Strona główna | Psychologia, pedagogika | Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie
Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie
Autor: Danuta Borecka-Biernat, Małgorzata Cywińska redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-799-9
Data wydania: 2015
Liczba stron: 323/B5
Oprawa: miękka
Cena: 62,00 zł 55,80 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Konflikty społeczne (między jednostkami czy grupami społecznymi) to naturalne, nieuchronne zjawisko przenikające ludzką egzystencję, mogące destruktywnie, jak i konstruktywnie oddziaływać na jednostkę czy grupę. Dlatego niezwykle istotne jest poznanie mechanizmów wyzwalających proces konfliktowy, jak i strategie radzenia sobie z nim, aby rozwijać kompetencje umożliwiające umiejętne zarządzanie tymi trudnymi sytuacjami. Nade wszystko należy uwzględnić, że konflikty mogą mieć rozwojowy wymiar wzbogacający ludzką egzystencję i rozpatrywać interdyscyplinarnie – od strony socjologicznej, pedagogiczno-psychologicznej, co ukazuje niniejsza publikacja.

Spis treści:        
            
Wstęp
Danuta Borecka-Biernat, Małgorzata Cywińska
    
I. Socjologiczny aspekt konfliktu społecznego
    
1. Konflikty tożsamości w społeczeństwie współczesnym: w niewoli władzy i wolności?
Zbyszko Melosik
    
2. Konflikt językowy. Studium porównawcze obszarów Arktyki
Tomasz Gmerek
    
II. Pedagogiczny aspekt konfliktu społecznego

    
3. Konflikty interpersonalne - sens, przebieg i przezwyciężanie
Andrzej Twardowski
    
4. Spostrzeganie interpersonalne w sytuacjach konfliktu
Małgorzata Cywińska
    
5. Konflikt jako sytuacja wychowawcza
Andrzej Olubiński
    
6. Konflikty w szkole w ujęciu interakcjonizmu symbolicznego. Perspektywa postrzegania szkoły jako organizacji
Aleksandra Błachnio, Wojciech Maliszewski
    
7. Źródła konfliktów szkolnych i ich znaczenie dla procesu edukacji młodzieży
Tomasz M. Zimny
    
8. Lęk komunikacyjny u uczniów a ich sposoby reagowania w sytuacji konfliktu w klasie szkolnej
Wiesław Sikorski
    
III. Psychologiczny aspekt konfliktu społecznego
    
9. „Przetrwać razem” – małżeństwo z perspektywy psychologii analitycznej
Krystyna Węgłowska-Rzepa
    
10. Konflikty interpersonalne w związkach kohabitacyjnych
Iwona Janicka
    
11. Co oznacza skuteczność i satysfakcja stron z udziału w mediacjach rodzinnych?
Hanna Przybyła-Basista
    
12. Style i efekty rozwiązywania konfliktów w relacji rodziców z adolescentami a przekonanie adolescentów o skuteczności rodziny
Bogusława Lachowska
    
13. Zadowolenie vs. rozczarowanie z komunikacji z matką z perspektywy adolescsenta
Elżbieta Napora
    
14. Konflikt jako czynnik kompozytowy relacji między rodzeństwem w okresie dorosłości a kompetencje społeczne
Katarzyna Walęcka-Matyja
    
15. Rola reakcji emocjonalnych w regulacji strategii radzenia sobie młodzieży w wieku dorastania w sytuacji konfliktu społecznego
Danuta Borecka-Biernat
    
16. Agresywność w konfliktach społecznych a style radzenia sobie ze stresem
Małgorzata Kuśpit
    
17. Potencjalne przyczyny konfliktów zawodowych w dobie globalizacji
Alicja Senejko
    
Noty o autorach
Streszczenie
Abstract

Małgorzata Cywińska

prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział studiów Edukacyjnych.

Danuta Borecka-Biernat

prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii.

prof. zw. dr hab. Janusz Sztumski:

Powszechność i różnorodność konfliktów społecznych, złożoność ich uwarunkowań i skutków powoduje, że są one przedmiotem zainteresowania wielu nauk, zwłaszcza związanych z badaniami zachowań ludzi. Bowiem tylko w wyniku interdyscyplinarnego podchodzenia do konfliktów społecznych można wzbogacać wiedzę o tych osobliwych zachowaniach ludzi, ich uwarunkowaniach i skutkach. Z tego względu pracą zbiorową pod tytułem Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie zainteresują się zapewne nie tylko psychologowie, socjologowie i pedagodzy, ale również te osoby, które będą chciały zapoznać się z nowszymi badaniami i opartymi na nich refleksjami na temat konfliktów społecznych (…).

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line