Strona główna | Psychologia, pedagogika | Człowiek w firmie. Bez obaw i z ochotą
Człowiek w firmie. Bez obaw i z ochotą
Autor: Anna Paszkowska-Rogacz, Ewa Brzezińska
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-144-6
Data wydania: 2009
Liczba stron: 510/B5
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Cena: 65,00 zł 58,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Jeżeli chcesz odnieść sukces oraz tworzyć udane relacje bądź Twoja praca wywołuje stres, to ta książka jest dla Ciebie! Zachęca do zmiany postaw oraz modyfikacji: ról, które się już zdezaktualizowały, działań nieefektywnych w czasach generacji Y, a także systemu wartości i przekonań. A to wymaga odwagi „puszczenia” starych wzorców, schematów i wyjścia ze strefy komfortu. Wtedy pojawia się możliwość eksperymentowania i świadomego wpływania na sytuacje, w których się znajdujesz.

Książka ma charakter bardziej holistyczny niż typowe podręczniki bądź poradniki. Zawiera zarówno materiał teoretyczny, jak i wiele praktycznych wskazówek oraz ćwiczeń. Jest propozycją alternatywną wobec podręczników na temat zachowań ludzi w organizacjach.

Przeznaczona jest dla:

- osób, które jeszcze nie są menedżerami – może być przewodnikiem dla pokolenia Y w określeniu ścieżki kariery zawodowej;
- specjalistów, którzy zostali awansowani i odkrywają, co to znaczy „kierować ludźmi” – pomocny dla nich będzie opis możliwych działań w konkretnych sytuacjach;
- menedżerów z doświadczeniem, którzy widzą, że stosowane metody przestały być efektywne – polecamy im zwłaszcza komunikację intrapersonalną oraz emocje w pracy.

Spis treści:
 
Od autorek
 
Za co ci płacą? (zamiast wstępu)
 
Rozdział 1. Skuteczne przywództwo: Znając siebie, kierować innymi
 
1. Przywódca i menedżer
2. Tradycyjne koncepcje przywództwa
2.1. Teorie cech przywódczych
2.2. Teorie zachowań
2.3. Sytuacyjne teorie przywództwa
2.3.1. Teoria NLW Fiedlera
2.3.2. Ciągła skala zachowań Tannenbauma i Schmidta
2.3.3. Teoria ścieżki do celu Evansa i House’a
2.3.4. Teoria przywództwa sytuacyjnego Hersey’a i Blancharda
2.4. Podejmowanie decyzji przez szefa jako szczególny przypadek teorii sytuacyjnej
2.4.1. Definicja podejmowania decyzji
2.4.2. Typy decyzji
2.4.3. Warunki podejmowania decyzji
2.4.4. Etapy racjonalnego podejmowania decyzji
2.4.5. Pułapki procesów decyzyjnych
2.4.6. Kompromis i intuicja
2.4.7. Style decyzyjne – różnice indywidualne
2.4.8. Modele decyzyjne
3. Lider przyszłości
3.1. Lider charyzmatyczny
3.2. Lider transakcyjny i transformacyjny
3.3. Przywództwo XXI wieku
3.3.1. Podważenie mitu lidera-herosa
3.3.2. Substytuty przywództwa
4. Literatura uzupełniająca
 
Rozdział 2. Nie ma szefa bez zespołu
 
1. Współpraca w zespole
1.1. Podstawowe wymiary pracy grupowej
1.2. Dobre i złe zespoły
1.3. Zachowania w zespole – przywództwo podzielone
1.3.1. Zachowania pozytywne związane z realizacją zadań
1.3.2. Zachowania pozytywne związane z kontaktami między ludźmi
1.3.3. Zachowania utrudniające dobre funkcjonowanie grupy
1.3.4. Inne zjawiska negatywne obniżające efektywność pracy grupy
2. Role grupowe
2.1. Opis ról
2.2. Jakie osoby warto mieć w zespole
3. Rozwój zespołu
3.1. Etapy tworzenia i organizacji zespołu
3.2. Kierowanie zespołem na kolejnych etapach rozwoju
3.3. Stadia organizacji pracy zespołowej
4. Grupowe rozwiązywanie problemów
4.1. Zalety grupowego rozwiązywania problemów
4.2. Wady grupowego rozwiązywania problemów
4.3. Dodatnie i ujemne czynniki grupowego podejmowania decyzji
4.4. Podstawowe umiejętności szefa przy prowadzeniu dyskusji grupowej
5. Kiedy zespół nie jest dobrym środkiem do realizacji celów?
6. Krótki kurs budowania zespołu
7. Literatura uzupełniająca
 
Rozdział 3. Motywowanie i wspomaganie rozwoju kariery pracowników
 
1. Teorie motywacji
1.1. Potrzeby jako źródło motywacji – teorie treści
1.1.1. Piramida Maslowa – hierarchia potrzeb
1.1.2. Teoria ERG
1.1.3. Motywacja osiągnięć
1.1.4. Paradoks Herzberga
1.2. Motywowanie od strony procesu
1.2.1. Trzy czynniki motywacyjne Vrooma (model oczekiwanej wartości)
1.2.2. Teoria sprawiedliwości Adamsa
1.3. Teorie uczenia się – wzmocnienia motywacji
2. Praktyczne podejście do motywowania pracowników – modele motywacji
2.1. Model tradycyjny
2.2. Model stosunków pracowniczych (Human Relations)
2.3. Model zasobów ludzkich
2.3.1. Teoria X i Y McGregora
2.3.2. Teoria człowieka dojrzałego Chrisa Argyrisa
3. Wykorzystywanie wiedzy o motywowaniu pracowników przy projektowaniu stanowisk pracy – alternatywne wzory pracy
4. Bariery i trudności w uzyskiwaniu zamierzonych efektów motywacyjnych
5. Strategia firmy w dziedzinie motywowania pracowników
5.1. System ocen pracowników
5.2. Kierowanie karierą
5.2.1. Pojęcie kierowania karierą
5.2.2. Cykl zmian na ścieżce kariery
5.2.3. Powiązanie kariery z cyklem życia człowieka
5.2.4. Osobowość a planowanie kariery
5.2.5. System wartości a planowanie kariery
5.3. Nowe podejścia do motywowania
5.3.1. Zarządzanie przez cele (ZPC)
5.3.2. Zarządzanie przez jakość
5.3.3. Benchmarking
5.3.4. Reinżynieria
5.3.5. Organizacja ucząca się
6. Literatura uzupełniająca
 
Rozdział 4. Komunikowanie się – podstawy
 
1. Rola komunikowania się w organizacji
2. Wprowadzenie do komunikacji społecznej
3. Komunikacja intrapersonalna
3.1. Poziomy logiczne (neurologiczne) Diltsa
3.1.1. Misja: PO CO?
3.1.2. Tożsamość: KIM JESTEM?
3.1.3. Wartości: DLACZEGO?  
3.1.4. Przekonania: DLACZEGO?
3.1.5. Umiejętności: JAK?
3.1.6. Zachowanie: CO ROBIĘ?
3.1.7. Środowisko (otoczenie): GDZIE? Z KIM? KIEDY?
3.2. Emocje
3.2.1. Inteligencja emocjonalna
3.2.2. Analiza własnych emocji
3.3. Intuicja
3.3.1. Charakterystyka intuicyjnych menedżerów
4. Komunikacja interpersonalna
4.1. Definicja
4.2. Modele procesu komunikowania się
4.3. System komunikacji
4.4. Kanały komunikacji
4.4.1. Komunikacja słowna (kanał werbalny)
4.4.2. Komunikacja niewerbalna
4.4.3. Kanał wizualny
4.4.4. Kanał wokalny
4.5. Bariery w komunikowaniu interpersonalnym
4.5.1. Bariery fizyczne
4.5.2. Bariery ludzkie
5. Umiejętności w komunikacji interpersonalnej
5.1. Budowanie dobrego kontaktu
5.1.1. Dopasowanie i odzwierciedlenie
5.1.2. Dopasowanie zachowań
5.1.3. Dopasowanie umiejętności
5.1.4. Dopasowanie wartości i przekonań
5.1.5. Dopasowanie na poziomie tożsamości –  płeć
5.1.6. Dopasowanie na poziomie tożsamości – generacja Y
5.2. Słuchanie
5.2.1. Poziomy słuchania
5.2.2. Techniki aktywnego słuchania
5.3. Umiejętność zadawania pytań
5.4. Mówienie
5.4.1. Wybór rodzaju przekazu
5.4.2. Wybór struktury przekazu
5.4.3. Motywacyjna funkcja słowa
5.4.4. Zachowania wywołujące opór odbiorcy
5.5. Pisanie
5.5.1. Jak pisać?
5.5.2. Po co pisać?
5.6. Poczta elektroniczna
5.6.1. Podstawowe zasady pisania służbowych listów elektronicznych
5.6.2. Savoir-vivre służbowej korespondencji e-mailowej
5.6.3. Konstruowanie wiadomości
5.6.4. Edycja wiadomości elektronicznych i innych tekstów
5.7. Strategia wyboru kanału
6. Komunikowanie się w organizacji
6.1. Specyfika komunikowania się w organizacji
6.1.1.Komunikacja rutynowa
6.1.2. Komunikacja spontaniczna
6.1.3. Skuteczność komunikowania się w organizacji
6.2. Wewnętrzne public relations – oddziaływanie na pracowników
6.2.1. Techniki komunikacji wewnętrznej
6.3. Bariery organizacyjne w komunikacji
7. Literatura uzupełniająca
 
Rozdział 5. Komunikacja w pracy menedżera – praktyka
 
1. Komunikacja – podstawowe narzędzie pracy menedżera
2. Komunikacja interpersonalna
2.1. Przygotowanie do rozmowy – narzędzia
2.1.1. Złota Reguła
2.1.2. Platynowa Reguła
2.1.3. Zasada własnej korzyści
2.1.4. Tabela analizy wstępnej
2.1.5. Poziomy logiczne Diltsa
2.1.6. Podstawowe pozycje percepcji w komunikacji
2.2. Typowe rozmowy w pracy menedżera
2.2.1. Udzielanie instrukcji
2.2.2. Wydawanie poleceń
2.2.3. Informowanie o rezultatach pracy
2.2.4. Zasady udzielania informacji zwrotnej
2.2.5. Sugestia poprawy (krytyka)
2.2.6. Pochwała
2.2.7. Rozmowa doradcza
2.2.8. Postępowanie z powtarzającymi się problemami
2.2.9. Delegowanie
2.2.10. Coaching i mentoring
3. Komunikacja w zespole
3.1. Zebrania
3.1.1. Funkcje zebrań
3.1.2. Analiza zebrań pod względem relacji
3.1.3. Rodzaje zebrań
3.1.4. Ogólny schemat postępowania
3.2. Pierwsze zebranie z twoim zespołem
3.2.1. Deklaracja szefa
4. Wystąpienia publiczne
4.1. Analiza Strategiczna Procesu Komunikacji (ASPK)
4.1.1. NADAWCA – kim jesteś?
4.1.2. ODBIORCA – do kogo będziesz mówić?
4.1.3. CEL – co chcesz osiągnąć?
4.1.4. TREŚĆ – co powiesz?
4.1.5. FORMA – czyli jak to zrobisz?
4.1.6. KONTEKST – kiedy i gdzie występujesz? Ile masz czasu?
4.1.7. INFORMACJA ZWROTNA – jak planujesz interakcję ze słuchaczami
4.2. Przygotowanie wystąpienia
4.2.1. Struktura wystąpienia
4.2.2. Wstęp
4.2.3. Treść podstawowa – organizacja materiału i notatki
4.2.4. Łączniki
4.2.5. Zakończenie
4.2.6. Pomoce wizualne i materiały prezentacyjne
4.3. Wystąpienie
4.3.1. Mówca – energia i postawa
4.3.2. Trema
4.3.3. Mówienie
4.3.4. Mowa ciała
4.3.5. Dyskusja
4.3.4. Ewaluacja prezentacji
5. Literatura uzupełniająca
 
Zakończenie
Bibliografia
Ćwiczenia
 
Ćwiczenie do wstępu
Ćwiczenie W.1. Za co ci płacą? – analiza funkcji menedżera
 
Ćwiczenia do rozdziału 1
Ćwiczenie 1.1. Test Blake’a i Mouton
Ćwiczenie 1.2. Najmniej lubiany współpracownik (NLW)
Ćwiczenie 1.3. Ocena stylu przywództwa
Ćwiczenie 1.4. Dopasowanie stylu przywództwa do cech podwładnych
Ćwiczenie 1.5. Twój styl podejmowania decyzji
Ćwiczenie 1.6. Styl liderski „TT”
Ćwiczenie 1.7. Kwestionariusz gotowości do zmiany
 
Ćwiczenia do rozdziału 2
Ćwiczenie 2.1. Skala dojrzałości zespołu
Ćwiczenie 2.2. Identyfikacja problemów występujących w grupie roboczej
Ćwiczenie 2.3. Ocena zespołu

Ćwiczenia do rozdziału 3
Ćwiczenie 3.1. Co motywuje pracowników?
Ćwiczenie 3.2. Co cię motywuje?
Ćwiczenie 3.3. Dylemat kierownika
Ćwiczenie 3.4. Twój typ osobowości
Ćwiczenie 3.5. Właściwości pracy
Ćwiczenie 3.6. Twoja orientacja kariery
 
Ćwiczenia do rozdziału 4
Ćwiczenie 4.1. Poziomy logiczne Diltsa –  harmonizowanie
Ćwiczenie 4.2. Wartości
Ćwiczenie 4.3. Kwestionariusz zdolności intuicyjnych
Ćwiczenie 4.4. Parafraza
Ćwiczenie 4.5. Analiza stylu komunikacji
Ćwiczenie 4.6. Rodzaje pytań
 
Ćwiczenia do rozdziału 5
Ćwiczenie 5.1. Analiza Strategiczna Procesu Komunikacji (ASPK)
Ćwiczenie 5.2. Prezentacja – ocena własnych umiejętności
Ćwiczenie 5.3. Relaksacja przed wystąpieniem
Ćwiczenie 5.4. Ocena prezentacji
 
Spis rysunków
Spis tabel

Ewa Brzezińska

dr, trener, coach, wykładowca. Specjalizuje się w dziedzinach: komunikacji, przywództwa oraz inteligencji emocjonalnej i duchowej. Akredy­towany Coach ICC; trener: Komunikacji Transformującej (R. Bolstad), rozwoju osobistego metodą C.C. Tippinga oraz Inżynierii Duchowej (K. Anton). Szkoli kadrę menedżerską: administracji państwowej, bankowości, firm produkcyjnych, handlowych, usługowych i szkolnictwa. Prowadzi Executive Coaching i Team Coaching dla kadry zarządzającej. Jest wykładow­cą na studiach podyplomowych i freelancerem.


Anna Paszkowska-Rogacz

dr, psycholog, pracownik naukowy w Zakładzie Psychologii Społecznej, Pracy i Doradztwa Zawodowego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie specjalizuje się w tematyce wspomagania rozwoju kariery i kieruje Podyplomowym Studium Doradztwa Zawodowego. Współtwórczyni uniwersyteckiego programu kształcenia doradców zawodowych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Koordynatorka merytoryczna pięciu projektów Leonardo da Vinci oraz Grundtvig poświeconych doradztwu zawodowemu. Trenerka umiejętności społecznych, m.in. w zakresie komunikacji, przywództwa, budowania zespołów, motywowania, oceny kadry i rozwoju kariery. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Stowarzyszenia Doradców Zawodowych RP. Jej zainteresowania badawcze związane są z rodzinnymi i kulturowymi uwarunkowaniami wyboru zawodu. Autorka i współautorka dziesięciu książek i ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych poświęconych doradztwu zawodowemu.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line