Strona główna | Psychologia, pedagogika | Umiejętności społeczne dzieci. Kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami
Umiejętności społeczne dzieci. Kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami
Autor: Aneta Jegier, Beata Szurowska
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-457-4
Data wydania: 2017
Liczba stron: 284/B5
Oprawa: miękka
Cena: 58,00 zł 52,20 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Wychowanie emocjonalno-społeczne jest trudnym zadaniem, jakie stoi przed dorosłymi, zajmującymi się dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Ten obszar rozwojowy powinien być wspierany zarówno w domu, jak i w przedszkolu czy szkole. Istotne jest położenie nacisku na rozwijanie u dzieci umiejętności radzenia sobie z odreagowywaniem napięcia fizycznego i emocjonalnego oraz wspieranie umiejętności z zakresu budowania relacji w grupie. Takim dzieciom łatwiej jest sprostać nowym wyzwaniom oraz żyć w zgodzie ze sobą i innymi.

Książka jest adresowana do osób zajmujących się wychowaniem, opieką i profesjonalną pomocą dzieciom ze specjalnymi potrzebami. Intuicyjne podążanie za rozumowaniem dziecięcym i tłumaczenie społecznego świata jest bowiem ważnym elementem wspomagania dziecięcego rozwoju.

Spis treści:

Wstęp
    
Część I. KSZTAŁTOWANIE ROZWOJU SPOŁECZNO-EMOCJONALNEGO DZIECI
    
Rozdział 1. Społeczno-emocjonalny rozwój dziecka, czyli o poznawaniu i rozumieniu siebie oraz świata
dr Mirosława Nerło
    
Rozdział 2. Treningi umiejętności społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
dr Aneta Jegier
    
Rozdział 3. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci poprzez gry i zabawy
dr Anna Mikler-Chwastek
    
Część II. WSPIERANIE ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI
    
Rozdział 1. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
dr Anna Mikler-Chwastek
    
Rozdział 2. Wspieranie rozwoju kompetencji społecznych u dzieci głuchych i słabosłyszących
dr Joanna Kobosko
        
Rozdział 3. Dzieci z zaburzeniem przetwarzania słuchowego (APD)
mgr Joanna Rostkowska, dr Beata Wojewódzka
        
Rozdział 4. Kształtowanie umiejętności społecznych dziecka z niepełnosprawnością ruchową
mgr Agnieszka Gąstoł
        
Rozdział 5. Dzieci niepełnosprawne intelektualnie
dr Patrycja Jurkiewicz
        
Rozdział 6. Dzieci z chorobami przewlekłymi
mgr Iwona Konieczna
        
Rozdział 7. Analiza społecznego funkcjonowania dziecka z ASD – przesłanki dla praktyki terapeutycznej
dr Anna Banasiak
        
Rozdział 8. Dzieci zaniedbane środowiskowo
dr Katarzyna Nawrocka
        
Rozdział 9. Trudności w kształtowaniu umiejętności społecznych dzieci związane z różnicami kulturowymi czy językowymi
mgr Agnieszka Gąstoł
    
Rozdział 10. Dzieci zdolne i uzdolnione
dr Alicja Baum, dr Joanna Łukasiewicz-Wieleba
    
Rozdział 11. Dziecko w sytuacji rozstania rodziców
dr Aleksandra Lukasek
    
Część III. ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU EMOCJONALNO-SPOŁECZNEGO DZIECI
    
Rozdział 1. Nauczyciel – jego wartości, przekonania i postawa
dr Jolanta Jarocka-Piesik
    
Rozdział 2. Wpływ oceny na kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
mgr Edyta Ćwikła
    
Rozdział 3. Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka w przedszkolu Montessori
mgr Kinga Chmiel
    
Na zakończenie…

Aneta Jegier

doktor nauk humanistycznych, wykładowca w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Jest autorką i redaktorką książek, poradników i artykułów o problemach wychowawczych i edukacyjnych w przedszkolu i szkole. W działalności naukowej podejmuje zagadnienia diagnostyczne i eksperymentalne sytuacji dzieci w placówkach edukacyjnych. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla studentów, nauczycieli i rodziców.


Beata Szurowska

adiunkt w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od kilku lat współpracuje z wydawnictwami, radiem i telewizją – pisze artykuły na temat zaburzeń odżywiania oraz wychowania i kształcenia dzieci, odpowiada na listy osób chorych na anoreksję i bulimię, bierze udział w audycjach radiowych i telewizyjnych, organizuje spotkania i szkolenia dla nauczycieli, młodzieży, rodziców. Zajmuje się profilaktyką zaburzeń odżywiania w szkole oraz wsparciem dla rodzin osób cierpiących na anoreksję i bulimię.


dr Ewa Drozd:

(…) książkę należy polecić wszystkim zainteresowanym rozwojem emocjonalno-społecznym dzieci, czyli nauczycielom, rodzicom, wychowawcom, pedagogom i psychologom, a także studentom kierunków pedagogicznych. My- ślę, że zaprezentowane w publikacji treści dadzą powody do refleksji i staną się inspiracją do poszukiwań najlepszych sposobów i możliwości stworzenia dzieciom dobrych warunków do rozwoju emocjonalno-społecznego.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line