Strona główna | Psychologia, pedagogika | Agresja ujęcie narracyjne
Agresja ujęcie narracyjne
Autor: Przemysław Piotrowski redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-654-7
Data wydania: 2018
Liczba stron: 205/141x218
Oprawa: miękka
Cena: 40,00 zł 36,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Opracowanie, które oddajemy do rąk Czytelnika, dotyczy agresji – zjawiska z jednej strony powszechnego, będącego integralną częścią ludzkiej kondycji, z drugiej zaś na tyle złożonego i wielopłaszczyznowego, że fascynuje kolejne pokolenia badaczy. Dociekania naukowców, będących reprezentantami nauk społecznych, wpisują się w kilka głównych tradycji metodologicznych. Jedną z tych, które w ciągu kilku minionych dekad stale zyskują zwolenników, jest podejście narracyjne.

Autorzy kolejnych rozdziałów monografii odnoszą się do wybranych przejawów oraz mechanizmów agresji. Tym, co łączy wszystkie teksty, jest właśnie analizowanie ich przez pryzmat narracji, a więc skupienie się na „opowieściach o agresji”, które są elementami otaczającej nas rzeczywistości społecznej.

Spis treści:

Wprowadzenie

Narracje jako źródło wiedzy na temat agresji  i przemocy  – stan badań
Stefan Florek, Przemysław Piotrowski

O przemocy w filmie
Łukasz A. Plesnar

Zjawisko patriotycznego rapu: agresywna  narracja w kontekście psychologii ewolucyjnej
Monika Kwiek

„To nie ja jestem winien”. Narracje osadzonych
Katarzyna Witek, Bożena Gulla

Przemoc ukryta i symboliczna w doświadczeniu  osób z niepełnosprawnością
Krzysztof Gerc, Marta Jurek

Małe wojny farouka. Rysunek jako odbicie żołnierskich doświadczeń
Przemysław Piotrowski, Stefan Florek

Narracja na temat agresji u dzieci w rysunku projekcyjnym „narysuj osobę w deszczu”
Urszula Teresa Turyna

Biogramy autorów

Przemysław Piotrowski

dr hab., Kierownik Zakładu Psychologii Sądowej i Kryminologii Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, w tym 6 książek i artykułów w cenionych periodykach naukowych, uwzględnianych w ramach list MNiSW (m.in. Journal of Applied Social Psychology, Rationality & Society, Internal Security, Art Inquiry, Czasopismo Psychologiczne, Resocjalizacja Polska, Przegląd Policyjny, Przegląd Więziennictwa Polskiego, Psychologia Wychowawcza, Kultura i Edukacja, Ruch Pedagogiczny, Kwartalnik Pedagogiczny, Edukacja Ustawiczna Dorosłych). Aktywny uczestnik międzynarodowych konferencji i kongresów naukowych. Członek organizacji naukowych: International Society for Criminology, European Society of Criminology oraz International Academy of Investigative Psychology.


Prof. UJ, dr hab. Józef Maciuszek:

Należy oczekiwać, że książka ta może mieć szeroki krąg odbiorców i będzie pozytywnie przyjęta przez Czytelników. Jej tematyka jest na tyle rozległa, że może zainteresować Czytelników z różnych dziedzin i obszarów wiedzy. Będzie ważną lekturą dla osób działających w obszarze psychologii: praktyków, badaczy akademickich, studentów (m.in. w związku z przedmiotem psychologia sądowa). Krąg potencjalnych odbiorców to nie tylko psycholodzy, ale też przedstawiciele innych dyscyplin z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line