Strona główna | Rachunkowość | Wartości szacunkowe w teorii rachunkowości i w praktyce spółek giełdowych
Wartości szacunkowe w teorii rachunkowości i w praktyce spółek giełdowych
Autor: Paweł Zieniuk
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-636-3
Data wydania: 2018
Liczba stron: 213/B5
Oprawa: miękka
Cena: 50,00 zł 45,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Współczesna rachunkowość dopuszcza możliwość wyceny szacunkowej. Stosowanie różnych modeli i technik szacowania wartości utrudnia odbiór informacji ujawnianych w sprawozdaniu finansowym. Monografia w syntetyczny sposób przedstawia problematykę wyceny, ujawniania i badania wartości szacunkowych, prezentując również wyniki badań empirycznych przeprowadzone na próbie spółek giełdowych.

Spis treści:
 
Wstęp

Rozdział 1. Rachunkowość jako system kwantyfikacji wartości

1.1. Wartość w naukach społecznych i ekonomicznych
1.2. Pomiar wartości w teorii rachunkowości
1.3. Współczesna ewolucja wyceny w rachunkowości

Rozdział 2. Przesłanki szacowania wartości w rachunkowości

2.1. Geneza wartości szacunkowych we współczesnej rachunkowości
2.2. Wiarygodność wyceny szacunkowej
2.3. Wartości szacunkowe w polityce rachunkowości jednostek

Rozdział 3. Metodyka ustalania, ujawniania i badania wartości szacunkowych
 
3.1. Wycena szacunkowa w prawie bilansowym
3.2. Ujawnienia informacji o sposobach szacowania wartości
3.3. Badanie wartości szacunkowych i związanych z nimi ujawnień

Rozdział 4. Zakres ujawnień informacji o wartościach szacunkowych w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie

4.1. Zakres merytoryczny badania i przedstawienie próby badawczej
4.2. Szczegółowość informacji o wycenie szacunkowej w praktyce spółek giełdowych
4.3. Czynniki wpływające na stopień szczegółowości ujawnień o wycenie szacunkowej – konstrukcja modelu i jego zastosowanie
4.4. Podsumowanie i ocena wyników badania

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Paweł Zieniuk

biegły ­rewident, ­doktor­ nauk­ ekonomicznych, ­pracownik­ naukowo-dydaktyczny­ Katedry ­Rachunkowości­ Finansowej­ Uniwersytetu­ Ekonomicznego­ w Krakowie,­ wykładowca­ kursów­ certyfikowanych ­Stowarzyszenia­ Księgowych­ w Polsce. Autor­ i współautor­ licznych­ publikacji­ z zakresu­ rachunkowości­ i rewizji finansowej.­ Pracę­ naukowo-dydaktyczną­ łączy­ z praktyką­ zawodową, współpracuje­ z jednostkami ­audytorskimi,­ jest­ współwłaścicielem­ spółki­ usługowej­ prowadzącej­ księgi­ rachunkowe.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line