Strona główna | Psychologia, pedagogika | Umysł moralny. Jak powstają oceny moralne?
Umysł moralny. Jak powstają oceny moralne?
Autor: Anna Macko
Wydawca: Poltext
ISBN: 978-83-7561-864-8
Data wydania: 2018
Liczba stron: 306/B5
Oprawa: miękka
Cena: 49,90 zł 44,91 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Zainteresowania współczesnych badaczy rozumowania moralnego można podzielić na trzy kategorie.
Pierwsza z nich dotyczy pytań o to, co tworzy sferę moralności oraz jakie kwestie ludzie uznają za zagadnienia podlegające ocenie moralnej?
Druga kategoria to pytania o cechy osób i właściwości działań, które wpływają na oceny i powiązane z nimi decyzje moralne. Badacze z tego obszaru starają się zrozumieć znaczenie emocji w procesie tworzenia ocen moralnych, a także określić wpływ stanu umysłu (intencjonalności) i sposobu działania osoby na ocenę moralną jej postępowania.
Trzecia kategoria odnosi się do pytania o zależności między ocenami moralnymi a przekonaniami ideologicznymi ludzi: jak rozumieją oni moralność osób o różnych orientacjach politycznych? jakie są konsekwencje różnic w rozumieniu moralności przez osoby o odmiennych orientacjach politycznych dla sporów toczonych w życiu publicznym?

Autorka stawia te kluczowe pytania i prezentuje odpowiedzi na nie formułowane przez badaczy z różnych dziedzin: psychologów, ekonomistów, filozofów i neuronaukowców. Z badań tych wyłania się rodzaj eksperymentalnej psychologii moralnej jako dziedziny zajmującej się empirycznym badaniem procesów rozumowania moralnego. Wzrost liczby badań
i rozwój technologii (pozwalających np. na obrazowanie aktywności mózgu podczas dokonywania ocen i wyborów moralnych) znacznie poszerzył wiedzę o procesach tworzenia ocen moralnych. Wciąż jednak wiele kwestii zostało poznanych w dość ograniczonym stopniu, co stanowi wyzwanie zachęcające do dalszych badań.
 


 

Dr Anna Macko – psycholog, pracuje jako adiunkt w Katedrze Psychologii Ekonomicznej oraz Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań nad Decyzjami Akademii Leona Koźmińskiego. Zajmuje się badaniem uwarunkowań ocen moralnych i decyzji z ekonomicznymi i moralnymi konsekwencjami. Jest członkiem Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej.

Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorze

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line