Strona główna | Psychologia, pedagogika | Poczucie tożsamości płciowej w teorii i badaniach
Poczucie tożsamości płciowej w teorii i badaniach
Autor: Anita Rawa-Kochanowska
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-397-6
Data wydania: 2011
Liczba stron: 149/B5
Oprawa: miękka
Cena: 37,00 zł 33,30 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

W książce zostały opisane wszystkie najważniejsze koncepcje psychologiczne w wymiarze rozumienia przez nie tożsamości płciowej, zarówno podejście psychodynamiczne, społeczne jak i humanistyczne. Praca jest osadzona w realiach polskich, a w przypadku tożsamości płciowej historia i kultura narodu mają niebagatelne znaczenie.

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Psychologiczne koncepcje poczucia tożsamości płciowej
 
1.1. Poczucie tożsamości płciowej w koncepcji psychodynamicznej
1.2. Poczucie tożsamości płciowej w teoriach społecznego uczenia się
1.3. Poznawcze ujęcie poczucia tożsamości płciowej
1.4. Poczucie tożsamości płciowej w koncepcji humanistycznej
 
Rozdział 2. Wybrane rodzinne uwarunkowania poczucia tożsamości płciowej
 
2.1. Rodzice jako wzorce ról płciowych
2.2. Rola matki i rola ojca
2.3. Postawy rodzicielskie matek i ojców
2.4. Badania własne
 
Rozdział 3. Wybrane społeczno-kulturowe uwarunkowania poczucia tożsamości płciowej

3.1. Wzorce ról płciowych w środowisku szkolnym
3.2. Kobiecość i męskość w reklamie
3.3. Płeć w języku polskim
 
Rozdział 4. Poczucie tożsamości płciowej a funkcjonowanie osobiste, społeczne i zawodowe
 
4.1. Poczucie tożsamości płciowej a osobowość
4.2. Poczucie tożsamości płciowej kobiet i mężczyzn a ich funkcjonowanie w związkach
4.3. Poczucie tożsamości płciowej a praca zawodowa
 
Refleksje końcowe
Literatura cytowana
Aneks

Anita Rawa-Kochanowska

psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, trener warsztatu grupowego. Jej zainteresowania naukowe związane są z rodziną; zarówno w obszarze jej funkcjonalności, jak i dysfunkcji – oraz z jednostką, szczególnie w aspekcie tożsamości płciowej oraz podobieństw i różnic między kobietami a mężczyznami. Prowadzi warsztaty na temat komunikacji, asertywności, płci psychologicznej, motywacji.

prof. dr hab. Zbigniew Gaś:

Książka poświęcona jest jednemu z ważnych aktualnie zagadnień z zakresu psy­chologii wychowania i psychoprofilaktyki, a mianowicie problemom kształtowa­nia się poczucia tożsamości płciowej i jego roli wżyciu człowieka. Dodatkowego znaczenia nabiera ona w chwili, gdy w ostatnich latach obserwuje się w świecie narastanie zjawiska redefinicji ról płciowych oraz związanych z nimi wzorców życia rodzinnego i społecznego. (…) Publikacja stanowi rzetelne i wnikliwe studium zagadnienia. Trafny dobór literatury źródłowej, swoboda w opisywaniu i analizie zagadnienia wskazują na erudycję i kompetencję Autorki. Walory te sprawiają, że książka winna znaleźć szerokie i zróżnicowane grono odbiorców – powinni po nią sięgnąć nie tylko specjaliści pracujący z człowiekiem (psychologowie, lekarze, pedagodzy), ale również studenci przygotowujący się do takiej pracy, aż wreszcie ci wszyscy, których interesuje tajemnica ludzkiej płciowości.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line