Strona główna | Psychologia, pedagogika | Poczucie odpowiedzialności a aktywność autoedukacyjna studentów
Poczucie odpowiedzialności a aktywność autoedukacyjna studentów
Autor: Violetta Rodek
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-245-7
Data wydania: 2016
Liczba stron: 130/B5
Oprawa: miękka
Cena: 40,00 zł 36,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Prezentowane w publikacji badania stanowią wstępne rozpoznanie problemu wzajemnych zależności zachodzących pomiędzy autoedukacją a odpowiedzialnością jednostki. Zostały one zainspirowane wynikami szeroko zakrojonych badań, prowadzonych przez autorkę w latach 2012-2013 nad stanem i uwarunkowaniami autoedukacji studentów studiów pedagogicznych i niepedagogicznych. Łącząc podejście ilościowe i jakościowe, stanowiły one próbę holistycznego ujęcia autoedukacji studentów. Analizując wypowiedzi autobiograficzne osób badanych zauważono między innymi pewną prawidłowość świadcząca o tym, że podejmowanie, przebieg i efekty autoedukacji są związane z gotowością człowieka do bycia odpowiedzialnym, odpowiedzialnego postępowania i ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Problematyka autoedukacji – aspekty teoretyczne i niektóre badania naukowe

1.1. Pojęcie i podstawowe komponenty procesu autoedukacji
1.2. W poszukiwaniu teoretycznych podstaw autoedukacji na gruncie psychologii poznawczej
1.3. Niektóre uwarunkowania autoedukacji
1.4. Problematyka autoedukacji. Przegląd badań

Rozdział II. Problematyka odpowiedzialności. Przegląd stanowisk

2.1. Odpowiedzialność jako problem filozoficzny
2.2. Odpowiedzialność z perspektywy pedagogicznej
2.3. Socjologiczne ujęcie odpowiedzialności
2.4. Odpowiedzialność i poczucie odpowiedzialności w świetle psychologii – teoretyczne koncepcje i badania naukowe
2.5. Odpowiedzialność i autoedukacja – próba uchwycenia wzajemnych
powiązań

Rozdział III. Metodologia badań własnych

3.1. Przedmiot badań, cele, problemy badawcze
3.2. Zmienne i wskaźniki
3.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze
3.4. Charakterystyka grupy badawczej

Rozdział IV. Poczucie odpowiedzialności studentów a ich aktywność autoedukacyjna. Prezentacja wyników badań własnych

4.1. Aktywność autoedukacyjna studentów pedagogiki
4.1.1. Stopień aktywności autoedukacyjnej studentów w sferze poznawczej, instrumentalnej, społecznej, biologicznej i duchowej
4.1.2. Ogólny stopień aktywności autoedukacyjnej studentów
4.2. Stopień poczucia odpowiedzialności badanych studentów pedagogiki
4.3. Związek pomiędzy stopniem aktywności autoedukacyjnej a poczuciem odpowiedzialności studentów pedagogiki

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów

Spis aneksów

Aneksy

Violetta Rodek

doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej i Pedeutologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada certyfikaty Mentora i Tutora Akademickiego. Zainteresowania naukowe: autoedukacja w szkole wyższej rozumiana szeroko jako samodzielna praca nad własnym rozwojem w różnych sferach osobowości, jej podstawowe komponenty oraz uwarunkowania. Jest autorką dwóch monografii oraz ponad 30 artykułów zamieszczonych w takich periodykach naukowych, jak: „The New Educational Review”, „Chowanna”, „Świat i Słowo” oraz w pracach zbiorowych. Od 2013 roku realizuje na studiach pedagogicznych program autorski w ramach przedmiotu fakultatywnego dla studentów: Autoedukacja, czyli samodzielna praca nad własnym rozwojem.


dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego:

Istotne zalety książki dr Violetty Rodek to przede wszystkim bardzo duża zawartość informacyjna, wsparta niezwykle bogatą bibliografią. Najważniejszym walorem pracy jest jednak jej problematyka, głównie kategoria autoedukacji. Aktywność autoedukacyjna może być istotnym czynnikiem realizacji podstawowej wartości, jaką dla każdego człowieka jest mądrość wolności. Książka stanowi dobra podstawę ich własnych refleksji oraz tworzenia innych koncepcji analiz i badań w zaprezentowanym w tej pracy (i nie tylko) zakresie merytorycznym.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line