Strona główna | Psychologia, pedagogika | Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Część 2
Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Część 2
Autor: Ewa Grudziewska redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-043-9
Data wydania: 2016
Liczba stron: 170/B5
Oprawa: miękka
Cena: 40,00 zł 36,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

W poradniku Czytelnik znajdzie teksty dotyczące diagnozy w socjoterapii wraz ze wskazaniem narzędzi do jej przeprowadzenia oraz ewaluacji, jakże istotnej z punktu prowadzenia oddziaływań socjoterapeutycznych. Ponadto znajdzie w niej trzy niezależne programy zajęć dla dzieci i młodzieży przejawiających trudności w zakresie rozwiązywania konfliktów, wyrażaniu emocji oraz mających nieadekwatną samoocenę.

Pierwszy z programów autorstwa Elżbiety Chwałek – „Ja wśród innych”, program socjoterapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym – przeznaczony jest dla tej grupy dzieci, które mają trudności w wyrażaniu swoich emocji w sposób akceptowany społecznie i wolny od zachowań agresywnych.

Kolejny program, którego autorką jest Anna Łuszczak – „Jestem wartościowym człowiekiem”, dotyczy budowania poczucia własnej wartości u dzieci w wieku 11–12 lat. Adresowany jest do wychowanków jednego ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych, jego celem jest pomoc dzieciom o zaniżonym poczuciu własnej wartości poczuć się lepiej  w różnych sytuacjach życiowych, m.in. być asertywnymi, zrozumieć, jak wiele w naszym życiu zależy od nas samych, poznać swoje mocne strony i zrozumieć, że posiadanie słabszych stron nie jest niczym złym, zaakceptować je, poznać wartości ważne w życiu człowieka i nauczyć się kierowania nimi, nauczyć się szacunku do samego siebie, przekonać się o swoich prawdziwych możliwościach.

Jako ostatni został zamieszczony program socjoterapeutyczny „Energetyczna akcja – reakcja”. Autorski program socjoterapeutyczny wspomagający rozwój umiejętności radzenia sobie z konfliktami dla młodzieży gimnazjalnej prezentującej zachowania agresywne i autoagresywne, którego autorkami są Anna Stania-Skalska oraz Ewa Stania-Tomczak.  Celem programu dla młodzieży gimnazjalnej była zmiana niewłaściwych stylów radzenia sobie z konfliktami, a więc minimalizacja postaw agresywnych oraz destrukcyjnych młodego człowieka i zamiana ich na konstruktywne style rozwiązywania konfliktów, przejawiające się w postaci zachowań pożądanych i akceptowanych społecznie. Istotnym założeniem stał się także szeroko pojęty rozwój osobisty każdego z uczestników zajęć.

Patroni medialni:

  

Spis treści:
 
Wstęp
   
Rozdział 1. Diagnoza w socjoterapii – propozycje narzędzi badawczych  
Grudziewska Ewa
   
Rozdział 2. Ewaluacja w socjoterapii  
Łuszczyńska Maria
   
Rozdział 3. „Ja wśród innych” – program socjoterapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym  
Chwałek Elżbieta
   
Rozdział 4. „Jestem wartościowym człowiekiem” – autorski program socjoterapeutyczny dotyczący budowania poczucia własnej wartości u dzieci w wieku 11–12 lat  
Łuszczak Anna

Rozdział 5. „Energetyczna akcja – reakcja” – program socjoterapeutyczny wspomagający rozwój umiejętności radzenia sobie z konfliktami dla młodzieży gimnazjalnej prezentującej zachowania agresywne i autoagresywne  
Stania-Skalska Anna, Stania-Tomczak Ewa

Ewa Grudziewska

adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

» Małgorzata Koroś, edukator.ore.edu.pl »


dr hab. Danuta Wosik-Kawala:

(…) Druga część książki, podobnie jak pierwsza, skierowana jest głównie do pedagogów, wychowawców, nauczycieli, psychologów i socjoterapeutów pragnących rozwijać swoje umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą. W publikacji zostały zawarte propozycje zajęć, mające na celu niwelowanie zachowań agresywnych młodzieży gimnazjalnej, rozwijanie poczucia własnej wartości dzieci w wieku 11–12 lat oraz kształtowanie umiejętności zgodnego funkcjonowania w grupie przedszkolnej. Zaprezentowane programy socjoterapeutyczne to z jednej strony propozycja metodyczna do stosowania w pracy z grupą, z drugiej źródło inspiracji do tworzenia nowych programów zajęć z dziećmi i młodzieżą. Ponadto Czytelnik może wzbogacić swoją wiedzę w zakresie diagnozowania w socjoterapii, a także ewaluacji podejmowanych działań socjoterapeutycznych.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line