Strona główna | Psychologia, pedagogika | Magiczny świat baśni i bajek. Metafory i symbole w procesie wspomagania dziecka w rozwoju
Magiczny świat baśni i bajek. Metafory i symbole w procesie wspomagania dziecka w rozwoju
Autor: Ewa Zawadzka, Anita Rawa-Kochanowska
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-727-2
Data wydania: 2015
Liczba stron: 176/B5
Oprawa: miękka
Cena: 43,00 zł 38,70 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Główną ideą książki jest przybliżenie czytelnikom dwóch światów: dziecięcego i bajkowego. Te dwa światy można i warto łączyć, ponieważ baśniowa symbolika skutecznie przemawia do wyobraźni dziecka i może być najlepszą drogą do porozumienia się z nim oraz wspierania go w trudnościach. Prezentacja osiągnięć rozwoju emocjonalno-społecznego w okresie średniego dzieciństwa, a także zagrożeń i problemów, z którymi zmaga się wiele dzieci na tym etapie rozwojowym ma za zadanie uwrażliwić czytelnika na ważność przeżyć dziecka i na ich właściwą interpretację. Analiza symboli występujących w baśniach folklorystycznych oraz charakterystyka zasad tworzenia bajek terapeutycznych i stosowanych w nich mechanizmów psychologicznych wraz z przykładami autorskich bajek i ich interpretacji psychologicznych ukazuje szerokie możliwości wykorzystania bajki w oddziaływaniach mających na celu wspomaganie dziecka w rozwoju.

Pozycja ma charakter naukowo-praktyczny i jest skierowana zarówno do środowiska akademickiego: psychologów, pedagogów, studentów, jak i do praktyków pracujących z dziećmi. Polecana jest także rodzicom, którzy pragną zrozumieć emocje, zachowania i problemy swoich dzieci oraz wspomóc je w zmaganiu się z trudnościami i z nowymi wyzwaniami rozwojowymi.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dziecka w okresie średniego dzieciństwa – prawidłowości i zagrożenia

1.1. Średnie dzieciństwo jako okres kształtowania kompetencji emocjonalno-społecznych
1.2. Czynniki warunkujące rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych dziecka
1.3. Zagrożenia rozwoju emocjonalno-społecznego
1.4. Zachowania problemowe i zaburzenia o charakterze internalizacyjnym
1.5. Zachowania problemowe i zaburzenia o charakterze eksternalizacyjnym

Rozdział 2. Symbolika wybranych baśni folklorystycznych i ich znaczenie dla rozwoju dziecka

2.1. Relacje dziecka z rodzicami: pozycja najmniejszego
2.1.1. Dorośli jako olbrzymy – O dzielnym krawczyku
2.1.2. Mikroskopijnie małe dziecko – Paluszek
2.2. Dziecko w świecie rówieśników i rodzeństwa
2.2.1. Relacje między dziećmi w rodzinie
2.2.2. Wątek dziecka najmłodszego
2.3. Lęki i zadania rozwojowe
2.3.1. Lęki separacyjne: Jaś i Małgosia
2.3.2. Za wcześnie na samodzielność: Czerwony Kapturek
2.3.3. O poczuciu własnej wartości: Kopciuszek
2.4. Test Bajek C. Coulacoglou jako narzędzie diagnozy psychologicznej

Rozdział 3. Bajka terapeutyczna jako forma pomocy psychologicznej

3.1. Bajka terapeutyczna a wybrane koncepcje psychologiczne człowieka
3.2. Psychologiczne mechanizmy oddziaływania bajki terapeutycznej
3.3. Metafora i jej wykorzystanie w bajkoterapii
3.3.1. Kreowanie metaforycznego charakteru opowiadania
3.3.2. Znaczenie metafory w bajce terapeutycznej
3.3.3. Cele bajek terapeutycznych a rodzaje metafor
3.3.4. Sposoby wykorzystania metafor bajkowych w pracy terapeutycznej z dzieckiem

Rozdział 4. Zastosowanie bajki jako formy wspomagania dziecka w rozwoju społecznym

4.1. Relacje z rówieśnikami
4.1.1. Przyjaźń, dzielenie się, współpraca
4.1.2. Rywalizacja, uleganie wpływom zewnętrznym
4.2. Zasady dobrego wychowania i normy społeczne
4.3. Zasady zdrowego stylu życia

Rozdział 5. Zastosowanie bajki jako formy wspomagania dziecka w radzeniu sobie problemami adaptacyjnymi oraz lękami rozwojowymi

5.1. Adaptacja do zmian życiowych
5.1.1. Adaptacja do zmian w strukturze rodziny
5.1.2. Adaptacja do nowego środowiska wychowawczego
5.2. Lęki rozwojowe

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel, rysunków i ramek

Anita Rawa-Kochanowska

psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, trener warsztatu grupowego. Jej zainteresowania naukowe związane są z rodziną; zarówno w obszarze jej funkcjonalności, jak i dysfunkcji – oraz z jednostką, szczególnie w aspekcie tożsamości płciowej oraz podobieństw i różnic między kobietami a mężczyznami. Prowadzi warsztaty na temat komunikacji, asertywności, płci psychologicznej, motywacji.

Ewa Zawadzka

dr, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


» Marcin Lutomierski, Bajki wspomagające, www.forumakademickie.pl »


prof. nadzw. dr hab. Zbigniew B. Gaś:

Książka ta stanowi bowiem ważne źródło informacji na temat tego, jak ważna jest jakość relacji dorosłych osób znaczących z dzieckiem oraz jak istotną rolę pełnią treści, które te relacje wypełniają. (…) Autorki udostępniają nam dzieło przemyślane, uporządkowane, uwzględniające współczesną literaturę naukową z tego zakresu (…), odwołujące się do ich doświadczeń osobistych i zawodowych.

prof. nadzw. dr hab. Aneta R. Borkowska:

(…) książka jest unikatową pozycją na polskim rynku wydawnictw psychologiczno-terapeutycznych. (…) Pokazuje inną, poza czystą przyjemnością, wartość bajki, wartość terapeutyczną (...). Autorki wyraźnie podkreślają, że terapia bajką nie jest doskonałą i jedyną metodą terapii dzieci z problemami emocjonalnymi, adaptacyjnymi czy behawioralnymi. W wyważony sposób podkreślają możliwość wykorzystania tej formy komunikacji z dzieckiem.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line