Strona główna | Psychologia, pedagogika | Przemoc rodzinna. Aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne
Przemoc rodzinna. Aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne
Autor: Agnieszka Lewicka-Zelent redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-478-9
Data wydania: 2017
Liczba stron: 204/B5
Oprawa: miękka
Cena: 45,00 zł 40,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

W książce zostały przedstawione różnorodne aspekty pracy pomagaczy w sytuacji przemocy w rodzinie. Przedstawiono je z perspektywy pracownika socjalnego, pedagoga, prawnika, kuratora sądowego, mediatora sądowego, policjanta, pracownika służby więziennej, psychologa, terapeuty, członka zespołu interdyscyplinarnego, księdza. Ważne jest wskazanie barier w pracy pomagaczy i możliwości współpracy, aby zwiększyć efektywność wspomagania rodzin.

Spis treści:

Wstęp
    
Rodzina z problemem przemocy. Podejście interdyscyplinarne
Agnieszka Lewicka-Zelent, Ewa Trojanowska
    
Prawne aspekty przemocy w rodzinie. Aktualny stan prawny
Katarzyna Sobolewska, Michał Pogłodziński
    
Działania pracownika socjalnego na rzecz rodzin z przemocą
Marta Czechowska-Bieluga, Anna Mazur
    
Szkolna diagnoza i skuteczne działania na rzecz dzieci doświadczających przemocy w rodzinie
Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk, Joanna Rusinkiewicz
    
Socjoterapia w pracy z dzieckiem doświadczającym przemocy
Agnieszka Kubiak

Przemoc seksualna wobec dzieci - terapie sprawców i ofiar. Pojęcie przemocy seksualnej
Anna Wojnarska

Praca terapeutyczna z problemem przemocy w rodzinie alkoholowej
Wioletta Klimczak
    
Praca terapeutyczna z nieletnimi sprawcami przemocy
Anna Karłyk-Ćwik
    
Praca kuratora sądowego z rodziną z problemem przemocy
Kazimierz Nosal, Sylwia Huczuk
    
Oddziaływania korekcyjne personelu więziennego wobec skazanych
z art. 207 i 209 k.k.
Leszek Wojciechowski, Jacek Sankowski
    
Wsparcie duchowe w rodzinie z przemocą – praktyka duszpasterska
Bogdan Jan Zagórski
    
Przestrzeń dla mediacji jako formy wsparcia rodziny z problemem przemocy
Agnieszka Lewicka-Zelent
    
Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej
Dorota Chimicz
    
Przemoc a występowanie zaburzeń jedzenia i odżywiania się
Anna Wiatrowska
    
Informacje o autorach
Spis schematów, tabel, wykresów
Aneks

Agnieszka Lewicka-Zelent

dr hab. nauk społecznych w zakresie pedagogiki, zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej UMCS w Lublinie, certyfikowany specjalista ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, mediator sądowy w sprawach karnych, nieletnich i rodzinnych, trener mediacji rodzinnej, autorka i realizatorka programu reintegracji rodzinnej osób pozbawionych wolności oraz mediacyjnego programu profilaktycznego w szkole gimnazjalnej, współautorka programu profilaktyki przemocy w szkole podstawowej, autorka wielu publikacji na temat przemocy.


dr hab. Mieczysław Dudek, prof. SAN:

(…) książka zawiera propozycje dotyczące działań profilaktycznych i pomocowych na rzecz ofiar i sprawców przemocy. Stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla studentów pedagogiki, psychologii oraz socjologii, jak i dla osób na co dzień zajmujących się działalnością wychowawczą, profilaktyczną i terapeutyczną. Może ona być inspiracją przy planowaniu i tworzeniu programów profilaktycznych w różnorodnych instytucjach, placówkach i organizacjach. Szczególnie pomocna może okazać się dla osób, które z racji pełnienia obowiązków zawodowych stykają się na co dzień z ofiarami przemocy. Należy wyrazić nadzieję, że recenzowana książka stanie się źródłem refleksji ustawodawców do tworzenia bardziej efektywnego prawa i zapewnienia środków pozwalających bardziej efektywnie chronić ofiary przemocy. Wreszcie, że zainspiruje naukowców do podejmowania kolejnych interdyscyplinarnych badań wyjaśniających dynamikę, uwarunkowania, motywy i mechanizmy wpływające na pojawienie się przemocy w rodzinie. Tylko systematyczne, wieloaspektowe badania pozwolą na pełniejsze zrozumienie problemu przemocy w rodzinie, a dzięki temu na tworzenie bardziej skutecznych form pomocy ofiarom przemocy oraz programów korekcyjnych dla sprawców.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line