Strona główna | Rachunkowość | Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Wydanie 3
Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Wydanie 3
Autor: Gertruda Krystyna Świderska, Wojciech Więcław redakcja naukowa
Wydawca: Difin/MAC Consulting
ISBN: 978-83-8085-009-5
Data wydania: 2016
Liczba stron: 824/B5
Oprawa: miękka
Cena: 132,00 zł 118,80 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka jest jedyną pozycją w Polsce, która pokazuje proces tworzenia sprawozdania finansowego. Wykorzystano w niej bogatą i aktualną wiedzę z zakresu międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz doświadczenie zdobyte przy badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw różnych branż, w tym spółek giełdowych (w ramach działalności MAC Auditor Sp. z o.o.).

Opracowanie jest wynikiem wielu lat pracy autorów nad dostosowaniem polskiego prawodawstwa z zakresu rachunkowości do rozwiązań międzynarodowych oraz studiów i prac badawczych zespołu Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH. Zagadnienia omawiane w poszczególnych rozdziałach ilustrowane są przykładami dotyczącymi spółki akcyjnej MIKMAR, której sprawozdanie finansowe, wraz z analizą, zamieszczone zostało w ostatnim rozdziale. Każdy przykład zawiera wskazanie pozycji w bilansie, rachunku zysków i strat oraz noty w informacji dodatkowej.

Ten przejrzysty układ sprawia, że czytelnik bez większych trudności śledzi proces dochodzenia do informacji, a jeżeli ma wątpliwości dotyczące zrozumienia czy interpretacji wybranej pozycji, może sięgnąć do przykładu zaznaczonego w odpowiednim rozdziale (w sprawozdaniu jest podany numer). Dzięki temu czytelnik ma możliwość lepszego zrozumienia treści sprawozdania oraz rozpoznawania zastosowanych narzędzi polityki bilansowej i diagnozowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Książka stanowi cenną pomoc zarówno dla tych, którzy przygotowują sprawozdania finansowe, jak i dla tych, którzy z nich korzystają, czyli m.in. dla członków rad nadzorczych, doradców i analityków finansowych, zarządów spółek, kadry kierowniczej pionów finansowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych i inwestycyjnych oraz studentów.

Opracowanie zawiera zmiany wynikające z nowelizacji w dniu 23 lipca 2015 roku ustawy o rachunkowości oraz aktualizacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Spis treści »

Gertruda Krystyna Świderska

prof. dr hab. - kieruje zespołem Katedry Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Minister finansów powołał ją na przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej dla biegłych rewidentów. Jest członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości. Brała udział w pracach nad ustawą o rachunkowości (jako doradca ministra finansów) i jej nowelizacją. W codziennej pracy łączy dorobek naukowy oraz doświadczenie praktyczne w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej.

Wojciech Więcław

jest adiunktem w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jednocześnie jest biegłym rewidentem, brał udział m.in. w pracach Komisji badającej sprawozdanie finansowe NBP. Uczestniczył w pracach nad nowelizacją ustawy o rachunkowości i jest także współautorem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy”.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line