Strona główna | Psychologia, pedagogika | Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Wyzwania i perspektywy rozwoju
Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Wyzwania i perspektywy rozwoju
Autor: Grzegorz Kudlak redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-165-8
Data wydania: 2016
Liczba stron: 165/B5
Oprawa: miękka
Cena: 40,00 zł 36,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Publikacja zwraca uwagę na problematykę oferty resocjalizacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży z poważnymi kłopotami z zachowaniem norm społecznych. Wspólnym celem instytucji publicznych, kierujących swoją aktywność do tej grupy powinno być skuteczne podejmowanie działań w celu zapobiegania dalszej demoralizacji. Każda z instytucji, i każdy z pomysłów pomocy małoletnim popełniającym przestępstwa zasługuje więc na rozważenie oraz rzetelną ocenę ewaluacyjną skuteczności tych działań.

W publikacji podjęto rozważania nt. funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Problematykę ujęto z perspektywy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej, dostarczając wiedzy i nowych koncepcji dotyczących aktualnych wyzwań i perspektyw rozwoju tych instytucji w Polsce.

Spis treści:

Wstęp

Czy i jakie obecnie potrzebne jest instytucjonalne oddziaływanie resocjalizacyjne wobec nieletnich (zaproszenie do dyskusji)
Krystyna Ostrowska
Uniwersytet Warszawski

Węzłowe problemy modelu postępowania z nieletnimi w Polsce
Paweł Kobes
Uniwersytet Warszawski

Funkcjonowanie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych w perspektywie potrzeb polityki państwa i aktualnych zmian prawno-organizacyjnych
Marek Łukasiewicz
Schronisko Dla Nieletnich W Gackach

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w sprawach nieletnich a kierunki oddziaływań terapeutyczno-resocjalizacyjnych
Aleksandra Szymanowska
Wyższa Szkoła Finansów I Zarządzania W Warszawie

Oddziaływania resocjalizujące na nieletnich w nurcie inkluzji społecznej
Adam Szecówka
Uniwersytet Wrocławski

Zagadnienia recydywy nieletnich w świetle badań zagranicznych i polskich
Beata Czarnecka-Dzialuk
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, INP PAN

Katarzyna Drapała
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Resocjalizacja i prewencja: doświadczenia programu Nurse-Family Partnership
Dagmara WoźniakowsKa-Fajst
Uniwersytet Warszawski

Samousprawiedliwianie zachowania a zachowania dewiacyjne młodzieży
Wojciech Wypler
Uniwersytet Warszawski

Kontekst rodzinny w kształtowaniu się negatywnych postaw społecznych młodzieży
Ewa Kiliszek
Uniwersytet Warszawski

Kompetencje społeczne nieletnich przestępców
Grzegorz Kudlak
Uniwersytet Warszawski

Grzegorz Kudlak

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Zakładzie Psychologii Dewiacji IPSiR UW.

prof. dr hab. Władysław Misiak:

Niewątpliwym walorem recenzowanego opracowania zbiorowego jest interdyscyplinarne ujęcie wielu problemów, przez uwzględnienie kontekstowe w odwołaniu się do dorobku koncepcyjnego i badawczego takich dyscyplin, jak kryminologia, psychologia, pedagogika, prawo, antropologia społeczna. (…) Ze względu na doniosłość społeczną analizowanych w książce problemów oraz przystępność zastosowanego ujęcia i języka, można się spodziewać, że spotka się ona z zainteresowaniem badaczy i specjalistów zajmujących się na co dzień problemami młodzieży współczesnej, a także szerszymi kręgami czytelników.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line