTYCZNEGO

6.1. Globalizacja rynku turystycznego
6.2. Asymetria informacji na rynku turystycznym
6.3. Nowoczesne technologie informacyjne na rynku turystycznym (e-rynek turystyczny)
6.4. Procesy innowacyjne na rynku turystycznym
6.5. Rynek turystyczny a rynki substytucyjne i komplementarne
6.6. Kierunki kształtowania polityki turystycznej

Zakończenie
Wykaz literatury

Aleksander Panasiuk

prof. dr hab., pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Zarządzania Turystyką, prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie, członek Prezydium Zarządu Krajowego PTE, członek założyciel Euro-Azjatyckiego Stowarzyszenia Studiów Turystycznych, autor ponad 300 publikacji z zakresu ekonomiki turystyki, zarządzania turystyką, marketingu usług, polityki społeczno-gospodarczej.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line