Z powodu awarii telefonów prosimy o kontakt z nami przez numer
533 329 406.

Za utrudnienia przepraszamy
Wydawnictwo Difin

 

Strona główna | Psychologia, pedagogika | Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości
Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości
Autor: Małgorzata Brzezińska
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-367-9
Data wydania: 2011
Liczba stron: 224/B5
Oprawa: miękka
Cena: 40,00 zł 36,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka wpisuje się w nowy nurt dyskusji o starzeniu się i starości, który akcentuje możliwości optymalnego przystosowania się i rozwoju seniorów, wskazuje różnorodne zasoby ułatwiające poradzenie sobie z charakterystycznymi dla tego okresu sytuacjami trudnymi oraz podkreśla odpowiedzialność człowieka za kształt tego ostatniego etapu życia. W nowym świetle ukazano zagadnienie strategii pomyślnego starzenia się poprzez wzmacnianie posiadanych zasobów i budowanie nowych, inicjatywę i kreatywność, przygotowywanie się na wystąpienie potencjalnych zagrożeń i strat.

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Wielowymiarowość starzenia się
 
1.1. Ustalenia teoretyczne dotyczące okresu późnej dorosłości
1.1.1. Starość i starzenie się – kwestie definicyjne
1.1.2. Koncepcje starzenia się i starości
1.2. Psychofizyczne aspekty starości
1.2.1. Stan zdrowia i sprawność
1.2.2. Funkcjonowanie psychologiczne
1.3. Miejsce człowieka starego w społeczeństwie
1.3.1. Relacje społeczne
1.3.2. Styl życia
 
Rozdział 2. Wieloaspektowość aktywności zaradczej
 
2.1. Aktywność zaradcza
2.1.1. Stres i radzenie sobie
2.1.2. Proaktywne zachowania zaradcze
2.2. Uwarunkowania radzenia sobie
2.2.1. Zasoby jako moderatory zachowań zaradczych
2.2.2. Rola wybranych zasobów w aktywności zaradczej
2.3. Sytuacje trudne i radzenie sobie w starości
2.3.1. Sytuacje trudne
2.3.2. Zachowania zaradcze osób starszych
 
Rozdział 3. Proaktywność w okresie późnej dorosłości
 
3.1. Proaktywność i jej uwarunkowania
3.1.1. Proaktywne strategie zaradcze
3.1.2. Czynniki socjodemograficzne a zachowania proaktywne
3.1.3. Cechy osobowości a proaktywne strategie radzenia sobie
3.1.4. Wybrane zasoby osobiste a proaktywne strategie zaradcze
3.2. Typy proaktywności
3.2.1. Strategie radzenia sobie w wyodrębnionych typach osób starszych
3.2.2. Zmienne socjodemograficzne u osób o różnych typach proaktywności
3.2.3. Cechy osobowości u osób różniących się typem proaktywności
3.2.4. Wybrane zasoby osobiste u osób o różnych typach proaktywności
3.3. Wspieranie proaktywności w okresie starzenia się
 
Zakończenie
Aneksy
Bibliografia

Małgorzata Brzezińska

doktor psychologii, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoje zainteresowania naukowe dotyczące okresu późnej dorosłości łączy z aktywnością praktyczną, pracując z osobami starszymi. Jest autorką i współautorką kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych, dotyczących m.in. okresu starzenia się i starości.

dr hab. Stanisława Steuden, prof. KUL:

Monografia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, odzwierciedla potencjalności i zasoby seniorów, jak również stanowi kompendium wiedzy na temat różnych, a jednocześnie psychologicznie i społecznie ważnych, obszarów okresu starzenia się i starości. W sposób szczególny Autorka koncentruje uwagę Czytelnika na starości, której cechą jest aktywność osób starszych w różnych obszarach życia, podejmowanie nowych zadań i efektywne przekraczanie ograniczeń związanych z wiekiem i stanem zdrowia.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line