Strona główna | Psychologia, pedagogika | Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Możliwości i ograniczenia rozwoju
Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Możliwości i ograniczenia rozwoju
Autor: Hanna Liberska redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-538-3
Data wydania: 2011
Liczba stron: 278/B5
Oprawa: miękka
Cena: 55,00 zł 49,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

W książce zostały omówione wybrane problemy dotyczące życia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi – szczególnie ważne dla ich aktualnego funkcjonowania i możliwości rozwoju – odwołując się do podejścia systemowego do rodziny. Teksty zebrane w tym tomie dotyczą między innymi społecznego stereotypu niepełnosprawności i osoby niepełnosprawnej, który jest ciągle obecny w świadomości wielu z nas. Podejmują także zagadnienie konsekwencji niepełnosprawności dziecka dla przekształceń systemu rodziny, dla przebudowy psychiki i zachowania członków rodziny: rodziców i rodzeństwa. Autorzy analizują sytuację rodziny z dzieckiem niedosłyszącym i niewidomym oraz z dzieckiem z chorobą nowotworową. Omawiają zmiany w systemie rodziny z dzieckiem, którego choroba ma podłoże genetyczne, jak to jest na przykład w przypadku zespołu Downa. Dokładnie przedstawiają pełnienie ról rodzicielskich w rodzinach z dziećmi o różnych postaciach niepełnosprawności, ukazują także zmiany w systemach wartości rodziców oraz w sposobach realizowania przez nich ważnych zadań rozwojowych. Wreszcie zarysowują możliwości pozytywnego rozwoju w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.

Spis treści:

Wprowadzenie

Społeczny obraz osób niepełnosprawnych i jego uwarunkowania
Jolanta Miluska

Modele niepełnosprawności
Niepełnosprawność jako podstawa stereotypów społecznych
Postrzeganie osób niepełnosprawnych
Bibliografia
Summary

Model rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym
Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska

Wprowadzenie
Rodzina jako system powiązań
Klasyfikacja systemów rodzin
Model zdrowej rodziny
Podsumowanie
Bibliografia
Summary

Realizacja ról rodzicielskich w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym
Żaneta Stelter

Wprowadzenie
Osoba niepełnosprawna i jej przestrzeń życiowa
Inne rodzicielstwo – macierzyństwo i ojcostwo wobec dziecka niepełnosprawnego
Inne braterstwo
Relacje małżeńskie
Podsumowanie
Bibliografia
Summary

Sytuacja rodziny z dzieckiem niedosłyszącym jako droga ku konstruktywnemu przystosowaniu
Marzanna Farnicka

Wprowadzenie
Kim jest niesłyszące dziecko?
Traktowanie zaburzeń słuchu jako niepełnosprawności
Diagnoza zaburzeń słuchu u dziecka jako sytuacja kryzysowa i procesy radzenia sobie z nią
Sytuacja dzieci niesłyszących i ich rodzin
Droga rodziny ku konstruktywnemu przystosowaniu
Osobiste etapy procesu konfrontowania się z zaburzeniami słuchu u dziecka
Radzenie sobie z kryzysem na poziomie diady małżeńskiej
Proces radzenia sobie dziecka z własną niepełnosprawnością
Czynniki wpływające na radzenie sobie rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem
Profesjonalna pomoc i wsparcie
Suplement – aktualna klasyfikacja i etiologia zaburzeń słuchu
Bibliografia
Summary

W rodzinie niewidomego dziecka
Ewa Wawrowska (Owińska)

Rodzice
Rodzeństwo
Dziadkowie
Bibliografia
Summary

Sytuacja rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w wyniku choroby genetycznej
Małgorzata Kulik, Wojciech Otrębski

Wprowadzenie
Rodzina jako system
Specyfika chorób genetycznych na przykładzie zespołu Downa i zespołu kruchego chromosomu X
Niepełnosprawność dziecka jako czynnik destabilizujący system rodzinny
Bibliografia
Summary

W poszukiwaniu dróg wsparcia i terapii – na przykładzie rodziny z dzieckiem autystycznym
Jacek J. Błeszyński

Środowisko rodzinne dzieci z autyzmem
Okresy funkcjonalne rodzin z osobami autystycznymi
Rodzice osób z autyzmem
Rodzeństwo osób z autyzmem
Wsparcie rodziny dziecka z autyzmem
Podsumowanie
Bibliografia
Summary

Dominujące wartości i konflikty wewnętrzne rodziców dzieci autystycznych
Marta Khymko, Hanna Liberska

Wprowadzenie
Specyficzne trudności przeżywane przez rodziców dziecka autystycznego
Funkcjonowanie rodziców dzieci autystycznych na tle funkcjonowania rodziców dzieci pełnosprawnych
Wartości w życiu człowieka
Kształtowanie się hierarchii wartości i jej zmiany
Poczucie niższości rodzica dziecka niepełnosprawnego – możliwe pozytywne konsekwencje dla dalszego rozwoju indywidualnego, systemu rodziny i innych
Orientacja na innych czy orientacja na siebie? – konflikt rzeczywisty czy pozorny?
Świat wartości rodziców dziecka niepełnosprawnego
Charakterystyka osób badanych
Metoda i podstawowe narzędzia badawcze
Przebieg badań
Wyniki badań
Podsumowanie i dyskusja wyników
Bibliografia
Summary

Rozwój indywidualny rodziców w systemie rodziny z dzieckiem z zespołem Downa
Hanna Liberska, Magdalena Rzepa

Wprowadzenie
Rodzicielstwo a rozwój człowieka dorosłego
Decyzja o rodzicielstwie w życiu człowieka
Wyzwania rodzicielstwa w różnych okresach dorosłego życia
Zmiany rozwojowe w wybranych sferach funkcjonowania psychospołecznego rodziców dziecka z zespołem Downa
Rozpoznane zmiany rozwojowe rodziców dzieci z zespołem Downa
Podsumowanie
Bibliografia
Summary

Sposoby adaptacji do choroby dziecka rodziców dzieci przewlekle chorych
Alicja Malina

Wprowadzenie
Rodzina a choroba dziecka
Okres ciąży
Narodziny dziecka chorego
Skutki przewlekłej choroby dziecka dla rodziców
Choroba dziecka w percepcji rodziców
Zadania rozwojowe w dorosłości
Wychowanie dzieci jako zadanie rozwojowe w okresie wczesnej dorosłości
Stosunki małżeńskie rodziców dzieci chorych
Aktywność zawodowa
Życie towarzyskie
Zdrowie rodziców
Podsumowanie
Bibliografia
Summary

Rodzina w percepcji rodzeństwa osób z niepełnosprawnością
Anna Cierpka

Wprowadzenie
Metoda
Wyniki
Dyskusja wyników
Wnioski
Bibliografia
Summary

Rodzeństwo wobec choroby nowotworowej brata/siostry. Studia przypadków
Paweł Izdebski, Sylwia Laskowska, Aldona Katarzyna Jankowska

Problemy rodzeństwa chorego dziecka
Korzyści wynoszone z sytuacji choroby siostry/brata
Kształtowanie systemu znaczeń osobistych jako element teorii wartościowania Huberta J.M. Hermansa
Metodologia badań
Przedstawienie wyników badań
Dyskusja wyników
Bibliografia
Summary

Hanna Liberska

dr hab. prof. UKW, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Badań nad Młodzieżą, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line