Strona główna | Psychologia, pedagogika | Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki
Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki
Autor: Czesław Kępski
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-240-2
Data wydania: 2016
Liczba stron: 320/B5
Oprawa: miękka
Cena: 60,00 zł 54,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Celem książki jest prezentacja systemów oświatowych Polski, Anglii, Francji, Niemiec, Rosji (i Związku Radzieckiego), Szwecji i Stanów Zjednoczonych w XIX i XX wieku na tle przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych, koniecznych dla zrozumienia mechanizmów ekonomicznych, społecznych i politycznych warunkujących rozwój oświaty.

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich i studentów pedagogiki, głównie studiów magisterskich, oraz młodych ludzi, interesujących się z przyczyn osobistych (np. w przypadku planowanej emigracji) systemami szkolnymi różnych krajów i ich porównaniem z polskim systemem oświatowym.

Spis treści:

Wstęp
        
Rozdział 1. Geneza pedagogiki porównawczej
        
1. Oświecenie we Francji, jego cele społeczne i oświatowe
2. Rewolucja we Francji
3. Condorcet i jego projekt organizacji szkolnictwa
4. Planowany system oświatowy
5. Marek Antoni Julien de Paris – koncepcja badań porównawczych
        
Rozdział 2. W poszukiwaniu optymalnego systemu oświaty (1815–1914)
        
1. Przemiany polityczno-społeczne w Europie i na świecie w XIX wieku    
2. Oświata na ziemiach polskich pod zaborami
2.1. Zabór rosyjski – ziemie wcielone do Cesarstwa Rosyjskiego
2.2. Zabór pruski
2.3. Zabór austriacki (Galicja)
3. Anglia
4. Francja
5. Niemcy
6. Rosja
7. Stany Zjednoczone Ameryki
8. Szwecja
9. Oświata po stu dwudziestu latach od ustawy o obowiązku szkolnym
        
Rozdział 3. Systemy oświatowe w okresie wielkiego przełomu (1914–1945)
        
1. Skutki polityczne i społeczno-ekonomiczne dwóch wojen światowych
2. Polska
3. Anglia
4. Francja
5. Niemcy
6. Rosja – Związek Radziecki
7. Stany Zjednoczone Ameryki
8. Szwecja
9. Nowe koncepcje oświatowe i ich realizacja
        
Rozdział 4. Dążenie do demokratyzacji oświaty (1945–2000)
        
1. Przemiany polityczne, ekonomiczne i społeczne
2. Polska
2.1. Odtwarzanie systemu oświatowego (1944–1948)
2.2. Jedenastolatka (1948–1961)
2.3. System powołany drugą ustawą oświatową (1961–1989)
2.4. Kształtowanie systemu oświatowego III Rzeczypospolitej (1989–2004)
3. Anglia
4. Francja
5. Niemcy    
6. Związek Radziecki – Federacja Rosyjska
7. Stany Zjednoczone Ameryki
8. Szwecja
9. Systemy oświatowe – podobieństwa i różnice
        
Zakończenie
        
Bibliografia

Czesław Kępski

dr hab. Studia wyższe ukończył w 1961 r., stopień doktora uzyskał w 1981 r., doktora habilitowanego w 1995 r. Pracował m.in. na stanowisku kierownika Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej, kierownika Zakładu Teorii Wychowania w Instytucie Pedagogiki, Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, później na stanowisku Kierownika Katedry Pedagogiki Opiekuńczej, Instytutu Pedagogiki, Wydziału Nauk Społecznych, Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie.


prof. dr hab. Adam Winiarz:

Każda publikacja zwarta z zakresu pedagogiki porównawczej, zwłaszcza zaś o charakterze podręcznikowym, jest w polskich warunkach bardzo potrzebna. (…) W tej sytuacji należy powitać z uznaniem podjętą przez Profesora dr. hab. Czesława Kępskiego próbę przygotowania podręcznika do pedagogiki porównawczej. Nie jest to bynajmniej zadanie łatwe, bowiem pedagogika porównawcza wpisuje się zarówno w obszar nauk pedagogicznych, jak i częściowo historycznych, z bliższym usytuowaniem w obszarze historii wychowania. (…) Autor podręcznika jako znawca przedmiotu i doświadczony nauczyciel akademicki kompetentnie przedstawił genezę i rozwój pedagogiki porównawczej na tle przemian politycznych i społeczno-ekonomicznych w poszczególnych epokach historycznych.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line