Strona główna | Psychologia, pedagogika | Edukacja osób starszych. Seniorzy w przestrzeni nowych mediów
Edukacja osób starszych. Seniorzy w przestrzeni nowych mediów
Autor: Łukasz Tomczyk
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-012-5
Data wydania: 2015
Liczba stron: 260/B5
Oprawa: miękka
Cena: 55,00 zł 49,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Obecne czasy naznaczone dynamicznym rozwojem mediów cyfrowych i najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych stawiają przed osobami starszymi szczególne wyzwania. Liczne trudności - natury społecznej, psychologicznej czy finansowej - stają się przyczyną wykluczenia społecznego, a w szczególności wykluczenia cyfrowego tej grupy.

Autor, który przez wiele lat wspierał swoją wiedzą w zakresie nowych mediów Uniwersytety Trzeciego Wieku w południowej części Polski, analizując miejsce seniorów w przestrzeni nowych mediów opisuje dobre praktyki w wymiarze edukacyjnym z zakresu obsługi urządzeń cyfrowych.

Publikacja adresowana jest do osób zajmujących się organizowaniem działań edukacyjnych w instytucjonalnych formach kształcenia, a więc: UTW, klubach seniora, NGO, a także w ramach działań wolontariackich (np. „Latarnicy Polski  Cyfrowej”). Autor dedykuje książkę również studentom kierunków pedagogicznych, gerontologii oświatowej oraz słuchaczom kursów dających podstawy do pracy z osobami w wieku senioralnym.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Osoba starsza w przestrzeni demograficznej, psychologicznej i edukacyjnej

1.1. Przemiany demograficzno-społeczne i ich konsekwencje – od perspektywy globalnej do regionu
1.2. Rozwój i cechy swoiste osób starszych w świetle badań
1.3. Edukacja dorosłych i osób starszych w ujęciu historycznym  
1.4. Charakterystyka uniwersytetu trzeciego wieku jako instytucji edukującej seniorów w obszarze nowych mediów
1.4.1. Historia oraz współczesność UTW
1.4.2. Modele funkcjonowania UTW
1.4.3. Cele działalności UTW
1.4.4. Założenia i realizacja zajęć w UTW
1.4.5. Jakość edukacji w UTW

Rozdział 2. Transformacja życia codziennego osób w wieku senioralnym w kontekście społeczeństwa informacyjnego

2.1. Funkcjonowanie osób w „późnej dorosłości” w społeczeństwie informacyjnym  
2.2. Wykluczenie cyfrowe  
2.3. Nowe technologie sprzyjające funkcjonowaniu osób starszych w społeczeństwie zinformatyzowanym
2.4. Dobre praktyki edukacji seniorów w obszarze nowych mediów – przykłady rozwiązań regionalnych i zagranicznych

Rozdział 3. Uczenie się i nauczanie osób starszych w obszarze nowych mediów w świetle podstaw teoretycznych

3.1. Uczenie się i nauczanie osób starszych w świetle założeń andragogiki, gerontologii, geragogiki i psychologii
3.2. Cele kształcenia w społeczeństwie informacyjnym
3.3. Treści kształcenia
3.4. Metody oraz formy kształcenia osób starszych w obszarze nowych mediów
3.5. Zasady kształcenia
3.6. Samokształcenie
3.7. ICT jako środki dydaktyczne
3.8. Planowanie czasu zajęć
3.9. Układ sali
3.10. Dobór grupy
3.11. Stres i motywacja jako wyzwania w edukacji osób starszych w przestrzeni nowych mediów
3.11.1. Stres
3.11.2. Motywacja
3.12. Ocena efektów kształcenia

Rozdział 4.  Edukator osób starszych a prowadzenie działań dydaktycznych w obszarze nowych mediów

4.1. Kompetencje wykładowcy UTW w perspektywie odkrywania cyfrowego świata przez cyfrowych imigrantów
4.2. Zespół czynności zawodowych nauczyciela osób starszych
4.3. Doskonalenie jakości działań dydaktycznych

Zakończenie i wnioski

Literatura

Spis tabel i rysunków

Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorze

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line