Strona główna | Psychologia, pedagogika | Pracoholizm. Perspektywa poznawcza 50% rabatu
Pracoholizm. Perspektywa poznawcza 50% rabatu
Autor: Kamila Wojdyło
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-206-1
Data wydania: 2010
Liczba stron: 134/B5
Oprawa: miękka
Cena: 37,00 zł 18,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

W publikacji sformułowano hipotetyczny poznawczy model pracoholizmu. Tworząc koncepcję poznawczą uzależnienia od pracy, przyjęto założenie, że elementarnymi czynnikami wyznaczającymi zaburzenie są poznawcze konstrukty (schematy poznawcze, przekonania), kształtujące się w konsekwencji określonych doświadczeń z dzieciństwa i podtrzymywane w rezultacie określonych podmiotowych strategii pseudozaradczych (np. zachowań zabezpieczających).

Spis treści:

Zamiast przedmowy
 
Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Różne sposoby rozumienia pracoholizmu
 
1.1. Potoczne rozumienie pracoholizmu – mity dotyczące zjawiska
1.2. Definicje pracoholizmu
1.3. Uzależnienie od pracy a nadużywanie pracy – kryteria diagnostyczne
1.4. Pracoholizm a inne formy wysokiego zaangażowania w pracę
1.5. Typy uzależnienia od pracy
1.6. Fazy procesu uzależnienia od pracy
Podsumowanie
 
Rozdział 2. Struktura pracoholizmu
 
2.1. Struktura uzależnienia od pracy w świetle dotychczasowych badań z użyciem skali WorkBAT
2.2. Struktura uzależnienia od pracy w świetle dotychczasowych badań z użyciem kwestionariusza WART
2.3. Podejście typologiczne – jako konieczne do badania pracoholizmu
Podsumowanie

Rozdział 3. Pracoholizm z perspektywy poznawczej
 
3.1. Model zaburzeń w ujęciu poznawczym
3.1.1. Podstawowe założenia modelu
3.1.2. Poznawcze elementy stanów psychopatologicznych
3.1.3. Mechanizmy powstawania i utrzymywania się zaburzeń
3.2. Sformułowanie przypadku „pracoholik”
3.2.1. Jawne trudności – poziom makro
3.2.2. Jawne trudności – poziom mikro
3.2.3. Ukryte mechanizmy psychologiczne
3.2.4. Czynniki predysponujące i podtrzymujące uzależnienie od pracy
3.3. Hipotetyczny poznawczy model pracoholizmu
Podsumowanie
 
Rozdział 4. Specyfika poznawczego funkcjonowania pracoholików. Analiza wyników badań własnych
 
4.1. Myśli i przekonania związane z lękiem przed niepowodzeniem
4.2. Zasady/reguły dotyczące wykazywania się i unikania niepowodzenia
4.3. Zasady/reguły dotyczące zdobywania aprobaty społecznej
4.4. Poznawcza orientacja na autonomię a pracoholizm
4.5. Poznawcze umiejętności regulacji emocji pracoholików: „oderwania się” od niepowodzenia, „podtrzymywania” emocji pozytywnych oraz aktywowania emocji pozytywnych
Podsumowanie
 
Zakończenie
Bibliografia

Kamila Wojdyło

psycholog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego. Praktykę kliniczną rozpoczęła w Getyndze, w Niemczech (Georg – Elias – Müller Institut für Psychologie der Georg – August – Universität, Institut für Angewandte Sozialfragen), kontunuując – w niemieckiej poradni psychologicznej Ehe- Familien- und Lebensberatungsstelle w Niemczech, następnie w Klinikach Psychiatrycznych Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Prowadziła wykłady i seminaria w języku niemieckim. Zainteresowania naukowe autorki dotyczą w szczególności pracoholizmu, mechanizmów regulacyjnych osobowości, oraz psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych, koncepcji osobowościowych wyznaczników pracoholizmu (2005) oraz polskiej adaptacji kwestionariusza WART (Work Addiction Risk Test, Robinsona i Phillipsa). Zrealizowała kilka grantowych projektów badawczych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.


prof. dr hab. Mieczysław Ciosek:

Polska literatura psychologiczna wzbogaca się o znakomitą książkę dotyczącą wciąż rzadko podejmowanej w naszym kraju problematyki pracoholizmu. Autorka obala istniejące stereotypy myślowe dotyczące pracoholizmu, uświadamia Czytelnikom, że w rzeczywistości mamy do czynienia z trzema zbliżonymi, choć innymi konstruktami teoretycznymi, a mianowicie: autentycznym pracoholizmem (czyli „chorym używaniem pracy”), nadużywaniem pracy oraz zdrowym, efektywnym, ponadprzeciętnym zaangażowaniem w pracę.

Uznanie a nawet podziw Czytelnika może wzbudzić przeprowadzona przez Autorkę niezwykle dociekliwa i szczegółowa analiza bardzo licznych wyników badań odnoszących się do ukrytych mechanizmów psychologicznych oraz jawnych problemów pracoholika; jego cech predysponujących do powstania uzależnienia od pracy i czynników je podtrzymujących. Stworzony przez Autorkę oryginalny hipotetyczny poznawczy model pracoholizmu pokazuje nie tylko obiecujący kierunek przyszłych badań empirycznych, ale jednocześnie wskazuje na optymistyczną perspektywę poznawczo-behawioralnej terapii osób uzależnionych od pracy (…)

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line