Strona główna | Psychologia, pedagogika | Kultura pracy profesjonalisty
Kultura pracy profesjonalisty
Autor: Zdzisław Wołk
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-365-2
Data wydania: 2017
Liczba stron: 318/B5
Oprawa: miękka
Cena: 60,00 zł 54,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Wykonywanie pracy zawodowej wymaga kompetencji zawodowych oraz osobistego zaangażowania. Obydwa komponenty łączy w sobie kultura pracy, będąca indywidualną, niepowtarzalną cechą każdego człowieka. Rzutuje ona na kulturę organizacyjną firmy, a wraz z nią na jej powodzenie oraz na satysfakcję zawodową pracownika. Profesjonalizm wiąże się zarówno z fachowością, jak i z odpowiedzialnością pracownika za podejmowaną pracę – w każdym zawodzie i na każdym stanowisku. Na spore luki w tym zakresie wskazują często pracodawcy. W książce poruszone zostały różne aspekty organizacji pracy oraz pracującego człowieka, co pozwala dostrzec złożoność pracy we współczesnych warunkach, rolę pracowników w realizacji społecznego podziału pracy oraz zagrożenia i następstwa związane z patologią pracy. Umożliwia to nabycie niezbędnej wiedzy na ten temat i  zrozumienie wspomnianych kwestii lub pomaga czytelnikowi uświadomić sobie swoje własne braki oraz konieczność ich usuwania.

Wyróżnikiem opracowania jest przedstawienie złożoności problemów dotyczących pracy zawodowej z perspektywy wykonującego ją człowieka. Ukazanie, że poziom kultury pracy daje poczucie sprawstwa dotyczącego realizowania własnej drogi zawodowej i życiowej.

W książce zawarto dodatkowo informacje praktyczne związane z wybranymi sytuacjami występującymi przy wykonywaniu pracy zawodowej, w tym z obyczajowością, rytuałami oraz kulturą osobistą w relacjach zawodowych.

Spis treści:

Wstęp

Część I. Kultura pracy w działaniu profesjonalnym

Rozdział 1. Etyczne aspekty pracy zawodowej i kultury pracy
Rozdział 2. Podmiotowość pracowników
Rozdział 3. Kultura pracy jednostki odzwierciedleniem jej potencjału pracowniczego

Część II. Życie i praca w warunkach poprzemysłowych

Rozdział 1. Praca na tle zadań rozwojowych w biegu życia człowieka
Rozdział 2. Praca zawodowa i jej znaczenie w życiu jednostki w okresie poprzemysłowym
Rozdział 3. W stronę synergii: Kariera zawodowa – rozwój zawodowy
Rozdział 4. Czas wolny i jego nierozerwalny związek z pracą zawodową

Część III. Kultura pracy w środowisku społecznym pracy

Rozdział 1. Zakład pracy jako organizacja
Rozdział 2. Tradycyjne i ponowoczesne sposoby organizacji pracy zawodowej
Rozdział 3. Zawody i profesje
Rozdział 4. Mozaikowość kadr pracowniczych
Rozdział 5. Inspirowanie aktywności pracowniczej
Rozdział 6. Zagrożenia zjawiskami patologicznymi przy wykonywaniu pracy zawodowej
Rozdział 7. Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych utratą i brakiem zatrudnienia

Część IV. Kultura pracy w działaniu profesjonalnym

Rozdział 1. Działanie skuteczne i jego uwarunkowania
Rozdział 2. Twórczość zawodowa i działania innowacyjne
Rozdział 3. Kierowanie ludźmi w organizacji pracującej
Rozdział 4. Procesy komunikowania w pracy zawodowej
Rozdział 5. Negocjacje
Rozdział 6. Konflikty między pracownikami i ich rozwiązywanie

Zakończenie
Słownik podstawowych terminów
Bibliografia

Zdzisław Wołk

kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej UZ, Prorektor UZ ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UZ.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line