Strona główna | Psychologia, pedagogika | Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne
Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne
Autor: Urszula Jeruszka
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-086-6
Data wydania: 2016
Liczba stron: 232/B5
Oprawa: miękka
Cena: 48,00 zł 43,20 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka ukazuje problemy związane z definiowaniem kompetencji, ich kształceniem
i ocenianiem, ze zjawiskiem niedostosowania potencjału kompetencyjnego aktualnych i potencjalnych pracowników do wymagań pracodawców oraz propozycje sposobów ich rozwiązywania. Publikacja prezentuje modele kształcenia kompetencji oraz czynniki charakteryzujące ścieżkę edukacyjną i zawodową mogące sprzyjać rozwojowi kompetencji społecznych. Książka ma na celu przedstawienie czytelnikowi kompleksowej wiedzy umożliwiającej holistyczne podejście do kategorii „kompetencje” oraz świadome projektowanie ścieżki rozwoju kompetencji i zarządzanie kompetencjami.

Spis treści:

Wstęp

Część I. Teoretyczne konteksty kompetencji

Rozdział  1. Konceptualizacja pojęcia „kompetencje”

Rozdział  2. Kompetencje a kwalifikacje i kapitał ludzki

Rozdział  3. Typologia kompetencji

Rozdział  4. Kompetencje społeczne: refleksje-dylematy-pytania

Część II. Problematyka kompetencji w perspektywie pedagogicznej

Rozdział  5. Kompetencje jako podstawowa kategoria pedagogiki pracy

Rozdział  6. Modele i metody kształtowania kompetencji

Rozdział  7. Niedopasowania kompetencyjne i kwalifikacyjne

Część III. Kompetencje jako problem kształcenia na poziomie wyższym w świetle wyników badań empirycznych

Rozdział  8. Problemy wyposażania studentów w kompetencje przydatne  w pracy zawodowej

Rozdział  9. Z badań własnych nad kompetencjami absolwentów studiów doktoranckich

Zakończenie

Bibliografia

Urszula Jeruszka

profesor nadzwyczajny w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.


prof. dr hab. Zdzisław Wołk:

Zamysł opracowania uważam za niezwykle trafny – książka jest monografią porządkującą i poszerzającą wiedzę na temat kompetencji, szczególnie przybliżającą kompetencje niezbędne przy wykonywaniu pracy zawodowej. Publikacja ta może być wykorzystywana w kształceniu akademickim na kierunkach społecznych, ekonomicznych i technicznych.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line