Strona główna | Psychologia, pedagogika | Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening 50% rabatu
Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening 50% rabatu
Autor: Wiesław Sikorski
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-457-7
Data wydania: 2011
Liczba stron: 328/B5
Oprawa: miękka
Cena: 50,00 zł 25,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Treści zawarte w publikacji mogą znacząco zwiększyć skuteczność korzystania z dobrodziejstw mowy ciała. Pozwalają zrozumieć i wykorzystywać znaczenia zawarte w wyrazie twarzy, gestykulacji, zachowaniach posturalnych, przestrzennych i dotykowych, w tonie głosu i rytmie wypowiedzi, wyglądzie zewnętrznym itp. Możliwe jest to poprzez samodzielny trening ? a więc bez konieczności wychodzenia z domu. Ponadto zamieszczone zalecenia metodyczne treningu komunikacji niewerbalnej pozwalają stać się trenerami zachowań bezsłownych.

Adresatami publikacji są zarówno osoby profesjonalnie posługujący się komunikacją niewerbalną, jak również wszyscy, którzy pragną pełniej i ekspresywniej porozumiewać się w codziennych kontaktach. Po lekturze książki będziemy potrafili lepiej wykorzystywać wiedzę o komunikacji niewerbalnej w różnych sferach naszej aktywności ? do osiągania sukcesów osobistych i celów zawodowych.

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Komunikacja niewerbalna

1.1. Definicje komunikacji niewerbalnej
1.2. Funkcje komunikacji niewerbalnej
1.3. Subkody komunikacji niewerbalnej
1.3.1. Ekspresja mimiczna
1.3.2. Zachowania wzrokowe
1.3.3. Kinezyka
1.3.4. Proksemika
1.3.5. Paralingwistyka
1.3.6. Kontakt dotykowy
1.3.7. Wygląd zewnętrzny
1.4. Odczytywanie zachowań niewerbalnych
 
2. Trening psychologiczny w teorii i praktyce
 
2.1. Pojęcie, cele i funkcje treningu psychologicznego
2.2. Rola i postawa trenera
 
3. Trening interpersonalny
 
3.1. Czym jest trening interpersonalny
3.2. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu
3.3. Współgranie komunikacyjne
3.4. Bliskość rozmówców
3.5. Gesty kłamstwa
3.6. Komunikacja interpersonalna w pracy
 
4. Trening niewerbalnej komunikacji asertywnej
 
4.1. Cele i przebieg treningu asertywności
4.2. Asertywność w pracy
4.2.1. Atrakcyjność fizyczna
4.2.2. Dystans fizyczny
4.2.3. Kontakt wzrokowy
4.2.4. Postawa ciała i gestykulacja
4.2.5. Wyraz twarzy
4.2.6. Komunikaty paralingwistyczne
4.2.7. Wyrażanie krytyki i pochwał
4.3. Finalizowanie treningu
 
5. Trening niewerbalnej komunikacji międzykulturowej
 
5.1. Sygnały uniwersalne
5.2. Różnice kulturowe w komunikacji bezsłownej
5.3. Czynniki utrudniające komunikację międzykulturową
5.4. Struktura treningu komunikacji międzykulturowej
5.4.1. Trening informacyjny
5.4.2. Trening atrybucyjny
5.4.3. Trening przez doświadczenie
 
6. Trening zachowań dotykowych w psychoterapii
 
6.1. Od fizjologii do terapii
6.2. Praca nad dotykiem
6.3. Komunikacyjna funkcja dotyku
 
7. Zintegrowany trening zachowań niewerbalnych
 
7.1. Techniki treningowe
7.2. Formy treningu
7.3. Kontrakt treningowy
7.4. Zachowania niewerbalne podlegające treningowi
 
Zakończenie
Bibliografia

Wiesław Sikorski

doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, psycholog kliniczny, psychoterapeuta i pedagog kultury. Badacz komunikacji interpersonalnej – zwłaszcza niewerbalnej – w edukacji i terapii, zastosowania psychoterapii w edukacji oraz neuropedagogiki. Autor blisko 250 publikacji naukowych i popularnonaukowych.

» Komunikacja interpersonalna w pracy, egospodarka.pl »


prof. dr hab. Wojciech Maliszewski:

Elementem nadającym tej książce rangę opracowania szczególnego jest podana przez autora metodyka różnorodnych treningów komunikacji niewerbalnej, interpersonalnego, asertywności, międzykulturowego, zachowań dotykowych w psychoterapii i zintegrowanego. Potencjalny odbiorca ma możliwość zgłębienia natury zachowań niewerbalnych i doskonalenia własnych umiejętności bezsłownego komunikowania się, i to zarówno jako nadawca, jak i odbiorca. Ta książka z jednej strony umożliwia zdobycie rozleglejszej własnej wiedzy o mowie ciała, z drugiej - rzeczowe i bardziej intencjonalne tworzenie i rozpoznawanie komunikatów niewerbalnych.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line