Strona główna | Psychologia, pedagogika | Czas wolny i niepełnosprawność
Czas wolny i niepełnosprawność
Autor: Wojciech Sroczyński, Leszek Ploch
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-416-1
Data wydania: 2017
Liczba stron: 192/B5
Oprawa: miękka
Cena: 45,00 zł 40,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Praca poświęcona została organizacji czasu wolnego w kontekście analizy teoretycznego dorobku, jak też perspektyw, oczekiwań i potrzeb dzieci, młodzieży, rodziny oraz osób z niepełnosprawnością.

Pytania odnoszące się do systemu kategorialnego pedagogiki czasu wolnego, przedmiotu i zakresu badań nad czasem wolnym w ujęciu pedagogicznym, nadmiernego obciążenia ucznia nauką, wpływu zajęć wolnoczasowych na osobowość stanowią zakres analiz i rozważań w pierwszej części pracy. Ponadto autor dokonał analizy podstawowych koncepcji, definicji i wskazań odnoszących się do pedagogiki czasu wolnego.

Druga część książki dotyczy zagadnień związanych z czasem wolnym w kontekście środowiska osób z niepełnosprawnością.

Leszek Ploch

dr hab., prof. UPH w Siedlcach. Specjalizuje się w upowszechnianiu edukacji artystycznej osób z niepełnosprawnością. Interesuje się pedagogiką specjalną oraz pracą socjalną w aspekcie jakości życia i usamodzielniania przez sztukę osób dotkniętych niepełnosprawnością. Założyciel i prowadzący wiele placówek kulturalno-oświatowych na rzecz osób z niepełnosprawnością, m.in. Ogólnopolski Teatr N, Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca MAZOWIACY, Studio Pantomimy. Jest autorem kilku książek. W naukowym dorobku ma także ponad sto artykułów opublikowanych w kraju i poza granicami. Odbywał staże naukowe w Uniwersytecie w Dortmundzie, Berlinie oraz prowadził wiele projektów międzynarodowych, m.in. w Szwecji, Grecji, Niemczech i na Słowacji.

Wojciech Sroczyński

dr hab. prof. UPH, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.


prof. dr hab. Janusz Gęsicki:

Problematyka czasu wolnego od dawna jest przedmiotem zainteresowań wielu dyscyplin naukowych – filozofii, socjologii, psychologii, pedagogiki, polityki społecznej i ekonomii. Na ten interdyscyplinarny charakter zwracają uwagę i przedstawiają w swoich tekstach obaj autorzy. Ponieważ zjawiska społeczne związane z czasem wolnym mają charakter dynamiczny warto je systematycznie diagnozować i analizować a refleksja na ten temat nie przestanie być aktualna. Z tego punktu widzenia w przedstawionym do recenzji maszynopisie znajduje się ważki i aktualny problem społeczny.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line