Strona główna | Psychologia, pedagogika | Fenomen męskiej prostytucji w Polsce
Fenomen męskiej prostytucji w Polsce
Autor: Renata Gardian-Miałkowska
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-280-8
Data wydania: 2016
Liczba stron: 309/B5
Oprawa: miękka
Cena: 60,00 zł 54,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka jest pierwszym opracowaniem na polskim rynku dotyczącym prostytucji mężczyzn. Dotychczas brak było wieloaspektowych i systematycznie prowadzonych badań, jak i wiedzy o tym, kim są mężczyźni świadczący płatne usługi seksualne, jakie są ich motywacje i przekonania, co skłania ich do podejmowania tego rodzaju aktywności, a także nieznany był rozmiar męskiego seksbiznesu w naszym kraju.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Zjawisko prostytucji

Pojęcie prostytucji
Prostytucja w świetle przepisów prawnych
Rys historyczny prostytucji męskiej
Typologia męskiej prostytucji
Prostytucja męska w świetle wyników badań
Klienci i klientki płatnych usług seksualnych
Uwarunkowania prostytucji męskiej
   Koncepcja wykolejenia społecznego Czesława Czapówa
Podsumowanie

Rozdział 2. Założenia metodologiczne moich badań prostytucji męskiej

Przedmiot i cele badań
Pytania badawcze
Zastosowane metody i techniki badawcze
Organizacja i przebieg badań
Kwestie etyczne

Rozdział 3. Prezentacja, analiza, dyskusja i interpretacja wyników badań własnych

Mężczyźni świadczący usługi seksualne w świetle analizy ich ogłoszeń internetowych
Wyniki wywiadów swobodnych
   Charakterystyka mężczyzn objętych wywiadami swobodnymi
   Samoocena badanych mężczyzn
   Inicjacja seksualna
   Związki partnerskie
   Relacje z rodziną i znajomymi
   Religijność
   O seksspotkaniach i o osobach korzystających z płatnych usług seksualnych
Wyniki analizy danych ilościowych badania kwestionariuszowego
   Charakterystyka mężczyzn objętych ankietą internetową
   Powody decyzji o zaangażowaniu się w prostytucję
   Relacje rozinne przeszłe i teraźniejsze
   Inicjacja seksualna i związki partnerskie
   Usługi seksualne
   Zachowania prozdrowotne
   Osoby korzytające z usług seksualnych w opiniach badanych mężczyzn
   Wynagrodzenie
   Analiza segmentacyjna mężczyzn świadczących usługi seksualne
Dyskusja wyników badań; socjalizacyjne uwarunkowania prostytucji  
męskiej – próba odpowiedzi na pytania badawcze
Wskazówki dla działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Aneks

Renata Gardian-Miałkowska

doktor nauk społecznych, kierownik dwóch projektów badawczych, autorka tekstów oscylujących wokół problematyki prostytucji, autorka, która pierwsza opisała zjawisko sponsoringu jako formy prostytucji, a także prostytucji mężczyzn, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członek stowarzyszony Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.


prof. dr hab. Lesław Pytka, Akademia Pedagogiczna w Siedlcach:

Zrealizowane przez autorkę badania wniosły nowe elementy wiedzy o kolorycie, złożoności i kontekście społecznym problemu męskiej prostytucji jako zjawiska coraz bardziej . (…) Autorka jest ekspertem w tej problematyce, o czym świadczą także jej wcześniejsze publikacje. (…) Trzeba z uznaniem przyznać, że dokonała, po pierwsze: olbrzymiego wysiłku badawczego, przerastającego jedną osobę, po drugie: uporządkowała dość obszerny materiał empiryczny (treści wywiadów) oraz (…) przedstawiła w dostępnej dla czytelnika formie oryginalne i sensowne wnioski.

prof. dr hab. Barbara Smolińska-Thiess, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie:

Książka dr Renaty Gardian-Miałkowskiej jest trudnym doświadczeniem emocjonalnym. Bardzo liczne cytaty z wypowiedzi mężczyzn przywołują nie tyle perwersyjną erotykę, ale przede wszystkim świat zranionego dzieciństwa i młodości. (…) Nieczęsto w monografiach zdarzają się tak trudne, pogłębione badania. Wielką wartością pracy jest nie tylko oświetlenie mało znanego, ważnego społecznie zagadnienia, ale jednocześnie solidność i wnikliwość połączone z pedagogicznym taktem i akademickim dystansem w zgłębianiu skrywanych problemów. (…) Mamy do czynienia z przedsięwzięciem ciekawym, odkrywczym, poprawnym teoretycznie i metodologicznie, dojrzałym, spójnym, przemyślanym, zakorzenionym w dorobku polskiej pedagogiki społecznej i resocjalizacyjnej, zasługującym na dostrzeżenie i wyróżnienie.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line