Strona główna | Psychologia, pedagogika | Terapeuci zajęciowi w Polsce. Role zawodowe, kształcenie i perspektywy rozwoju zawodu
Terapeuci zajęciowi w Polsce. Role zawodowe, kształcenie i perspektywy rozwoju zawodu
Autor: Edyta Janus
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-712-4
Data wydania: 2018
Liczba stron: 192/B5
Oprawa: miękka
Cena: 45,00 zł 40,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Terapia zajęciowa jest dyscypliną, która dynamicznie rozwija się na świecie. W Polsce także można zaobserwować jej przemiany. Terapia zajęciowa do niedawna kojarzona była w naszym kraju zwykle z arteterapią, co powodowało, że jej rola była umniejszana. Wykonywanie zawodu terapeuty również nie znajdowało uznania u polskich badaczy koncentrujących się na zawodach medycznych – stąd całkowity brak publikacji z tego zakresu.

Monografia ma charakter pionierski zarówno w zakresie prezentowanej teorii jak i wyników badań własnych. Wpisuje się zatem w specyficzną niszę dotyczącą analizy aspektów wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego w Polsce – socjalizacji do pełnienia roli zawodowej i jej atrybutów, kształcenia oraz percepcji zachodzących przemian ujmowanej z perspektywy aktywnych zawodowo terapeutów zajęciowych.

Spis treści:

Wstęp
        
Rozdział 1. Geneza i pojęcie terapii zajęciowej
        
1.1. Terapia zajęciowa w Polsce i na świecie
        
Rozdział 2. Zawód terapeuty zajęciowego
        
2.1. Formy organizacyjno-prawne wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego
2.1.1. Zawód terapeuty zajęciowego jako zawód medyczny
2.2. Rola i zadania terapeutów zajęciowych
2.3. Specyfika relacji terapeuta zajęciowy – klient
2.4. Etyczne aspekty realizacji zawodu terapeuty
2.5. Organizacje zrzeszające terapeutów zajęciowych
2.6. Prestiż zawodu terapeuty zajęciowego
        
Rozdział 3. Kształcenie terapeutów zajęciowych
        
3.1. Standardy kształcenia terapeutów promowane przez WFOT – wymagana wiedza i umiejętności
3.2. Kształcenie terapeutów zajęciowych w Polsce
        
Rozdział 4. Założenia metodologiczne badań własnych
        
4.1. Cel i przedmiot badań
4.2. Problem i pytania badawcze
4.3. Hipotezy
4.4. Metody i techniki badawcze
4.5. Dobór próby badawczej
4.6. Organizacja i przebieg badań
        
Rozdział 5. Oczekiwania osób podejmujących kształcenie a realia wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego na przykładzie pierwszych w Polsce absolwentów kierunku terapia zajęciowa w świetle badań własnych

        
5.1. Ogólna charakterystyka społeczno-demograficzna badanych
5.2. Charakter motywów wyboru i podjęcia studiów. Oczekiwania dotyczące zawodu
5.3. „Nowi terapeuci” – zadania zawodowe, satysfakcja z pracy, wyzwania związane z implementowaniem terapii zajęciowej według światowych standardów, prestiż zawodu
5.4. Perspektywy profesjonalizacji zawodu terapeuty zajęciowego w Polsce
        
Rozdział 6. Praca zawodowa pierwszych w Polsce absolwentów kierunku terapia zajęciowa – opisy przypadków
        
6.1. „Nowy terapeuta” zajęciowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
6.2. Dzienny Dom Opieki Medycznej – nowy podmiot, nowe możliwości
6.3. Terapia zajęciowa w Centrum Rehabilitacji – implementacja światowych
standardów w praktyce
6.4. Terapeuta zajęciowy w miejscu pracy – między nadzieją a frustracją
        
Podsumowanie
Bibliografia
Aneks

Edyta Janus

dr nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologii, magister psychologii, magister socjologii, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH), trener szkoleniowiec. Adiunkt w Katedrze Terapii Zajęciowej na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. O kilku lat zaangażowana w rozwijanie w Polsce nowoczesnej terapii zajęciowej oraz badanie i opisywanie specyfiki wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego. Certyfikowany Teacher Training in Occupational Therapy Theory, Practice and Education. Wiedzę i umiejętności z zakresu terapii zajęciowej nabywała w placówkach krajowych, a także w Portugalii, Słowenii, Wielkiej Brytanii. Autorka książki ,,Psychologia w pracy terapeuty zajęciowego. Wybrane zagadnienia”, współautorka "Terapii zajęciowej w geriatrii", redaktor "Terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz licznych artykułów naukowych korespondujących z tematyką terapii zajęciowej oraz odnoszących się do socjologicznej analizy zawodu terapeuty zajęciowego.


Dr hab. Krystyna Janicka, prof. IFiS PAN:

Książka jest ciekawa i potrzebna, zwłaszcza dla praktyków. Autorka przedstawia zawód terapeuty zajęciowego, jego genezę, rozwój treści roli zawodowej i ewolucji kształcenia zawodowego od poziomu elementarnego do licencjatu i magisterium, co czyni terapię zajęciową dyscypliną akademicką. Omawiając stan prawno-instytucjonalnych regulacji, system przygotowania zawodowego i faktyczny stan praktykowania tego zawodu w Polsce Autorka uwzględnia perspektywę międzynarodową, a nawet światową. Wartościowym dopełnieniem obrazu kreślonego na podstawie literatury i danych obiektywnych jest prezentacja wyników badania własnego, którym objęto studentów ostatniego semestru kierunku terapia zajęciowa na poziomie licencjatu oraz pierwszych w Polsce absolwentów tej specjalności. Badanie to pozwala na wielowymiarową charakterystykę adeptów terapii zajęciowej m.in. w zakresie ich pochodzenia terytorialnego, motywów wyboru studiów, ocen praktycznej przydatności wiedzy uzyskanej w toku kształcenia, oczekiwań wobec pracy oraz pierwszych doświadczeń zawodowych.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line