Strona główna | Psychologia, pedagogika | Struktura umysłu a wykonywanie prostych działań arytmetycznych. Badania neuropsychologiczne
Struktura umysłu a wykonywanie prostych działań arytmetycznych. Badania neuropsychologiczne
Autor: Marta Sobańska, Emilia Łojek
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-370-9
Data wydania: 2011
Liczba stron: 214/B5
Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Poleć znajomemu

Zagadnienia poruszane w monografii mieszczą się w nurcie rozważań psychologicznych na temat funkcjonalnej organizacji struktur i procesów poznawczych warunkujących wykonywanie prostych działań arytmetycznych. Studia te przeprowadzone zostały na podstawie badań osób zdrowych oraz chorych z dysfunkcjami mózgu i w takim ujęciu stanowią pomost pomiędzy psychologią procesów poznawczych i neuropsychologią kliniczną.

Treści zaprezentowane w książce mogą stanowić źródło wiedzy oraz inspirację do dalszych poszukiwań badawczych dla psychologów różnych specjalności, głównie psychologów poznawczych, pedagogów pracujących z dziećmi, które mają orzeczenie dyskalkulii bądź mniej nasilone problemy z wykonywaniem prostych działań arytmetycznych. Monografia adresowana jest także do specjalistów i studentów z szeroko rozumianych neuronauk (neurologów, psychiatrów, biologów, a także filozofów), którzy zgłębiają tajemnice reprezentacji funkcji psychicznych w mózgu człowieka w normie i patologii.

Spis treści:

Wstęp

Część I. Zagadnienia teorii i metodologii badań

Rozdział 1. Wprowadzenie

Rozdział 2. Mechanizmy poznawcze związane z wykonywaniem prostych działań arytmetycznych w ujęciu współczesnych teorii

2.1. Istota różnic w poglądach na mechanizmy poznawcze warunkujące wykonywanie prostych działań arytmetycznych
2.2. Ogólny model przetwarzania liczb i obliczania
2.3. Model potrójnego kodowania
2.4. Hipoteza złożonego kodowania
2.5. Hipoteza preferowanego kodu wejściowego
2.6. Podsumowanie

Rozdział 3. Organizacja reprezentacji faktów arytmetycznych w pamięci

3.1. Modele przeszukiwania tabel
3.2. Sieciowy model wydobywania faktów arytmetycznych
3.3. Model dystrybucji skojarzeń
3.4. Model interferencyjny
3.5. Podsumowanie

Rozdział 4. Wykonywanie prostych działań arytmetycznych a inne funkcje psychiczne

4.1. Zaburzenia procesów liczenia i innych funkcji psychicznych a lokalizacja patologii mózgu
4.2. Wykonywanie prostych działań arytmetycznych a procesy językowe
4.3. Wykonywanie prostych działań arytmetycznych a procesy przestrzenne

Rozdział 5. Metody badań funkcjonalnej architektury systemu poznawczego warunkującej wykonywanie prostych działań arytmetycznych

5.1. Badania w nurcie neuropsychologii poznawczej
5.2. Badania z udziałem osób zdrowych

Część II. Badania własne

Rozdział 6. Wprowadzenie

Rozdział 7. Metody badań

7.1. Pomiar umiejętności arytmetycznych
7.2. Pomiar innych funkcji psychicznych
7.2.1. Funkcje językowe
7.2.2. Zdolności wyobrażeniowo-przestrzenne
7.2.3. Uwaga i pamięć
7.2.4. Funkcje wykonawcze
7.2.5. Przedchorobowy poziom funkcjonowania
7.2.6. Ogólna ocena stanu funkcji poznawczych
7.2.7. Uwagi dotyczące metod pomiaru zmiennych

Rozdział 8. Charakterystyka uczestników badania

8.1. Ogólna charakterystyka uczestników badania
8.2. Procedura wyodrębnienia grup eksperymentalnych
8.3. Wyniki testów neuropsychologicznych w grupach eksperymentalnych

Rozdział 9. Organizacja i przebieg badań

Rozdział 10. Wyniki badań – porównania grupowe

10.1. Jakość wykonywania mnożenia i odejmowania u osób z zaburzeniami językowymi lub zaburzeniami procesów wyobrażeniowo-przestrzennych
10.1.1. Czas wykonywania działań
10.1.2. Wskaźnik Błędu
10.2. Wpływ zewnętrznych postaci liczb na jakość wykonywania mnożenia i odejmowania. Porównania wewnątrz grup
10.2.1. Czas wykonywania działań
10.2.2. Wskaźnik Błędu
10.3. Wpływ zewnętrznych postaci liczb na jakość wykonywania mnożenia i odejmowania. Porównania między grupami
10.3.1. Czas wykonywania działań
10.3.2. Wskaźnik Błędu
10.4. Podsumowanie i dyskusja wyników badań grupowych

Rozdział 11. Studia przypadku

11.1. Cel badawczy studiów przypadku
11.2. Procedura badań
11.3. Ogólna charakterystyka osób badanych
11.4. Neuropsychologiczna charakterystyka osób badanych
11.5. Umiejętności arytmetyczne osób badanych
11.5.1. Pacjenci A.M. i E.G.
11.5.1.1. Czas wykonywania działań
11.5.1.2. Poprawność wykonywania działań
11.5.2. Pacjent I.W.
11.5.3. Pacjentka M.F.
11.6. Dyskusja wyników studiów przypadku

Rozdział 12. Dyskusja

Streszczenie
Załączniki
Bibliografia

Emilia Łojek

prof. dr hab., pracuje w Katedrze Neuropsychologii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie pełni również funkcję Kierownika Studiów Psychologicznych w Języku Angielskim na Wydziale Psychologii UW. Jej zainteresowania naukowe i badawcze obejmują neuropsychologię kliniczną i poznawczą oraz psychologię kliniczną. Zajmuje się m.in. badaniami nad zdolnościami językowymi i komunikacyjnymi osób z dysfunkcjami mózgu. Reprezentant krajów Europy Wschodniej w International Neuropsychological Society (INS), zastępca Redaktora Naczelnego Studiów Psychologicznych, autorka i współautorka wielu artykułów, rozdziałów książek, książek oraz testów psychologicznych.


Marta Sobańska

dr, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zrealizowała program specjalizacji neuropsychologii klinicznej i psychometrii stosowanej. Doświadczenie neuropsychologa klinicznego zdobywała w kraju i zagranicą, m.in. odbyła roczne stypendium w Hiszpanii. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół neuropsychologii poznawczej i mathematical cognition, dziedzin, które stały się przedmiotem jej badań podczas studiów doktoranckich na Wydziale Psychologii UW. Była kierownikiem trzech własnych projektów badawczych, które dotyczyły mechanizmów poznawczych leżących u podstaw zdolności liczenia. W roku 2010 otrzymała stopień doktora nauk humanistycznych (dyplom z wyróżnieniem). Pracę naukową kontynuuje w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie prowadzi badania nad bioaktywnością mózgu podczas wykonywania działań arytmetycznych.


prof. dr hab. Danuta Kądzielawa:

Praca niniejsza jest pierwszym w języku polskim tekstem na temat reprezentacji umysłowych i procesów wykonawczych charakteryzujących wykonywanie prostych działań arytmetycznych.

prof. dr hab. Małgorzata Szepietowska:

Książka w sposób uporządkowany i klarowny przybliża Czytelnikowi wiedzę o mechanizmach umiejętności arytmetycznych. Jest to przykład tego, w jaki sposób można propagować tak złożoną problematykę.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line