Strona główna | Psychologia, pedagogika | Przemoc domowa. Czy można wybaczyć i być razem?
Przemoc domowa. Czy można wybaczyć i być razem?
Autor: Dorota Dyjakon
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-318-8
Data wydania: 2016
Liczba stron: 178/B5
Oprawa: miękka
Cena: 42,00 zł 37,80 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka ukazuje proces tworzenia relacji przemocowych w rodzinie, uwzględniając zarówno problemy indywidualne, jak i problemy w relacjach partnerskich. Analizuje także proces terapeutyczny, jako sposób odkrywania osobistych mechanizmów funkcjonowania sprawcy i ofiary oraz przekształcania się relacji rodzinnych jako konsekwencja zdobywania świadomości indywidualnych i społecznych trudności. W publikacji została dokonana analiza kryzysów w funkcjonowaniu rodziny, pojawiających się w trakcie psychoterapii oraz po jej zakończeniu. Stanowi również opis budowania relacji w rodzinach, które postanowiły pozostać ze sobą pomimo doświadczonej przemocy. W książce przedstawione są praktyczne wskazówki dla terapeutów pracujących z ofiarami lub sprawcami przemocy domowej.

Partner wydania:

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Wybrane konteksty analizy funkcjonowania związków

1.1. Miłość w procesie zmian
1.2. Fazy związku i charakterystyczne zjawiska w nich zachodzące
1.3. Wywieranie wpływu w związku – badanie uległości
1.4. Rodziny w perspektywie transmisji międzypokoleniowej
1.5. Ocena funkcjonowania rodziny

Rozdział 2. Budowanie relacji przemocowej

2.1. Rozmiary przemocy domowej w Polsce – wybrane dane statystyczne
2.2. Uwarunkowania przemocy
2.3. Przemoc w relacji partnerskiej – dynamika rozwoju zależności
2.3.1. Jakie bywają początki rozwoju przemocy w związku?
2.3.2. Następny etap rozwoju przemocy w związku
2.3.3. Przemoc jako „normalność”
2.4. Przemoc w związkach – rodzaje przemocy w narracjach ofiar i sprawców
2.4.1. Przemoc emocjonalna
2.4.2. Przemoc fizyczna
2.4.3. Przemoc ekonomiczna
2.4.4. Przemoc seksualna
2.4.5. Stalking

Rozdział 3. Przemoc w związkach – konsekwencje u ofiar i sprawców

3.1. Konsekwencje, jakie ponoszą ofiary
3.2. Konsekwencje stosowania przemocy diagnozowane u sprawców
3.3. Czy można wybaczyć przemoc?

Rozdział 4. Zdrowienie ofiar i sprawców – co ten proces oznacza dla związku?

4.1. Fazy zdrowienia ofiar i sprawców
4.2. Pierwsze impulsy do zmiany
4.2.1. Pułapki wczesnego okresu zmiany
4.2.2. Jak omijać pułapki?
4.3. Wzrastająca świadomość
4.3.1. Pułapki okresu wzrastającej świadomości
4.3.2. Jak omijać pułapki?
4.4. Kontynuowanie rozwoju poczucia kontroli własnego życia
4.4.1. Pułapki tego okresu
4.4.2. Jak unikać pułapek
4.5. Wzbudzanie i wzmacnianie motywacji wewnętrznej
4.5.1. Pułapki tego okresu zmiany
4.5.2. Jak omijać pułapki?
4.6. Pogłębianie procesu równości w związku
4.6.1. Pułapki tego etapu
4.6.2. Jak ominąć pułapki?
4.7. Etap kończący terapię – urealnianie swoich możliwości
4.8. Co się dzieje, gdy tylko jedna ze stron podejmuje leczenie?
4.9. Kiedy nie można wybaczyć?

Zamiast zakończenia – kilka wskazówek dla terapeutów

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Dorota Dyjakon

jest doktorem psychologii i certyfikowanym psychoterapeutą, kierownikiem Pracowni Psychologii na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Od wielu lat zajmuje się psychoterapią osób doświadczających przemocy w dzieciństwie (complex trauma) oraz osobami, które stosują przemoc wobecbliskich osób i szkoli psychoterapeutów w tym obszarze.W ciągu swojej praktyki psychoterapeutycznej współpracowała z Instytutem Psychologii Zdrowia, gdzie przez wiele lat prowadziła psychoterapię dla dorosłych dzieci alkoholików. Autorka książki i wielu artykułów na temat przemocy domowej i psychoterapii. Członek Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym oraz europejskiej organizacji Working With People Who Perpetrate Violence in Close Relationships - European Network (WWP - EN).


dr hab. Maria Reut, prof. DSW:

„Przemoc domowa. Czy można wybaczyć i być razem?” jest opracowaniem bardzo ważnym i potrzebnym. Prezentuje istotny głos badacza, a zarazem praktyka, w wielowątkowej i wielodyscyplinowej dyskusji specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów, prawników na temat tytułowego zagadnienia. Praca ta, będąc interesującym studium badawczym, może być także, co równie ważne, potraktowana jako cenna pomoc dydaktyczna w kształceniu tych specjalistów. Jej uważna i interesująca lektura może być jednocześnie źródłem bezpośrednich porad i bezpośredniej pomocy dla osób, których (w jakikolwiek sposób) dotyczy problem przemocy i które poszukują wsparcia w działaniu i myśleniu o tym problemie.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line