Strona główna | Statystyka, matematyka | Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki. Wydanie drugie poprawione 50% rabatu
Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki. Wydanie drugie poprawione 50% rabatu
Autor: Wiesław Szymczak
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-306-8
Data wydania: 2010
Liczba stron: 356/B5
Oprawa: miękka
Cena: 50,00 zł 25,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Autor prezentuje spójny obraz najczęściej stosowanych metod statystycznych, dodatkowo omawiając takie zagadnienia jak: teoria podejmowania decyzji, wykorzystanie częstościowej interpretacji prawdopodobieństwa przy wyjaśnianiu poziomu istotności testu czy poziomu ufności estymatora przedziałowego, analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami na jednym czynniku – metody znajdujące stosunkowo częste zastosowania w opracowywaniu wyników badań psychologicznych, a pom?ane w większości opracowań.

Przedstawiono także schematy postępowania z pakietem SPSS – narzędziem niezbędnym w realizacji obliczeń związanych z gromadzeniem i analizą danych z testów psychologicznych.

Pierwsze wydanie podręcznika otrzymało nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za najlepszy podręcznik akademicki w 2008 roku.

W drugim wydaniu podręcznika niektóre zagadnienia zostały posze­rzone, jak np. wprowadzenie zagadnienia interakcji między zmiennymi ob­jaśniającymi w dwuzmiennowym modelu regresji liniowej lub szczegółowe omówienie zagadnienia testowania efektów prostych w dwuczynnikowych analizach wariancji. W rozdziale 7 Autor dodał akapit o odporności testów po­równań wielokrotnych, a w 5 zwrócił uwagę na zagadnienie porównywa­nia dwóch median.

Wiesław Szymczak

profesor Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Stosowaniem statystyki matematycznej zajmuje się bez mała 40 lat. Współpracuje z psychologami z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz pedagogami z Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, a także z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. W ramach tej współpracy prowadzi analizy statystyczne danych medycznych, toksykologicznych, epidemiologicznych, biologicznych, psychologicznych. Dotychczas przeprowadził analizy statystyczne do ponad stu doktoratów i kilkunastu prac habilitacyjnych i działalność tę prowadzi nadal. Jako konsultant naukowy współpracował z Politechniką Opolską i Politechniką Częstochowską. Autor i współautor 340 publikacji naukowych.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line