Strona główna | Prawo w praktyce | Mediacja w sprawach cywilnych 50% rabatu
Mediacja w sprawach cywilnych 50% rabatu
Autor: Sylwester Pieckowski
Wydawca: Difin
ISBN: 83-7251-612-X
Data wydania: 2006
Liczba stron: 80/A5
Oprawa: miękka
Cena: 35,00 zł 17,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Ustawa o mediacji w sprawach cywilnych weszła w życie 10 grudnia 2005 r., stwarzając szansę na istotne przeobrażenie polskiego wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych poprzez odciążenie sądów powszechnych, a także podniesienie ogólnego poziomu kultury prawnej społeczeństwa. Na tle rozwiązań światowych, w szczególności analitycznych raportów i uchwał UE, polska ustawa generalnie prezentuje się bardzo korzystnie.

Poza komentarzem do ustawy autor przedstawia diagnozę obecnego funkcjonowania mediacji cywilnej w skali międzynarodowej i regionalnej; kładzie nacisk na warunki i rozwiązania prawne, organizacyjne i instytucjonalne, jakie trzeba spełnić dla zapewnienia skutecznego wkomponowania i ugruntowania praktyki mediacyjnej w systemie rozwiązywania sporów cywilnych w drodze tzw. mediacji pozasądowej oraz mediacji ze skierowania sądu.

Książka jest przeznaczona dla praktyków prawa cywilnego i gospodarczego, w przede wszystkim dla sędziów, dla których ma stanowić rodzaj przewodnika w stosowaniu mediacji w postępowaniu sądowym. Posiada też niewątpliwy walor poznawczy i dydaktyczny dla studentów wydziałów prawa, prezentując nową instytucję na gruncie prawa polskiego i jej odniesienie do współczesnych standardów i trendów światowych.

Patroni medialni:

  

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział I. Mediacja w sprawach cywilnych: definicja, miejsce w systemie wymiaru sprawiedliwości oraz podstawy regulacji w prawie międzynarodowym i ustawodawstwach krajowych

1. Narodziny ADR
2. Definicja mediacji
3. Projekt Dyrektywy UE
4. Konstytutywne cechy mediacji
5. Rodzaje mediacji
6. Zalety mediacji
7. Zagrożenia/wady mediacji
8. Perspektywa międzynarodowa: podstawowe zdarzenia, dokumenty i akty prawne dotyczące mediacji cywilnej w ujęciu historycznym
9. Perspektywa narodowa. Legislacja narodowa i programy mediacyjne sądów państwowych
10. Międzynarodowe ośrodki i programy mediacyjne

Rozdział II. Cel i treść polskiej ustawy o mediacji cywilnej

1. Wstęp
2. Cele Ustawy
3. Zakres przedmiotowy
4. Mediacja umowna (typ konwencjonalny)
5. Mediacja sądowa (typ procesowy)
6. Wybór i status mediatora
7. Listy stałych mediatorów
8. Zasada poufności i bezstronności
9. Postępowanie
10. Ugoda
11. Mediacja rodzinna
12. Koszty mediacji

Rozdział III. Polska ustawa o mediacji cywilnej na tle propozycji Dyrektywy UE

1. Geneza i treść propozycji Dyrektywy UE ("Dyrektywa")
2. Ocena ogólna stosunku Ustawy i Dyrektywy
3. Definicja mediacji cywilnej
4. Skierowanie stron do mediacji przez sąd
5. Zapewnienie jakości postępowania mediacyjnego
6. Wykonanie i egzekucja ugody mediacyjnej
7. Gwarancje poufności mediacji i ochrona mediatora
8. Przerwanie biegu przedawnienia

Rozdział IV. Mediacja i arbitraż. Konflikt czy synergia?

1. Czy arbitraż to ADR?
2. Programy mediacyjne międzynarodowych instytucji rozwiązywania sporów i konfliktów gospodarczych
3. Stan sądownictwa arbitrażowego (polubownego) w Polsce
4. Główne założenia nowelizacji przepisów o sądownictwie arbitrażowym - ustawa z 28 lipca 2005r.
5. Stosowanie mediacji i sądownictwa arbitrażowego (polubownego) w rozwiązywaniu sporów cywilnych

Rozdział V. Wnioski i propozycje dotyczące warunków skutecznego, tj. powszechnego wprowadzenia mediacji do rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych w Polsce w trybie mediacji umownej i mediacji ze skierowania sądu

Rozdział VI. Wzory


Bibliografia

Sylwester Pieckowski

adwokat, międzynarodowy arbiter i mediator, kieruje wydziałem rozwiązywania sporów kancelarii Chadbourne & Parke Radzikowski Szubielska i Wspólnicy sp.k. w Warszawie, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (od 2006 r.), zastępca dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej w Warszawie, inicjator i współzałożyciel Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan (2005), przewodniczący Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (2012-2013), arbiter krajowych i międzynarodowych sądów arbitrażowych: Sądu Arbitrażowego KIG, Sądu Arbitrażowego Lewiatan, Sądu Arbitrażowego w Wiedniu (VIAC), Sądu Arbitrażowego ICDR (Nowy Jork), Sądu Arbitrażowego w Pradze. Autor i współautor publikacji z zakresu sądownictwa polubownego i mediacji. Kontakt z autorem: spieckowski@chadbourne.com.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line