Strona główna | Rachunkowość | Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych
Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych
Autor: Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Magdalena Janowicz, Kazimiera Winiarska
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-359-1
Data wydania: 2017
Liczba stron: 433/B5
Oprawa: miękka
Cena: 85,00 zł 76,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Warunkiem prawidłowego ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym jest zrozumienie przez księgowego treści ekonomicznej danej transakcji. Dopiero kolejnym krokiem jest właściwa interpretacja przepisów, przy czym obejmuje ona nie tylko regulacje prawa bilansowego. Nie zawsze zrozumienie treści ekonomicznej danego zjawiska i interpretacja powiązanych z nim przepisów jest łatwa – jest szereg zagadnień z zakresu rachunkowości finansowej, które sprawiają wiele trudności w praktyce.

W książce kompleksowo przedstawiono księgowe ujęcie następujących zagadnień:

- odroczony podatek dochodowy,
- operacje dewizowe i instrumenty finansowe,
- leasing i umowy o usługi długoterminowe,
- połączenia jednostek gospodarczych,
- konsolidacja sprawozdań finansowych,
- postępowanie restrukturyzacyjne,
- upadłość i likwidacja,
- projekty unijne.

Wprowadzeniem do wymienionych zagadnień jest rozdział poświęcony polskim i międzynarodowym regulacjom rachunkowości. Walorem opracowania jest kompleksowe podejście do każdego tematu. Autorzy nie ograniczyli się do przedstawienia księgowych aspektów danego zagadnienia, ale, po pierwsze, wyjaśnili jego treść ekonomiczną, a po drugie, odwołali się do prawa bilansowego, gospodarczego i podatkowego. Złożone treści zostały przedstawione w sposób zrozumiały za pomocą licznych schematów księgowych i przykładów liczbowych. Książka jest adresowana do czytelników, którzy znają podstawy rachunkowości i zamierzają rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe.

Autorami opracowania są pracownicy Instytutu Rachunkowości, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Opracowanie uwzględnia stan prawny na 1 stycznia 2017 r.

Uzupełnieniem podręcznika jest Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych w przykładach i zadaniach.

SPIS TREŚCI:

WSTĘP
    
WYKAZ SKRÓTÓW
    
Rozdział 1. MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE REGULACJE RACHUNKOWOŚCI
Kazimiera Winiarska
        
1.1. Międzynarodowe regulacje rachunkowości
1.2. Unijne dyrektywy w sprawie rachunkowości
1.3. Ustawowe regulacje w zakresie rachunkowości w Polsce
Bibliografia
    
Rozdział 2. ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY
Kazimiera Winiarska
        
2.1. Definicja podatku odroczonego
2.2. Ewidencja odroczonego podatku dochodowego
2.3. Zestawienia analityczne na potrzeby podatku odroczonego
Bibliografia
    
Rozdział 3. OPERACJE DEWIZOWE W RACHUNKOWOŚCI

Waldemar Gos
        
3.1. Ogólne zasady ujmowania operacji dewizowych w rachunkowości
3.2. Ujmowanie operacji dewizowych w świetle prawa bilansowego
3.3. Operacje dewizowe w ujęciu prawa podatkowego
Bibliografia

Rozdział 4. INSTRUMENTY FINANSOWE
Waldemar Gos
        
4.1. Istota i zakres instrumentów finansowych
4.2. Wycena i ewidencja instrumentów finansowych
4.3. Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym
Bibliografia
    
Rozdział 5. LEASING WEDŁUG PRAWA BILANSOWEGO
Kazimiera Winiarska
        
5.1. Istota i klasyfikacja leasingu
5.2. Ustawowe wytyczne w sprawie leasingu
5.3. Ewidencja leasingu u finansującego i korzystającego
Bibliografia
    
Rozdział 6. UMOWY O USŁUGI DŁUGOTERMINOWE
Stanisław Hońko
        
6.1. Regulacje w zakresie księgowego ujęcia umów o usługi długoterminowe
6.2. Ewidencja umów o długoterminowe usługi
6.3. Prezentacja umów długoterminowych w sprawozdaniu finansowym
Bibliografia
    
Rozdział 7. POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH
Magdalena Janowicz
        
7.1. Prawne i księgowe aspekty połączenia spółek
7.2. Metoda nabycia w rozliczeniu połączenia jednostek gospodarczych
7.3. Rozliczenie połączenia spółek metodą łączenia udziałów
Bibliografia
    
Rozdział 8. KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Magdalena Janowicz
        
8.1. Podstawowe zagadnienia dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych
8.2. Zasady ustalania i rozliczania wartości firmy z konsolidacji
8.3. Metody prezentacji jednostek podporządkowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Bibliografia
    
Rozdział 9. POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE
Stanisław Hońko
        
9.1. Elementy prawa restrukturyzacyjnego
9.2. Księgowe skutki postępowania układowego
9.3. Skutki księgowe postępowania sanacyjnego
Bibliografia
    
Rozdział 10. UPADŁOŚĆ I LIKWIDACJA PRZEDSIĘBIORCÓW
Stanisław Hońko
        
10.1. Uregulowania prawne z zakresu upadłości i likwidacji
10.2. Postępowanie upadłościowe – aspekty księgowe
10.3. Rachunkowość jednostek w stanie likwidacji
Bibliografia
    
Rozdział 11. ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH
Waldemar Gos
        
11.1. Istota i charakterystyka projektów unijnych
11.2. Ewidencja i rozliczanie projektów
11.3. Sprawozdawczość z zakresu projektów
Bibliografia
    
O AUTORACH

Waldemar Gos

dr hab. prof. US jest kierownikiem Katedry Teorii Rachunkowo­ści w Instytucie Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor i współautor około 360 publikacji, w tym 60 książek. Współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant z zakresu prawa bilansowego i podatkowego. Wielokrotny laureat konkursów na najlepszego wykładowcę (Złota Kreda, Platynowa Kreda, Mentor Wydziału).


Kazimiera Winiarska

prof. dr hab., kierownik Zakładu Sprawozdaw­czości Finansowej i Audytu Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując przez wiele lat na stanowisku głównej księgowej w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego. Przebywała na stypendiach zagranicznych – Rostok (stypendium DAAD), Passau (stypendium TEMPUS). Autorka podręczników o tematyce kontroli finansowo-księgowej, rachunkowości budżetowej, rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, rachunkowości finansowej, rachunkowości podatkowej, rachunku kosztów i wyników. Autorka lub współautorka około 400 pozycji naukowych. Kierownik Studiów Podyplomowych: Doradztwo i Rachunkowość Podatkowa (9 edycja), Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Usprawnianiu Zarządzania (5 edycja).


Stanisław Hońko

dr hab., autor ponad 300 publikacji z dziedziny rachunkowości i podatków, doświadczony wykładowca i trener, specjalista w zakresie sprawozdawczości finansowej (w tym MSR/MSSF), prezes Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Szczecinie. Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.


Magdalena Janowicz

dr, wykładowca uniwersytecki, autorka ponad 70 publikacji z dziedziny rachunkowości. Zainteresowania naukowe skoncentrowane wokół sprawozdawczości finansowej (w tym MSR/MSSF), połączeń spółek oraz konsolidacji sprawozdań finansowych.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line