Strona główna | Archiwum | Resocjalizacja przez sztukę sakralną w kontekście psychologii kwantowej
Resocjalizacja przez sztukę sakralną w kontekście psychologii kwantowej
Autor: Tomasz Rudowski
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-301-0
Data wydania: 2017
Liczba stron: 194/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Książka o charakterze wybitnie naukowym jest pionierską pracą w Polsce. Wymaga od czytelnika nie tyle specjalistycznego przygotowania, co zaangażowania w przyswojenie określonych treści i pojęć z zakresu psychologii rozwojowej, podstaw fizyki kwantowej oraz teorii sztuki. Materiały naukowe w niej zawarte są autorskimi rozwiązaniami prof. Tomasza Rudowskiego, które ściśle korespondują z tematyką książki. Prezentowane w niej myśli, obrazy, wrażenia i wyobrażenia wyrażające się w bytach świadomości kwantowej nawiązują do sztuki sakralnej oraz modlitwy medytacyjno-kontemplacyjnej. Dzięki ich rozpoznaniu sztuka sakralna wraz z modlitwą medytacyjną stały się inspiracją do prowadzenia badań nad resocjalizacją przez sztukę sakralną z udziałem studentów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, a także słuchaczy studiów podyplomowych Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Spis treści:

Streszczenie
    
Wprowadzenie
        
Definicje i opisy pojęć zawierających związki przyczynowo-skutkowe w resocjalizacji przez sztukę sakralną
        
CZĘŚĆ I. PODSTAWY TEORETYCZNE UWARUNKOWAŃ RESOCJALIZACJI PRZEZ SZTUKĘ SAKRALNĄ
        
1. Wybrane teorie i koncepcje psychologiczne w profilaktyce oraz resocjalizacji przez sztukę sakralną
2. Wartości arteterapeutyczne dzieła sztuki sakralnej przedstawiającego męczeństwo św. Szczepana w ujęciu behawioralnym
3. Wartości arteterapeutyczne i edukacyjne dzieł sztuki sakralnej, w tym „Męczeństwo św. Szczepana”, w ujęciu psychologii humanistycznej oraz kwantowej
4. Ekspresja plastyczna oraz różne formy modlitwy w przezwyciężaniu sytuacji trudnych oraz nieprzystosowania społecznego    
5. Wiara i nadzieja jako środki doznań zmysłowo-umysłowych i zarazem psychologiczne mechanizmy obronne w profilaktyce i resocjalizacji przez sztukę
6. Sztuka sakralna i modlitwa w świetle fizyki kwantowej i arteterapii jednostek niedostosowanych społecznie
    
CZĘŚĆ II. PROPOZYCJE TEORETYCZNO-METODOLOGICZNE DO BADAŃ
EMPIRYCZNYCH

        
1. Resocjalizacja przez sztukę sakralną w kontekście psychologii kwantowej
2. Potrzeba badań nad resocjalizacją przez sztukę sakralną w ujęciu między innymi psychologii kwantowej    
3. Propozycja koncepcji badań z arteterapii w kontekście układu zmiennych percepcji obrazów „Ukamienowanie św. Szczepana”, „Ecce Homo” oraz modlitwy i wizerunku własnej osoby
        
Zakończenie
        
Bibliografia
        
O autorze

Tomasz Rudowski

dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, pełni funkcję kierownika Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPS iR UW oraz Podyplomowego Studium Arteterapii Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Autor wielu książek naukowych.

prof. dr hab. Władysław Misiak:

Autor książki w sposób zajmujący wskazuje na zdumiewające osiągnięcia nie tylko fizyki kwantowej, ale też możliwości psychologii kwantowej, zwłaszcza w zakresie wpływu monitorowanego sumienia oraz świadomości kwantowej wewnętrznej i zewnętrznej na życie każdego człowieka. Podaje przykłady, do których przyszli uczeni mogą odnieść się w swoich teoriach i koncepcjach badań naukowych.

prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski:

Nowa książka Tomasza Rudowskiego wzbogaca naukową dyskusję nt. zastosowań arteterapii w wychowaniu i resocjalizacji jednostek niedostosowanych społecznie, więźniów, o idee i koncepcje psychologii poznawczo-humanistycznej oraz kwantowej, a także o wartości sztuki sakralnej i modlitwy. Autor przedstawia także interesującą własną koncepcję badań arteterapii, nawiązującą do założeń psychologii kwantowej – w kontekście układu zmiennych percepcji obrazów pt. „Ukamienowanie św. Szczepana”, Ecco Homo, oraz modlitwy i wizerunku własnej osoby.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line