Strona główna | Psychologia, pedagogika | Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia
Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia
Autor: Aleksandra Błachnio, Karolina Kuryś-Szyncel, Emilia Martynowicz, Aldona Molesztak
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-489-5
Data wydania: 2017
Liczba stron: 198/B5
Oprawa: miękka
Cena: 45,00 zł 40,50 zł
Dostępność: 2017-11-20

Poleć znajomemu

Do schowka

Starość i starzenie się społeczeństw staje się stopniowo coraz lepiej rozpoznanym problemem. Wyzwaniem pozostaje zdiagnozowanie, na ile starość można uczynić produktem i to rentownym. Autorki określają zakres, w jakim seniorzy wpisują się w najnowsze strategie marketingowe na rynku, w jakim zakresie ich zasoby stają się doceniane na rynku pracy (międzygeneracyjny mentoring) i jak oni sami rewolucjonizują technologię (telesenior).

Bezsprzecznym atutem książki jest wpisanie się w najnowsze trendy badań społecznych dotykające aktualnych rewolucji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi z nakierowaniem na mentoring międzygeneracyjny oraz żywo dyskutowaną dehumanizację medycyny w kierunku teleusług jako sposobów na redukcję kosztów starzenia się globalnego społeczeństwa.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Starzenie się społeczeństw globalnym wyzwaniem  
Emilia Martynowicz

Rozdział 2. Diagnoza starości w Polsce  
Karolina Kuryś-Szyncel

Rozdział 3. Jakość i strategie życia w starości  
Aleksandra Błachnio

Rozdział 4. Starość produktywna a wykorzystanie potencjału ludzi w podeszłym wieku  
Aldona Molesztak

Rozdział 5. Senior w społeczeństwie konsumpcyjnym  
Aldona Molesztak

Rozdział 6. Nowy rynek usług – telegeriatria, telemedycyna  
Aleksandra Błachnio

Rozdział 7. Międzygeneracyjny mentoring  
Karolina Kuryś-Szyncel

Zakończenie
Bibliografia
Indeks rzeczowy
Indeks nazwisk
Noty o autorach

Aleksandra Błachnio

doktor psychologii, licencjat filologii angielskiej, wieloletni pracownik Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autorka czterech monografii. Obszar jej specjalizacji obejmuje zagadnienia jakości życia, starości, globalizacji i zmian osobowości człowieka.


Karolina Kuryś-Szyncel

ukończyła psychologię i filologię polską na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Jest autorką dwóch monografii, a także licznych artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą problematyki biograficznych uwarunkowań rozwoju i zmian o charakterze personalizacyjnym w dorosłości oraz znaczenia krytycznych wydarzeń w biegu życia zarówno w perspektywie jednostkowej, jak i rodzinnej. Aktualnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu.


Emilia Martynowicz

doktor psychologii, wieloletni pracownik Wydziału Nauk Społecznych i współpracownik Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, a także placówek o profilu neurologiczno-psychiatrycznym (jako specjalista z zakresu psychologii klinicznej), wieloletni współpracownik niepublicznych szkół wyższych oraz innych podmiotów prowadzących edukację w zakresie różnych dziedzin psychologii. Zainteresowania naukowe i badawcze ogniskuje wokół szeroko rozumianej problematyki psychologii osobowości, szczególnie psychologii procesów emocjonalno-motywacyjnych, poczucia sensu życia, wartości i celów życiowych – zwłaszcza młodzieży, psychologicznych problemów wynikających z globalizacji i modernizacji polskiego społeczeństwa, psychologicznych czynników sprzyjających modernizacji gospodarki. Pozazawodowe zainteresowania obejmują filozofię, historię starożytną i historię Polski, zaangażowanie w sprawy społeczne, życie na łonie natury, podróże.


Aldona Molesztak

adiunkt w Zakładzie Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe koncentrują się na wychowaniu, rodzinie, jakości życia i starości.


prof. nadzw. UWr dr hab. Maria Straś-Romanowska:

Autorki opisując kondycję psychospołeczną współczesnych seniorów, zwracają uwagę na potrzeby i wyzwania stojące zarówno przed osobami starszymi, jak i przed (tymczasowo) młodym pokoleniem, wskazują możliwości zagospodarowania kapitału tkwiącego w osobach starszych oraz drogi wzajemnego wzbogacania się poprzez wymianę doświadczeń i kompetencji.

prof. nadzw. KPSW dr hab. Maria Kuchcińska:

(...) publikację wyróżnia, jak piszą Autorki, właśnie nieutyskiwanie na starość, lecz idea upowszechnienia, zaakceptowania i wykorzystania potencjału starości oraz refleksja nad korektami otoczenia starego człowieka, które by temu sprzyjały. Cenię wysiłek Autorek właśnie z tego tytułu, że mówią ewentualnym „lekarzom starych ludzi”: „Lekarzu – lecz się sam”.

dr hab. Beata Bugajska:

Autorki ukazują starzenie się i starość człowieka w perspektywie indywidualnej i społecznej. Ukazują zagrożenia człowieka w starości i negatywne konsekwencje zachodzących zmian w przestrzeni publicznej. Jednak co jest warte podkreślenia, koncentrują się na analizie starości w kategorii wartości, potencjału, kapitału społecznego. (...) Autorki nie idealizują starości, ale starają się przedstawić rozwiązania służące zaspokajaniu złożonych potrzeb najstarszego, jakże zróżnicowanego pokolenia.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line