Strona główna | Psychologia, pedagogika | Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening. Wydanie 2
Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening. Wydanie 2
Autor: Wiesław Sikorski
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-667-7
Data wydania: 2018
Liczba stron: 410/B5
Oprawa: miękka
Cena: 75,00 zł 67,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Treści zawarte w książce mogą wydatnie zwiększyć skuteczność posługiwania się komunikacyjnymi zachowaniami niewerbalnymi. Mogą ułatwić zrozumienie i wykorzystanie znaczeń ukrytych w ekspresji mimicznej, gestykulacji, w przyjmowanych pozach ciała, w zachowaniach przestrzennych i dotykowych, w tonie głosu i rytmie wypowiedzi, wyglądzie zewnętrznym itp. Co więcej, możliwe jest to poprzez samodzielny trening, a zatem bez konieczności korzystania z pomocy specjalistów. Ponadto podane w książce wskazówki metodyczne treningu komunikacji niewerbalnej pozwalają uczyć mowy ciała innych. Po lekturze tej książki czytelnicy będą potrafili lepiej wykorzystać wiedzę o komunikacji niewerbalnej w rożnych obszarach swej aktywności, zarówno zawodowej, jak i w codziennych kontaktach. Dodatkowy walor to zwiększenie umiejętności tak bardzo dzisiaj przydatnego kształtowania pozytywnego wizerunku i kierowania wrażeniem.

Spis treści:

Wprowadzenie
    
1. PSYCHOLOGIA KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ
    
1.1. Definicje komunikacji niewerbalnej
1.2. Funkcje komunikacji niewerbalnej
1.3. Subkody komunikacji niewerbalnej
1.3.1. Ekspresja mimiczna
1.3.2. Zachowania wzrokowe
1.3.3. Kinezyka
1.3.4. Proksemika
1.3.5. Paralingwistyka
1.3.6. Kontakt dotykowy
1.3.7. Wygląd zewnętrzny
1.4. Odczytywanie zachowań niewerbalnych
    
2. KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU W PRAKTYCE
    
2.1. Komunikacja niewerbalna podczas rozmowy kwalifikacyjnej
2.2. Tworzenie pozytywnego wrażenia w polityce
    
3. TRENING INTERPERSONALNY
    
3.1. Czym jest trening interpersonalny
3.2. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu
3.3. Współgranie komunikacyjne
3.4. Bliskość rozmówców
3.5. Gesty kłamstwa
3.6. Komunikacja interpersonalna w pracy
    
4. TRENING NIEWERBALNEJ KOMUNIKACJI ASERTYWNEJ
    
4.1. Cele i przebieg treningu asertywności
4.2. Asertywność w pracy
4.2.1. Atrakcyjność fizyczna
4.2.2. Dystans fizyczny
4.2.3. Kontakt wzrokowy
4.2.4. Postawa ciała i gestykulacja
4.2.5. Wyraz twarzy
4.2.6. Komunikaty paralingwistyczne
4.2.7. Wyrażanie krytyki i pochwał
4.3. Asertywne pozy władcze
4.4. Finalizowanie treningu
    
5. TRENING NIEWERBALNEJ KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ
    
5.1. Sygnały uniwersalne
5.2. Różnice kulturowe w komunikacji bezsłownej
5.3. Czynniki utrudniające komunikację międzykulturową
5.4. Struktura treningu komunikacji międzykulturowej
5.4.1. Trening informacyjny
5.4.2. Trening atrybucyjny
5.4.3. Trening przez doświadczenie
    
6. TRENING ZACHOWAŃ DOTYKOWYCH W PSYCHOTERAPII
    
6.1. Od fizjologii do terapii
6.2. Praca nad dotykiem
6.3. Komunikacyjna funkcja dotyku
    
7. METODYKA KOMLEKSOWEGO TRENINGU ZACHOWAŃ NIEWERBALNYCH
    
7.1. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
7.2. Komunikacja (nie)werbalna w grupie treningowej
7.3. Techniki treningowe
7.4. Formy treningu i zawieranie kontraktu
7.5. Postawa trenera
7.6. Zachowania  niewerbalne podlegające całościowemu treningowikomunikacyjnemu

Zakończenie
Bibliografia

Wiesław Sikorski

doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, psycholog kliniczny, psychoterapeuta i pedagog kultury. Badacz komunikacji interpersonalnej – zwłaszcza niewerbalnej – w edukacji i terapii, zastosowania psychoterapii w edukacji oraz neuropedagogiki. Autor blisko 250 publikacji naukowych i popularnonaukowych.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line