Strona główna | Psychologia, pedagogika | Kariera szkolna uczniów z ADHD
Kariera szkolna uczniów z ADHD
Autor: Aneta Paszkiewicz
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-642-7
Data wydania: 2012
Liczba stron: 240/B5
Oprawa: miękka
Cena: 44,00 zł 39,60 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

W publikacji Autorka szczegółowo wyjaśniła czym jest ADHD, jakie są przyczyny jego powstania, jakie zaburzenia mogą mu współtowarzyszyć oraz z jakimi mitami na temat ADHD można się spotkać. Przedstawiła, w jaki sposób przebiega proces diagnozy ADHD, którzy specjaliści są odpowiedzialni za jej postawienie, jakie trudności można napotkać w procesie diagnozowania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Zobrazowała różnice w funkcjonowaniu osób z ADHD na różnych etapach ich rozwoju.

W książce zostały ukazane formy pomocy, jakie mogą być udzielane dziecku nadpobudliwemu i jego rodzinie, wskazano metody, które mogą być wykorzystane przez rodziców i nauczycieli w pracy z dzieckiem nadpobudliwym. Na podstawie badań empirycznych ucznia z ADHD zaprezentowano jego sytuację rodzinną, szkolną, rozwoju psychofizycznego oraz formy pomocy, jakie są mu udzielane przez szkołę, rodzinę i inne instytucje.

Adresatami publikacji są wszyscy Ci, którzy mają kontakt z dzieckiem z ADHD i pragną mu pomóc, a więc rodzice, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie grupy, studenci pedagogiki i psychologii.

Patron medialny:  

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD
 
Rozdział 2. Proces diagnozowania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej
 
Rozdział 3. Zmiany zachodzące w ADHD wraz z rozwojem dziecka
 
Rozdział 4. Różnorodne formy pomocy skierowane do osób z ADHD
 
Rozdział 5. Praca z uczniem nadpobudliwym w klasie szkolnej
 
Rozdział 6. Praca z dzieckiem nadpobudliwym w domu
 
Rozdział 7. Metodologiczne podstawy badań własnych
 
Rozdział 8. Przebieg rozwoju badanych uczniów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
 
Rozdział 9. Środowisko rodzinne uczniów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
 
Rozdział 10. Sytuacja szkolna uczniów z ADHD
 
Rozdział 11. Formy pomocy udzielanej uczniom z ADHD objętym badaniami

Zakończenie

Aneta Paszkiewicz

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie oraz wykładowca na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Autorka książek oraz artykułów pomieszczonych w pismach fachowych m.in. w Problemach Opiekuńczo-Wychowawczych oraz w Psychologii w Szkole. Od kilku lat współprowadząca Szkoły dla rodziców i wychowawców; wg metody Mazlish i Faber. Zajmuje się pomocą dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w szkołach, warsztaty dla nauczycieli i wychowawców.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line