Strona główna | Psychologia, pedagogika | Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań
Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań
Autor: Teresa Rostowska redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-023-4
Data wydania: 2009
Liczba stron: 320/B5
Oprawa: miękka
Cena: 47,00 zł 42,30 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książkę tworzą opracowania wielu autorów, przynoszące przegląd najnowszych badań i analiz z zakresu różnorodnych aspektów życia małżeńskiego i rodzinnego w Polsce. W pierwszej kolejności przedstawiono problemy związane z małżeństwem i aktywnością zawodową partnerów związku małżeńskiego. Wskazano na przeobrażenia, jakim podlegało małżeństwo jako instytucja na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci XX i na początku XXI wieku, uwzględniono także nowo pojawiające się formy życia partnerskiego, jak np. związki kohabitacyjne.

Psychologia małżeństwa i rodziny pozostaje w ścisłym związku z psychologią rozwoju człowieka; to właśnie rodzice są obdarzeni przypisanym im przez naturę darem przekazywania życia. Z tego względu w dalszej części pracy przedstawiono współczesne osiągnięcia psychologii prenatalnej: roli więzi rodzinnych w rozwijaniu empatii czy też inteligencji emocjonalnej rozpatrywanej w kontekście struktury rodziny.

W perspektywie wyzwań współczesności w końcowej części książki wskazano na problemy i trudności doświadczane przez współczesną rodzinę: specyfikę funkcjonowania rodziny zrekonstruowanej, problemy rodziny z osobą niepełnosprawną fizycznie oraz zagadnienia rodzinnych uwarunkowań zachowań agresywnych u młodzieży.

Spis treści:

Contents

Przedmowa
Teresa Rostowska

Część I. Małżeństwo wobec  współczesnych wyzwań

Współczesne przemiany rozumienia związku małżeńskiego
Jan Rostowski

Perspektywy związków kohabitacyjnych
Iwona Janicka

Aktywność zawodowa małżonków a jakość ich życia
Teresa Rostowska

Homo faber czy homo familiaris? Wpływ bezrobocia na realizację ról małżeńskich
Mariusz Wołońciej

Wpływ migracji zarobkowej na jakość życia rodzinnego
Aleksandra Nowakowska

Stopień zaangażowania religijnego a poziom jakości małżeńskiej u partnerów
Teresa Rostowska, Patrycja Żylińska

Zadowolenie z intymnych relacji oraz poczucie własnej atrakcyjności i komunikacji w związkach narzeczeńskich i małżeńskich
Aneta Chybicka, Karol Karasiewicz

Funkcjonowanie psychiczne kobiet w okresie menopauzy oraz realizacja ról małżeńskich i rodzinnych
Karolina Janicka

Część II. Rodzina  wobec  współczesnych wyzwań

Psychologiczna problematyka bezdzietności zamierzonej u żon i mężów
Anna Jarmołowska

Osiągnięcia psychologii prenatalnej szansą dla rodziny
Dorota Kornas-Biela

Rola więzi rodzinnych w rozwijaniu empatii
Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Magdalena Błażek

Psychospołeczne problemy rodziny zosobą niepełnosprawną fizycznie
Dominika Kurpiel

Rodzinne uwarunkowania zachowań agresywnych u młodzieży wychowującej się w środowisku wiejskim i miejskim
Grażyna Poraj

Obszary problemowe i zasoby rodziny zrekonstruowanej
Aleksandra Lewandowska-Walter

Struktura rodziny pochodzenia a inteligencja emocjonalna jednostki
Magdalena Błażek, Maria Kaźmierczak

Teresa Rostowska

prof. dr hab., kieruje Zakładem Badań nad Rodziną i Jakością Życia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy naukowej koncentruje się głównie na psychologicznych wyznacznikach jakości życia, komunikacji w rodzinie, strategiach rozwiązywania konfliktów rodzinnych, uwarunkowaniach dojrzałości do małżeństwa i rodzicielstwa, transmisji międzypokoleniowej w rodzinie, rozwojowych i wychowawczych aspektach życia rodzinnego. Do najważniejszych jej publikacji książkowych należy zaliczyć: Transmisja międzypokoleniowa w zakresie wybranych wymiarów osobowości (1995); Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie. Analiza psychologiczna (2001); Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia (2008). Jest także redaktorem naukowym 11 monografii naukowych z zakresu psychologii rodziny oraz około 100 artykułów naukowych. Przewodniczyła wielu konferencjom i sympozjom naukowym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym poświęconym różnym problemom życia małżeńskiego i rodzinnego.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line