Strona główna | Psychologia, pedagogika | Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata
Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata
Autor: Patrycja Stawiarska
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-102-3
Data wydania: 2016
Liczba stron: 225/B5
Oprawa: miękka
Cena: 48,00 zł 43,20 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Temat wypalenia zawodowego, niezwykle aktualny we współczesnym świecie, Autorka przedstawia w sposób wielowymiarowy. Odnosi go jednocześnie do zagadnień stresu zawodowego i radzenia sobie z nim, jak i do zasobów indywidualnych i środowiskowych, stanowiących istotny czynnik, który chroni jednostkę przed jego psychospołecznymi i zdrowotnymi skutkami. W sposób refleksyjny przedstawia ona wypalenie zawodowe w różnych obszarach życia społecznego i zawodowego, patologie w środowisku pracy, możliwości radzenia sobie z nimi i przeciwdziałania im. Istotne miejsce zajmuje praktyczny aspekt przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w kontekście proponowanej pomocy terapeutycznej, jak i opracowania programów prewencyjnych w tym obszarze. Na szczególną uwagę zasługuje opracowanie autorskiego modelu wypalenia zawodowego, który w sposób nowatorski wprowadza pojęcie antycypacyjnej oceny poznawczej, mającej kluczowe znaczenie w rozwoju syndromu wypalenia zawodowego oraz jego skutków. Całość ujęta została w perspektywie mentalności współczesnego człowieka i problemów, jakie może napotkać w dzisiejszych realiach życia zawodowego.

Publikacja zainteresuje zarówno psychologów, pedagogów, jak i pracodawców. Może także stać się ważną lekturą dla tych wszystkich, którzy stykają się z problemem wypalenia zawodowego i szukają sposobu na poprawę efektywności pracy oraz – co za tym idzie – odnalezienie równowagi, komfortu i zadowolenia w tej dziedzinie życia.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Wypalenie zawodowe – w poszukiwaniu teoretycznego modelu wypalenia: dlaczego obecne koncepcje nie wystarczają

Rozdział 2. Stres zawodowy – wyzwanie dla współczesnego świata

Rozdział 3. Indywidualne predyspozycje i psychospołeczne warunki pracy a zagrożenie wypaleniem zawodowym, czyli na czym się skupić

Rozdział 4. Zagrożenie wypaleniem zawodowym w różnych zawodach. Pojęcie zawodu wysokiego ryzyka a problem wypalenia zawodowego

Rozdział 5. Jakość życia zawodowego, satysfakcja zawodowa i sukces zawodowy – alternatywa dla wypalenia zawodowego?  
Znaczenie zasobów osobistych i społecznych w procesie przeciwdziałania  
zjawisku wypalenia zawodowego – charakterystyka zmiennych indywidualnych  
i środowiskowych przeciwdziałających wypaleniu

Rozdział 6. Zjawiska patologiczne w środowisku pracy – wielowymiarowość przyczyn i konsekwencji

Rozdział 7. Pracoholizm – wielowymiarowość zjawiska – groźne uzależnienie czy postawa godna szacunku? Przyczyny i konsekwencje

Rozdział 8. Życie zawodowe a życie rodzinne – znaczenie elastycznych form zatrudnienia w przeciwdziałaniu stresowi zawodowemu i wypaleniu zawodowemu

Rozdział 9. Wypalenie (nie)zawodowe?

Rozdział 10. Problematyka wypalenia zawodowego w sporcie

Rozdział 11. Stres zawodowy i wypalenie zawodowe w polityce

Rozdział 12. Praktyczny kontekst – jak przeciwdziałać stresowi zawodowemu  i wypaleniu zawodowemu

Rozdział 13. Możliwości pomocy terapeutycznej dla osób zagrożonych wypaleniem zawodowym

Rozdział 14. Etyka pracy we współczesnym świecie a stres zawodowy i wypalenie zawodowe

Rozdział 15. Dokąd zmierzamy, czyli perspektywy na najbliższą przyszłość

Bibliografia  

Patrycja Stawiarska

jest psychologiem, specjalizuje się w psychologii zdrowia i jakości życia. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Śląskim, adiunktem w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Jakości Życia. Interesuje się problematyką funkcjonowania człowieka w sytuacji stresu zawodowego, wypalenia zawodowego, zagrożenia utratą zdrowia i w sytuacji doświadczania choroby, a także poszukiwaniem czynników zdrowia w nurcie salutogenetycznym. Szczególnym przedmiotem jej zainteresowań pozostają zagadnienia wolontariatu społecznego w kontekście jego psychospołecznych uwarunkowań i korelatów, a także relacji ze zdrowiem. Jest laureatką Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.


dr hab. prof. APS Ewa Zasępa, Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychologii Stosowanej, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie:

Książka stanowi ważne spojrzenie na problemy współcześnie istniejące w sytuacji pracy, związane ze stresem zawodowym, wypaleniem zawodowym, czynnikami ryzyka i czynnikami ochronnymi. Autorka analizuje wiele nowych problemów istniejących w tym obszarze, jak np. wypalenie zawodowe u młodych osób, wypalenie sił związane z pracą/opieką w domu nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi, wypalenie w sporcie czy polityce. Duże znaczenie nadaje analizie czynnikom osobowościowym, jako tym które mają wpływ na radzenie sobie ze stresem zawodowym oraz rozwój wypalenia zawodowego. Proponuje własny model społeczno-poznawczy wypalenia zawodowego.

Książkę tę (...) rekomenduję do publikacji, jako ważną dla psychologów, pedagogów a także pracodawców i tych wszystkich, którzy chcieliby efektywnie pracować i uzyskiwać z tego jak najwięcej radości.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line