Z powodu awarii telefonów prosimy o kontakt z nami przez numer
533 329 406.

Za utrudnienia przepraszamy
Wydawnictwo Difin

 

Strona główna | Psychologia, pedagogika | Mentalizacja w kontekście przywiązania. Zdolność do rozumienia siebie i innych u osób z osobowością borderline
Mentalizacja w kontekście przywiązania. Zdolność do rozumienia siebie i innych u osób z osobowością borderline
Autor: Monika Marszał
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-638-1
Data wydania: 2015
Liczba stron: 192/B5
Oprawa: miękka
Cena: 42,00 zł 37,80 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka otrzymała nominację do najlepszej psychologicznej książki naukowej w Konkursie Nagrody Teofrasta  2015.

Książka jest syntezą dotychczasowego stanu wiedzy na temat mechanizmów powstawania zaburzeń osobowości z perspektywy teorii relacji z obiektem, teorii przywiązania i wywodzącej się z niej koncepcji mentalizacji. Mentalizacja to bardzo ważna i złożona umiejętność, która z jednej strony obejmuje rozumienie samego siebie, refleksję nad własnymi emocjami i przekonaniami oraz umiejętność radzenia sobie z problemami natury psychologicznej; z drugiej strony odnosi się do rozumienia innych osób oraz wnioskowania o ich emocjach i intencjach. Psychologowie i psychoterapeuci wskazują, że istotnym problemem osób z poważną patologią struktury osobowości jest nieprawidłowe mentalizowanie w relacji z partnerem, rodzicami czy przyjaciółmi, co powoduje duże trudności w utrzymaniu satysfakcjonujących, trwałych relacji. W książce podjęto próbę teoretycznej i empirycznej analizy tego zjawiska, polegającego na zmianie poziomu mentalizacji w kontekście bliskich relacji interpersonalnych w grupie osób borderline.

Spis treści:

Wprowadzenie

CZĘŚĆ TEORETYCZNA  

Rozdział 1. Organizacja osobowości borderline w świetle teorii przywiązania  


1.1. Koncepcja przywiązania i jej związki z teorią relacji z obiektem  
1.2. Organizacja osobowości borderline   
1.2.1. Rozwój osobowości – normalna a patologiczna organizacja osobowości  
1.2.2. Poziomy organizacji osobowości – koncepcja strukturalna  
1.2.3. Charakterystyka organizacji osobowości borderline  
1.3. Wewnętrzne modele operacyjne przywiązania a regulacja emocji  
1.3.1. Przywiązanie w kontekście rozwojowym   
1.3.2. Motywacyjno-behawioralny aspekt przywiązania. Aktywacja systemu przywiązania  
1.3.3. Ewolucja koncepcji przywiązania: od systemu biologicznego do systemu
reprezentacji umysłowych  
1.3.4. Przywiązanie w ujęciu intrapsychicznym – koncepcja wewnętrznych modeli operacyjnych przywiązania  
1.3.5. Relacyjny kontekst przywiązania i strukturalna organizacja wewnętrznych modeli operacyjnych   
1.3.6. Regulacja afektu a strategie przywiązania  
1.4. Związek między organizacją osobowości borderline a systemem przywiązania – podsumowanie

Rozdział 2. Mentalizowanie u osób z osobowością borderline  

2.1.  Mentalizacja jako konstrukt wieloaspektowy i dymensjonalny  
2.1.1. Tryby mentalizowania: automatyczny i kontrolowany   
2.1.2.  Mentalizacja w kontekście autore? eksyjnym i interpersonalnym   
2.1.3. Emocjonalny i poznawczy aspekt mentalizacji  
2.1.4. Pro?l zdolności do mentalizacji osób borderline  
2.2. Mentalizacja w kontekście rozwojowym  
2.2.1. Rozwój zdolności do mentalizacji w kontekście bezpiecznego przywiązania  
2.2.2. Przedmentalizacyjne tryby doświadczania subiektywności  
2.2.3. Mentalizacja a rozwój zdolności do regulacji emocjonalnej i spójnego obrazu self   
2.2.4. Wczesnodziecięca trauma jako źródło zaburzeń mentalizacji  
2.3. Poziom zdolności do mentalizacji u osób borderline   
2.3.1. Mentalizacja jako stan i jako cecha osobowości   
2.3.2. Przedmentalizacyjne tryby doświadczania subiektywności w patologii borderline  
2.4. Zdolność do mentalizacji a system przywiązania u osób z organizacją osobowości borderline – podsumowanie  

CZĘŚĆ EMPIRYCZNA

Rozdział 3. Założenia modelu badawczego i metodologia badań  


3.1. Założenia modelu badań własnych. Problematyka i cele badawcze
3.2. De?nicje zmiennych i ich operacjonalizacja  
3.3. Metody badań i procedura badawcza  
3.3.1. Charakterystyka zastosowanych narzędzi badawczych
3.3.2. Przebieg badań
3.4. Charakterystyka grupy badawczej

Rozdział 4. Wyniki badań własnych  

4.1. Opis badanych zmiennych
4.1.1. Organizacja osobowości borderline
4.1.2. Zdolność do mentalizacji  
4.1.3. Globalny i specy?czny styl przywiązania
4.2. Wery?kacja modelu badawczego  
4.2.1. Model korelacyjny  
4.2.2. Model eksperymentalny

Rozdział 5. Dyskusja wyników i wnioski

Bibliogra?a 

Monika Marszał

dr, psycholog i psychoterapeuta. W 2014 r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej w Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Dzięki temu łączy praktykę psychologiczną z działalnością naukową i dydaktyczną. W pracy terapeutycznej pracuje z osobami dorosłymi oraz z dziećmi i młodzieżą w Pracowni Psychologicznej Bliżej w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, a także autorką publikacji i wystąpień na międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce psychologii klinicznej, zwłaszcza zaburzeń osobowości.

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański:

Monografia stanowi pracę naukową opracowaną bardzo precyzyjnie, w sposób niezwykle przemyślany i kompetentny, która ponadto w mojej ocenie stanowi wzór poprawności i staranności merytorycznej, a także metodologicznej. Jestem pod wrażeniem rozległej wiedzy, erudycji i dociekliwości Autorki w zgłębianiu podjętego przez nią tematu, który z pewnością należy do trudnych, a ponadto mało znanych w literaturze polskiej (a jednocześnie kontrowersyjnych).

prof. dr hab. Helena Sęk, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu:

Dr Monika Marszał dokonała wnikliwej analizy klasycznej i najnowszej literatury (…). Wykazała się szeroką wiedzą na temat trzech złożonych obszarów badań i wysokimi kompetencjami w zakresie analizy teoretycznej złożonych zjawisk psychologicznych. Także strona metodologiczna i znakomite przygotowanie eksperymentalnego projektu badawczego zasługuje na wysoką ocenę.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line