Strona główna | Psychologia, pedagogika | Trudne doświadczenia rodzinne. Jak się z nich wyzwolić i być szczęśliwym?
Trudne doświadczenia rodzinne. Jak się z nich wyzwolić i być szczęśliwym?
Autor: Agnieszka Kozdroń
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-694-3
Data wydania: 2018
Liczba stron: 294/B5
Oprawa: miękka
Cena: 60,00 zł 54,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Zdrowa osoba społeczna to przedmiot zainteresowania szerokiego grona odbiorców, zaczynając od rodziców, po nauczycieli, pedagogów, lekarzy, trenerów, stowarzyszenia i zwykłych czytelników pracujących nad rozwojem osobowym. Przedstawione determinanty rozwojowe w  interdyscyplinarnym ujęciu integrują wiedzę w celu: po pierwsze zrozumienia prawidłowości rozwojowych, po drugie przedstawienia metody analizy trzech zmiennych warunkujących mentalne i fizyczne blokady życia: szczególnie fakty społeczne, reguły systemu rodzinnego oraz role poszczególnych jednostek. Po trzecie zawiera narzędzia umożliwiające osobistą pracę nad poprawą jakości życia, intencjonalną pracą z zaburzeniami rozwojowymi. Książka zawiera ponadto informacje związane z taką degradacją struktury biologicznej człowieka w wyniku dewiacyjnej wielopokoleniowej socjalizacji, która finalnie kończy się zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Reasumując, zrozumienie czynników warunkujących konstytuowanie się istoty biologicznej w osobę społeczną, otwiera drzwi do intencjonalnej celowej socjalizacji wtórnej, skutkującej odzyskaniem w wielu wypadkach całkowitego zdrowia jednostki, nawet tej z zaburzeniami rozwojowymi.

Agnieszka Kozdroń

doktorantka na Uniwersytecie Rzeszowskim, pedagog zdrowia i profilaktyki społecznej, coach, edukator, wykładowca. Współpracuje z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry pedagogicznej oraz konsultacje indywidualne.
Autorka książek i artykułów naukowych dotyczących rodziny, zdrowia i niepełnosprawności. Główne zainteresowania: poprawa jakości życia dziecka i jego rodziny, skuteczne kompensowanie zaburzeń rozwojowych oraz wzrost jakości oddziaływań dorosłych (pedagogów i rodziców) na dziecko, a przede wszystkim transformacja wewnętrznych, mentalnych programów jednostki w te o adaptacyjnym charakterze.


prof. zw. dr hab. Lesław Hostyński:

Publikacja zrodziła się przede wszystkim z chęci poznania etiologii trudności życiowych, chorób, cierpienia, niepowodzeń. Powstała ona jako efekt doświadczenia zawodowego i życiowego Autorki. (...) Prezentuje czytelnikowi publikację, której zaletą jest jasność i precyzja myśli sprawiające, iż może się ona stać lekturą dla szerszego grona odbiorców aniżeli tylko specjaliści. (...) Zawiera przydatne kompendium wiedzy dotyczącej rozwoju człowieka i z powodzeniem może być wykorzystana w procesie dydaktycznym.

dr Małgorzata Matusiak:

Główne przesłanie książki można zamknąć w stwierdzeniu: «nie musimy być niewolnikami własnych genów». (...) Aby było to możliwe, konieczne jest zrozumienie mechanizmów biologicznego oraz społecznego rozwoju i funkcjonowania człowieka, który jest zawarty w bardzo szczegółowym przeglądzie literaturowym. (...) Autorka wyjaśnia, jak świat wewnętrzny jednostki ukształtowany w wyniku wielopokoleniowej transmisji kulturowej systemu rodzinnego utrwala postawy, będące wielokrotnie źródłem jej cierpienia. Świadomość, iż owo cierpienie nie wynika z zewnętrznych uwarunkowań, tylko z wdrukowanych wzorców zachowań, jest przedmiotem tej książki. Poznanie siebie i własnych zasobów, to klucz do kolejnego kroku, którym jest zdrowienie, wzrastanie, dobre życie. Czytelnik doznaje przejmującego uczucia wagi i znaczenia dotarcia do własnych korzeni i budowania na tej podstawie swojego obecnego – zdrowego – „ja”. Uważny odbiorca z pewnością znajdzie dzięki niej drogę do osobistego sukcesu.

opinia Czytelnika Adama Kręcisza – właściciela firmy z Berlina:

- Czy możliwe jest dziedziczenie doświadczeń, uczuć, emocji, ról społecznych, skutków traumatycznych wydarzeń w życiu przodków?
- Czy następne generacje mogą przejmować schematy i mechanizmy zachowań swoich przodków?
- Czy istnieją w naszym życiu wydarzenia, które występowały w poprzednich pokoleniach?
- Czy genetyczna pamięć tamtych wydarzeń ma wpływ na nasze obecne zachowania?

Autorka przytacza, na podstawie badań i obserwacji, dowody wskazujące na taką możliwość. Równocześnie wskazuje, że poznanie tych zależności pomaga znaleźć drogę do korygowania pewnych negatywnych zachowań, czy też zaburzeń psychicznych i osobowościowych. Daje też przykłady skutecznego zastosowania tej terapii zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line